Йоханан Петровський-Штерн. Анти-імперський вибір. Постання українсько-єврейської ідентичности

Редакція Критики ・ Червень 2018
Київ: Критика, 2018.
Авторизований переклад з англійської Павла Грицака та Миколи Климчука за редакції Вадима Дивнича; наукова редакторка українського перекладу Ярина Цимбал. 432 с., бібл., с. і–хх – іл. вкл. ISBN 978–9662789–07–2

Видана англійською мовою 2009 року і тоді ж удостоєна нагороди Американської асоціяції україністів монографія знаного дослідника історії та літератури східноевропейського єврейства професора Північно-Західного університету в Чикаґо розповідає про євреїв, які супроти звичаїв єврейської інтеґрації й імперського асиміляційного вектора обрали собі інтеґрацію в бездержавну українську культуру. Вони пов’язали свою долю з народом, що його сучасники у Східній Европі вважали за відсталий і антисемітський. Автор пропонує поміняти політичний контекст на культурний, де українці та євреї виходять за межі відмінностей і поділяють спільні ідеї, поняття й oбрази.

Петровський-Штерн простежує виникнення і розвиток феномена українського єврея від 1880‑х до 1990-х років. Грицько Кернеренко, автор однієї прозової і чотирьох поетичних книжок, намагався створити новий образ колоніяльної України, а українська реакція на його літературні експерименти свідчить про перші спроби української інтеліґенції включити євреїв в український літературний дискурс. Іван Кулик, відомий поет, політик, дипломат, журналіст і культурний функціонер, перший голова Спілки радянських письменників України, прагнув поєднати свою українську ідентичність із марксистськими переконаннями. Раїса Троянкер знайшла своє літературне місце між рустикальною поезією та аванґардом, створила нетривіяльні єврейські й українські поетичні образи, прагнула емансипації, інтеґруючись в українську культуру через літературу та еротику. Леонід Первомайський, либонь, є одним із найпослідовніших письменників-антиколоніялістів, взірцем українського поета єврейського походження; його творчість впливала і досі впливає на тексти й самоідентифікацію багатьох українсько-єврейських літераторів. У певному сенсі спадкоємець Первомайського, Мойсей Фішбейн прибирав роль єврейського месії, що прийшов звільнити українську культуру з колоніяльного мороку. Він став одним із найпалкіших поборників відродження української мови і, певно, першим у шерегу українсько-єврейських літераторів свідомим тривалої багатої традиції, яку репрезентує.

Цих п’ятьох антиімперських євреїв автор розглядає як виразників настроїв десятків, якщо не сотень українських діячів єврейського походження, які працювали в українській культурі ХХ століття. Українська мова була для них не лише інструментом, а й предметом антиімперських рефлексій, як і власна змішана чи множинна ідентичність і можливість цю ідентичність вільно обирати й змінювати. Втім, «навернення» до української мови не означало, що вони полишили єврейську тематику: навпаки, єврейська тематика органічно ввійшла у їхню творчість, і можна сказати, що вони заклали українсько-єврейську літературну традицію.

У монографії віртуозно застосовано інструментарії колоніяльних студій і постколоніяльної теорії для вивчення модернізації східноевропейського єврейства, залучено десятки історичних і літературних текстів, які досі не мали жодної рецепції, введено в науковий обіг досі невідомі архівні джерела.

П’ять портретних розділів опоряджено ґрунтовним концептуальним вступом і післямовою й доповнено цінним ілюстративним матеріялом і вибраною бібліографією та зведеним покажчиком понять, імен, географічних назв та періодичних видань.

Видання підготовано в рамках науково-видавничої програми Інституту Критики і випущено у світ за сприяння Українського наукового інституту Гарвардського університету. Український переклад здійснено і зредаґовано на замовлення Північно-Західного університету за фінансової підтримки Фундації ім. Люсіуса Н. Літавера і Наукового товариства ім. Шевченка в Америці.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!