-. Античний роман. Лонг: Дафніс і Хлоя; Харітон: Херей і Калліроя

Тетяна Дзядевич ・ Березень 2006
Дрогобич: Коло, 2004.

Потреба перекладати й видавати античну літературу, незаперечна для кожної національної культури, в Україні часто наражалася на всілякі ідеологічні перепони, через що чимало вагомих здобутків українського перекладацтва чекають на публікацію ще й досі. Започаткована в дрогобицькому «Колі» спеціяльна видавнича серія «Бібліотека античної літератури» – новий крок у наближенні класичної літератури до сучасного українського читача. Поважний науковий склад редакційної комісії дає підстави сподіватися, що задум буде виконано на високому фаховому рівні.

Серію розпочато античним романом. До книжки ввійшли два давньогрецькі романи II ст. до н. е. – «Дафніс і Хлоя» Лонга в перекладі Віталія Маслюка та «Херей і Каліроя» Харитона в перекладі Йосипа Кобова та Юрія Цимбалюка. Потребу в ґрунтовному коментарі надто віддалених у часі текстів задовольняє розгорнута вступна стаття Мирона Борецького «Пізній давньогрецький роман», яка дає уявлення про контекст постання опублікованих творів, і примітки наприкінці книжки: до Лонгового роману їх уклав Василь Зварич, до Харитонового – його перекладачі. Окремого поцінування варта мова перекладів – легка та сучасна, вона не пригнічує читача усвідомленням понад двотисячолітньої дистанції між ним і авторами.

Романи Лонга та Харитона, щільно пов’язані з текстами своєї епохи й пронизані безліччю цитат та алюзій (завдяки коментарям упорядників доступних і для рецепції сучасного читача), пережили свій час і вплинули також на розвиток традицій европейського роману християнської епохи. Дафніс і Хлоя, Херей і Каліроя ввійшли в інтертекст европейської літературної традиції, тому знання першоджерел сприятиме кращому розумінню літератури та мистецтва не лише античности, але й пізніших часів.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!