Дзмітрий Віцько, Адам Перлаковський, Елмантас Мяйлус.... ARCHE

Віталій Пономарьов ・ Лютий 2012
2011, № 6 (105) Забытае стагоддзе

Темою цього числа білоруського часопису є XVIII століття, яке для Великого князівства Литовського розпочалося вибухом Північної війни, а завершилося повстанням на чолі з Тадеушем Косцюшком, Третім поділом Речі Посполитої та ліквідацією ВКЛ як держави.

Дзмітрий Віцько («Шведський наступ 1702 р. у Великому князівстві Литовському та спроба реставрації Сапегів») розповідає про втручання короля Швеції Карла XII у тодішню громадянську війну у ВКЛ, перехід родини князів Сапегів під шведську протекцію та прикликання їхніми супротивниками-республіканцями собі на допомогу московської армії. Адам Перлаковський аналізує щоденник учасника бойових дій Північної війни на території ВКЛ, офіцера шведської армії, вюртемберзького князя Максимільяна Емануеля фон Вюртемберґ-Віненталя.

Елмантас Мяйлус, аналізуючи відповідні матеріяли «Повного зводу законів Російської імперії» 1649–1771 років, показує відносини Великого князівства Литовського та Московського царства/Російської імперії аж до цілковитого загарбання Росією території ВКЛ у перебігу поділів Речі Посполитої.

Томаш Цясельський розповідає про «Збройні сили ВКЛ під час війни за польську спадщину у 1733–1735 роках» –тоді у боротьбі за королівський трон прихильникам Станіслава Лєщинського протистояли прихильники Авґуста III та союзні їм російські військові підрозділи. А Маріюш Махиня («Військо Великого князівства Литовського у початковий період діяльности Військової комісії Великого князівства Литовського») аналізує склад реґулярного війська ВКЛ 1765 року і доходить висновку про його застарілу структуру та низьку боєздатність, а реформи останньої чверти XVIII століття визнає запізнілими.

Ганна Павловська міркує про «Образ чужинців у сприйнятті кліру Великого князівства Литовського другої половини XVII–XVIII століть» – московитів, шведів, турків, татар, австрійців, прусаків, козаків, калмиків, євреїв. Мечисловас Ючас розповідає про «Релігійні суперечки між католиками-уніятами та православними у першій половині XVIII ст.» – аж до збройних зіткнень і втручання Російської імперії.

Девід Алтовен («Два міти про національну ідентифікацію та шляхетську солідарність») досліджує поширені у ВКЛ та Короні Польській уявлення про етнічну та станову ідентичності – «Natione Polonus i Naród Szlachecki». Він доводить, що вислів Станіслава Оріховського «gente ruthenus, natione polonus» насправді набув значення формули належности особи до політичної нації лише наприкінці XIX століття.

Даріюш Рольнік («Кароль Станіслав “Пане Коханку” та інші Радзивіли доби правління короля Станіслава Авґуста Понятовського в оцінках сучасників») і Відас Далінскас («Останній великий гетьман Великого князівства Литовського Шимон Косаковські») подають інтелектуальні портрети чільних політиків тодішнього ВКЛ.

Номер завершується фраґментами «Спогадів про Польщу та поляків від 1788 по 1815 роки» (перший том і шість розділів другого) Міхала Клеафаса Оґінського – графа, дипломата, повстанця та композитора, чий полонез «Прощання з батьківщиною» білоруси шанують нарівні з національним гімном.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!