Віталь Сіліцький, Уладзімер Ровда, Тацяна Чуліцька.... ARCHE, 2007, № 6 (57)

Віталій Пономарьов ・ Вересень 2007

Шосте число «ARCHE» відкривають публікації, присвячені актуальній політичній ситуації в Білорусі: Віталь Сіліцький («“A Do-Nothing Congress” – Конґрес, який нічого не робить») і Уладзімер Ровда («Опозиційне лідерство та технічне керівництво») аналізують можливий вплив на неї проведеного у травні Конґресу демократичних сил, а учасники «круглого столу» «Чи можна бути більш проросійським, ніж Лукашенко?» з’ясовують, чи має в Білорусі перспективи проросійська політична опозиція?

Тацяна Чуліцька оглядає свіжі публікації про Білорусь у російських інтелектуальних часописах й оцінює методологічну настанову їх авторів як «Радісні сумніви в існуванні білорусів». Дзяніс Мєльняцов досліджує, «Із чого складається “кольорова революція”», на прикладі електоральних революцій у Словаччині, Хорватії, Сербії, Грузії, Україні та Киргизстані.

Аркадзь Тепляков («Марсельєзою проти соціяльного блюзу») пише про відображення французької ідентичности в дзеркалі нещодавніх президентських виборів у Франції. Пьотра Садовський («Християнство, політика та “добудова” нації») міркує над узаєминами церкви, держави та нації в теперішній Білорусі і з’ясовує роль релігійного вибору особи у формуванні її національної ідентичности. Мірослав Грох («У національних інтересах») порівнює вимоги та цілі европейських національних рухів XIX сторіччя з огляду на логіку формування модерних націй. Григорій Йофе розглядає «Білоруське націотворення у призмі останніх президентських виборів» як боротьбу трьох проєктів майбутнього: «відродженського», промосковського ліберального та креольського. Його статтю коментує Дейвід Р. Марплз («Вибори та націотворення в Білорусі»), наголошуючи безперспективність креольського проєкту. Відповідаючи опонентові, Григорій Йофе («Націотворення у Білорусі – останнє слово») пропонує зіставляти націотворення в Білорусі не з европейськими країнами, а з Африкою на південь від Сахари.

Кшиштоф Чижевський публікує свій «Малий нью-йоркський поетичний словник», що містить статті про головні явища та постаті поетичного середовища Нью-Йорка. У «Велесівській лекції» Валянціна Акудовіча йдеться про взаємини масової культури як засадничо поверхневого, «горизонтального» явища та культури високої, традиційно зорієнтованої «на вертикаль» до неба, а також про нинішнє витискання високої культури на марґінес суспільної уваги.

Юрій Пацюпа («Павуки у банці») демонструє, як прагнення укладача «Словника синонімів білоруської мови» до якнайширшого запозичення російської лексики призводить до втрати наукової та практичної цінности його праці. А Мария Мартисевіч («З відкритим заборолом і сталевим кордом») рецензує першу збірку білоруського жіночого оповідання «Жінки виходять із-під контролю».

У розділі «Література» – два оповідання Альгерда Бахаревіча та вірші Радаслава Калети і Віслави Шимборської.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!