Іван Шпілецький, Лявон Баровіч, Іван Цьвікевіч та ін. ARCHE. 2015, № 3. Гістарыяграфія 1920-х гадоў: «доўгае XIX стагодзьдзе». Частка 2: Паўстаньні і рэвалюцыі

Максим Карповець ・ Червень 2017
731 ст.

Автори числа досліджують історіографію 1920‑х років, зосереджуючись на повстаннях та революціях у Польщі, Литві й Білорусі. Тематично часопис розбито на три частини, присвячені повстанням, народникам і революції 1905–1907 років. Автори не ставлять собі завдання повністю висвітлити революційні події XIX–XX століть, а прагнуть лише окреслити найменш відомі аспекти. У передмові Зьміцєр Віцько зазначає, що білоруську історіографію після 1920-х років пов’язано зі встановленням совєтської влади, яка повністю визначала характер опису історичного минулого, зокрема революційного.

У першій частині Іван Шпілецький та Лявон Баровіч подають синхронічну таблицю повстань у Білорусі, Литві та Польщі. З одного боку, це структурує велику кількість подій, із якими знайомлять автори. Можна помітити, зокрема, відмінності політичного клімату у вересні 1820 року, коли в Польщі загострився конфлікт між царем і підданими, а в Білорусі та Литві було заборонено всі таємні товариства. Із другого боку, така синхронізація дає змогу повніше охопити революційні настрої в країнах, помітивши в них певну історичну та політичну логіку. Іван Цьвікевіч окреслює ключові епізоди із життя Кастуся Каліновського, національного героя Білорусі, Литви та Польщі, який очолив польське повстання 1863–1864 років. Це теж по-своєму нагадує синхронічний підхід до революційних подій, використаний у попередньому тексті.

Текст Усевалада Ігнатовського аналізує передумови й наслідки повстання на території Білорусі 1863 року. Авторові важливо дізнатися, звідки й чому серед людей розпочалося невдоволення. На опозиційні рухи вплинули еміґранти й вигнанці з інших країн, проте головним стимулом була боротьба із царським урядом та утворення нової Польщі «для народу». Ігнатовський доводить, що в той час революційні події були своєрідним вірусом. Ці спостереження доповнює стаття Сяргея Цитовіча про ті ж події, але вже у Гори-Горьках, колишній Могильовській ґубернії. Автор аналізує архівні документи, поступово відтворюючи зміни не так у народній свідомості, як у політичній верхівці та пропонуючи альтернативний погляд на революцію в Білорусі.

Важливою частиною альманаху є опис народників, які брали участь у революційних подіях. Ян Вітковський аналізує діяльність угруповання «Земля і вода», найбільшої політичної організації 1860-х років. Описує її заснування, діячів та діяльність групи, яка поступово сформувалася в потужний соціяльний рух. У певному сенсі «Землю і воду» складали представники середньої буржуазії, хоча їхньою «цільовою» авдиторією були селяни. Важливим аспектом статті є аналіз видавничої діяльности організації, адже саме завдяки їй вона не тільки розширила власний склад, а й змогла «запалювати» національні рухи. У цьому сенсі важливою була праця «Що потрібно народові» Ніколая Огарьова. Вітковський також аналізує діяльність революційних гуртів у Білорусі, зокрема, в Мінській, Могильовській, Віленській та Горецькій ґуберніях.

Завершує збірник цикл статтей, присвячений революції 1905–1907 років. Уладзімер Пічета досліджує значення Курловського розстрілу в Мінську, що відбувся 18 жовтня 1905 року. Цього дня представники влади відкрили вогонь по учасниках мітинґу, які не діяли аґресивно, а просто висловлювали власні політичні погляди. Ця подія є одним із найдраматичніших епізодів білоруської історії. Наступні тексти зосереджено довкола селянських аґрарних рухів — наслідку потужних революційних рухів початку XX століття. Зокрема, Пічета аналізує селянський та робітничий рух у Білорусі 1905 року, який відкриває нову сторінку в її історії та завершує часопис.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!