Л. З. Гісцова, Л. Я. Демченко, Т. Л. Кузик, Л. М. Муравцева, Л. А. Сухих (упор. тому). Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів 1734–1775. Т. 3

Володимир Поліщук ・ Лютий 2005
Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2003.

Третій том продовжує серійну публікацію документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі, що зберігається в Центральному державному історичному архіві України в Києві й налічує 365 справ. У цьому томі вміщено справи № 16–20, які охоплюють діяльність Війська Запорозького Низового переважно в 1750-х роках. Видання складається з переднього слова від упорядників (с. 5–19), текстів документів (с. 23–770) і науково-довідкового апарату (с. 773–950). У передмові подано коротку характеристику вміщених документів. Простежено процес формування справ у діловодстві Війська Запорозького, паланкових правлінь і діяльности депутатів від Війська Запорозького в Комісії для відмежування земель до Старосамарської сотні Полтавського полку (1752 рік). Надруковані джерела мають неабияку цінність з огляду на майже не досліджену проблематику протистояння Війська Запорозького та Гетьманської України в порубіжних суперечках за землі та підданих у середині ХVІІІ століття. У справах відображено роботу третьої Слідчої комісії для розгляду взаємних претензій між Запоріжжям і Кримом (1752–1754 роки), які не припиняли конфліктувати. Джерела також розповідають про розшук на Запоріжжі російських дезертирів і втікачів-кріпаків, про господарські конфлікти з російськими солдатами, про переходи кордонів та запровадження пашпортів. Документи справи № 20 стосуються історії гайдамацького руху в 1753–1756 роках та висвітлюють заходи російського й гетьманського урядів проти гайдамаків, а також роль запорожців як учасників руху. Годі й перелічувати невичерпну тематику надрукованих джерел, які зможуть задовольнити інтереси широкого кола дослідників.

Варто наголосити високий академічний рівень науково-довідкового апарату. Детальні коментарі історичних реалій, іменний та географічний покажчики, словник термінів і рідковживаних слів, хронологічний список старшини, яку згадано в документах, а також перелік водяних знаків паперу й таблиця відбитків печаток на документах уможливлюють усебічне дослідження історичних текстів.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!