Оля Гнатюк (укл.). Барокові духовні пісні з рукописних співаників XVIII ст. Лемківщини

Редакція Критики ・ Липень 2002
Львів: Місіонер, 2000.

Це збірка духовних пісень, що з різних причин не потрапили до друкованих на початку XX століття розвідок. Упорядник і автор передмови та коментарів, широко знана польська дослідниця й перекладачка Оля Гнатюк віднайшла ці здебільшого зовсім невідомі науковій традиції тексти у бібліотечних архівах України, зокрема в недосліджуваній раніше колекції Юліяна Яворського, що зберігається у фонді Сергія Маслова у Центральній науковій бібліотеці України в Києві. Віднайдені барокові пісні зі співаників цієї колекції, як уважає публікатор, «є особливо цінні, позаяк до сьогодні збереглося вкрай мало літературних віршованих пам’яток із Лемківщини, й усі вони датовані XIX століттям. ... Порівняння цих текстів із записами духовних пісень з інших реґіонів України показує, що культура Лемківщини, попри різні політичні перешкоди, була невідокремною частиною української культури, водночас вбираючи в себе елементи західної духовної культури».

Видання може зацікавити не тільки істориків української культури, але й мовознавців-діялектологів, оскільки у публікованих записах чимало фонетичних, лексичних та морфологічних рис лемківського діялекту.

У додатку до видання вміщено алфавітний покажчик інципітів рукописних пісень та каталог рукописних і друкованих духовних пісень XVIII століття.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!