Сергій Головащенко. Біблієзнавство. Вступний курс

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Київ: Либідь, 2001.

У книжці висвітлено низку засадничих питань біблієзнавства: історію формування біблійного канону, історію біблійних перекладів і видань від найперших (таргуми, Септуаґінта) до сучасних. Розповідається також про особливості й форми функціонування Біблії як священної книги в іудаїзмі та християнстві, оглянуто історію критики та інтерпретації Біблії, історію біблієзнавчих досліджень. Окремі розділи присвячено питанню впливу біблійних сюжетів, образів, мотивів та символіки на українську та світову літературу та мистецтво. Розглянуто питання про світ природи й світ культури в Біблії (у зв’язку з концепцією креаціонізму, символічність природних і культурних реалій у традиції тлумачення Біблії). У додатках подано довідкову інформацію про згадувані в Біблії грошові одиниці, міри ваги та інші одиниці виміру, хронологічні таблиці біблійних подій, уперше у навчальному виданні даються посилання на біблієзнавчі ресурси інтернету.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!