Укладач Василь Майхер. Бібліографія Записок Наукового товариства імені Шевченка. Томи І–CCXL. 1892–2000

Степан Захаркін ・ Травень 2006
Львів: 2003.

740-сторінковий покажчик змісту «Записок Наукового товариства імени Шевченка» за весь період їхнього існування (укладач Василь Майхер) може справедливо вважатися одним із найбільших здобутків бібліографії української періодики.

За високим фаховим рівнем це видання гідне стояти поруч із взірцевими покажчиками журналів «Зоря» (Львів, 1988), «Бібліологічні вісті» (Київ, 1996), «Дзвони» (Львів, 1997), «Вістник» (Київ, Вашинґтон, Нью-Йорк, 2002), газети «Назустріч» (Львів, 1999) та іншою давнішою та новітньою класикою жанру. Що ж до обсягу охопленого матеріялу, то тут капітальна праця п. Майхера не має собі рівних: жоден із названих часописів за тривалістю видання і кількістю публікацій не надається до порівняння із «Записками НТШ».

Було б трюїзмом зайвий раз наголошувати, що покажчик «Записок» стане в пригоді «дослідникам різних профілів і наукових інтересів» (як слушно відзначено у змістовній вступній статті Олега Купчинського) – либонь, у ХХ сторіччі не існувало такої ділянки гуманітаристики, яку тією або іншою мірою не було б репрезентовано на сторінках нашого найстарішого наукового видання. Покажчик має вигляд потомового розпису змісту «Записок»; окремо описано картографічний та ілюстративний матеріял. Як і в прелімінарній публікації частини цієї праці (див.: «Критика», 2004, ч. 9–10, с. 44), бібліографічний опис безпрецедентно детальний і охоплює тексти, друковані на с. 2–4 обкладинок «Записок», повні вихідні дані кожного тому тощо. Апарат складається з іменного та географічного індексів.

Як і раніше, довідникові бракує анотацій, а також предметно-систематичного індекса, котрий особливо потрібен з огляду на те, що розгалужену тематичну спеціялізацію «Записки» набули лише в роки незалежности, доти вони виходили здебільшого у двох серіях (філологічній та історично-філософічній), а до 1924 року взагалі без поділу на серії. Тож дослідникові, який шукає в «Записках» матеріял зі свого фаху чи напряму студій, зорієнтуватися в покажчику буде непросто.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!