Mark Thompson. Birth certificate. The Story of Danilo Kiš

Марина Гогуля ・ Грудень 2018
London: Cornell University Press, 2013.

Книжка британського історика Марка Томпсона — путівник життєписом сербського письменника Даніла Кіша, своєрідна енциклопедія Кіша, «герменевтичний ключ» до трактування творів одного з найвизначніших прозаїків Центральної Европи ХХ століття.

Форму книжки «Свідоцтво про народження: оповідь про Даніла Кіша» унаслідувано від роману Кіша «Клепсидра»: в її основі — коротка «Автобіографія» Кіша, яку дослідник розбиває на цитати, що їх коментує в наступних 33 розділах. Роман побудовано на деконструкції одного майже автентичного документа — листа Едуарда, Кішевого батька. Окрім біографічних частин, видання містить і сім «інтерлюдій», кожна з яких описує і коментує найважливіші художні книжки й одну полемічну працю Кіша.

Найсильнішою рисою дослідження є історичний контекст, що дає змогу отримати ширше уявлення про епоху, в якій жив, за самоозначенням Кіша, «єдиний юґославський письменник». Український читач може довідатися і про те, що Кіш разом із театральною трупою відвідував 1968 року СССР, тож на власні очі міг бачити місця, які описував у збірці оповідань «Гробниця для Боріса Давідовіча», зокрема Київ; що скандал довкола цієї збірки в Юґославії мав політичний характер і був викликаний, зокрема, скаргами Лєоніда Брєжнєва на «антисовєтські ідеї» в Юґославії. Томпсон детально досліджує історичні явища та обставини у Кішевому просторі: антиєврейські закони в Угорщині на початку Другої світової війни, Голокост, етнічні чистки фольксдойчів на території Юґославії, еміґрацію російських білоґвардійців до Юґославії, історичну наївність лівацької інтеліґенції у Франції щодо репресій у СССР, стосунки Юґославії із СССР, юґославську політичну в’язницю і табір Голий Острів. Пояснюючи окремі терміни, вислови, персоналії, Томпсон з’ясовує деталі для встановлення ширшого контексту. Серед них — абзаци про Центральну Европу, космополітизм, двійництво, антинаціоналізм, націоналістичну теорію Йована Цвіїча і «токсичність» «Гірського вінка» Петара Нєґоша, єврейство, Heimlichkeit, Панонія як «психогеографічний терен», питання сербохорватської мови і «лінґвістичного націоналізму», «сербохорватської літератури» в однині та інші.

Історик приділяє увагу рідним, друзям, наставникам Кіша, літературним авторитетам та опонентам. Пише про гобі Кіша (живопис, музика, переклад) та місця (Цетінє, Суботіца, Керкабарабаш, Белґрад, Париж, Дубровнік). Новизна та унікальність Томпсонової праці полягають також у публікації свідчень знайомих Кіша, завдяки яким нам відкриваються раніше невідомі факти про письменника. Британський історик провів десятки розмов із близькими та друзями митця, відвідав містечко Керкабарабаш в Угорщині, щоб більше дізнатися про ранні роки письменника і зіставити побачені там місця з тими, що їх описав Кіш у «Родинній трилогії».

«Свідоцтво про народження» має і літературознавчу цінність. Точними є визначення важливих для розуміння текстів Кіша рис поетики документу, концепції героя і наратора, належність письменника до естетики пізнього модернізму. Томпсон майстерно протиставляє Кішів літературний індивідуалізм та европоцентризм догмі про «національну унікальність», називає найважливішою книжкою в літературному житті Кіша Джойсів «Уліс» тощо. Цікавим є спостереження щодо наслідування діялогічної форми катехизису та «пастишу інквізиції» в «Клепсидрі». Сміливим кроком є літературно-критичний аналіз поетики помилок Кіша у «Псалмі 44», критика авторового жалю до себе та «віктимізації дитячого персонажа» у «Ранніх печалях».

У «Свідоцтві про народження» виявилися і текстологічні здібності дослідника. Ознайомившись із листом Едуарда Кіша, що його 2001 року опублікувала Мір’яна Міочіновіч і що ліг в основу «Клепсидри», Томпсон дійшов висновків, що Кіш розмістив у своєму романі не ориґінал, а адаптацію листа до потреб твору. Крім того, автор ознайомився з бібліотекою Кіша й дослідив письменникові примітки та підкреслення у книжках.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!