Ганс Матіяс Кеплінґер, Елізабет Ноель-Нойман, Рюдиґер Шульц.... Публіцистика. Масова комунікація. Медіа-енциклопедія

Світлана Хутка ・ Квітень 2011
Київ: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2007.
Довідник дещо не відповідає традиційно усталеним очікуванням щодо формату організації енциклопедично-довідкових видань. Це упорядковане за алфавітом зібрання двадцяти двох статтей (обсягом переважно у кілька десятків сторінок кожна), підготовлених провідними німецькими фахівцями з комунікацій і мас-медій. На початку подано передмови від видавця та від авторів.
496 переглядів

Редактор-составитель Е. И. Меламед. Документы по истории и культуре евреев в региональных архивах Украины. Путеводитель. Волынская, Житомирская, Ровенская, Черкасская области

Юлія Бентя ・ Лютий 2011
Киев: Феникс, 2009.
Наприкінці 2006 року побачив світ путівник по документах з історії і культури євреїв в архівах Києва (див. ч. 1–2 «Критики» за 2009 рік). Цим було розпочато серію міжархівних довідникових видань, яку продовжує путівник архівами Волинської, Житомирської, Рівненської та Черкаської областей.
332 переглядів

[Феликс Лурье]. Старые годы: Хронологическая роспись содержания, 1907–1916

Степан Захаркін ・ Вересень 2010
Санкт-Петербург: Коло, 2007.
Поява покажчика змісту «Старых годов», що його склав невтомний Фєлікс Лурьє, – добра нагода поцінувати внесок часопису до світової (зокрема української) культури.
419 переглядів

Ольга Литвинова. Музика в кінематографі України. Каталог. Частина I: Автори музики художньо-ігрових фільмів, які створювалися на кіностудіях України

Юлія Бентя ・ Вересень 2010
Київ: Логос, 2009.
Каталог Ольги Литвинової «Музика в кінематографі України» містить понад 400 статтей про тих людей, що створювали музику для українських стрічок від 1932 року
467 переглядів

Упорядник Олександр Морозов. Стародруки XVI – першої половини XVIII ст. з колекції «Polonica» бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Каталог

Степан Захаркін ・ Червень 2010
Ніжин: Гідромакс, 2010.
Відомо, що ніжинська бібліотека, що успадкувала велике зібрання дореволюційного історично-філологічного інституту та його попередниці – Гімназії вищих наук князя Безбородька, є однією з найстаріших і найбагатших книгозбірень української провінції.
387 переглядів

Світлана Мартінек. Український асоціативний словник. У 2 томах. Том 1: Від стимулу до реакції. Том 2: Від реакції до стимулу

Соломія Бук ・ Грудень 2009
Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008.
«Український асоціятивний словник» Світлани Мартінек демонструє результати експерименту, релевантні не лише для певної вікової групи, а й для широкого кола носіїв української мови, віковий ценз респондентів, що брали участь в асоціятивному експерименті, достатньо широкий: від 16 до 60 років.
1853 переглядів

Лариса Головата, Олександр Луцький, Тетяна Гуцаленко.... Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Вип. 13–16

Степан Захаркін ・ Червень 2009
Львів, 2005–2008
Хронологічний і проблемний засяг «Записок» широкий – від медієвістики до сучасности, від давньоруської книжности до політичної історії ОУН. Але наскрізними темами оновленого річника стали культурне життя України періоду Другої світової війни, культурна політика нацистського та радянського режимів в Україні, переміщення українських культурних цінностей, радянська цензура.
435 переглядів

Составитель Юлия Веретенникова. Под редакцией Степана Захаркина и Андрея Пучкова. Мирон Петровский. Биобиблиография

Елеонора Соловей ・ Серпень 2008
Киев: Издательский дом А+С, 2007.
Це історія літератора, який, потрапивши в несприятливі обставини повоєнного культурного життя, уникнув спокус, які вимагали зректися права залишитися собою. Ті «внутрішні еміґранти» радянської доби не лише оскаржили її самим фактом свого «тихого бунту»: в кінцевому рахунку не можна применшити їхньої заслуги в тому, що Система врешті таки впала.
383 переглядів

Упорядники Лариса Івченко, Юлія Бентя. Іван Карабиць (1945–2002). Список творів / Ivan Karabits (1945–2002). List of Works

Олеся Найдюк ・ Серпень 2008
Київ: КДВМУ ім. Р. М. Глієра, 2006.
Зведений бібліографічний покажчик друкованих видань та архівних джерел, присвячених творчості Івана Карабиця, зі вступним словом музикознавця Тетяни Бондаренко заощадить чимало часу тим, хто хотів би приступитися до маловивченої поки що творчої спадщини українського композитора: перший етап будь-якої дослідницької діяльности – пошук джерел – уже здійснено.
267 переглядів

Упорядники Іен Маклін, Алістер Макмілан. Короткий оксфордський політичний словник

Дмитро Добрий ・ Травень 2007
Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2005.
Дискусійність змісту окремих означень іде в унісон із духом сучасної вищої школи, для якої набагато важливішим є вміння ставити запитання, аніж давати підготовані відповіді на них. Авторів важко звинуватити у свідомій прозахідній заіделогізованості або, як колись любили говорити, імперіялізмі
589 переглядів