Світлана Ляшко. Біографічна справа в Україні (60-ті рр. ХІХ – 40-і рр. ХХ ст.)

・ Травень 2007
Запоріжжя: Дике Поле, 2006.
Найцікавішим у книжці київського історика української біографістики є перший розділ, присвячений історії створення невиданого біографічного словника українських діячів, що його укладала в 1870–90-ті роки київська Стара громада.
276 переглядів

Степан Костюк, Тарас Стефанишин. Микола Голубець (1891–1942). Бібліографічний покажчик

Степан Захаркін ・ Березень 2007
Львів: 2005.
Один із перших адептів і пропаґандистів модерного українського мистецтва в Галичині, перу якого належать книжки про Олексу Новаківського, Петра Холодного-батька, Олександра Архипенка, Павла Ковжуна, Олену Кульчицьку, Голубець був іще й невтомним журналістом, редактором дюжини мистецьких і універсальних часописів, автором кількох книжок прози та віршів
600 переглядів

Соломія Бук. 3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови; 3000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови

Євгенія Карпіловська ・ Березень 2007
Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006.
Одержані показники дадуть зацікавленим користувачам цих словників змогу не лише уявити собі «портрет» лексикону кожного з проаналізованих стилів, а й змоделювати з належною вірогідністю їхні спільні та відмінні риси, ядро лексичної системи сучасної української мови.
536 переглядів

Автори-упорядники Юрій Кулініч, Світлана Кущ, Михайло Ходоровський. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Путівник. Випуск 2

Степан Захаркін ・ Червень 2006
Київ: 2005.
Головною заслугою авторського колективу путівника залишається послідовне застосування досить стрункої та компактної схеми опису, яка вигідно відрізняє це видання від інших аналогічних довідників, випущених в Україні за останні 15 років.
381 переглядів

Укладач Василь Майхер. Бібліографія Записок Наукового товариства імені Шевченка. Томи І–CCXL. 1892–2000

Степан Захаркін ・ Травень 2006
Львів: 2003.
Було б трюїзмом зайвий раз наголошувати, що покажчик «Записок» стане в пригоді «дослідникам різних профілів і наукових інтересів» (як слушно відзначено у змістовній вступній статті Олега Купчинського) – либонь, у ХХ сторіччі не існувало такої ділянки гуманітаристики, яку тією або іншою мірою не було б репрезентовано на сторінках нашого найстарішого наукового видання.
323 переглядів

Укладачі Олег Микитенко, Галина Гамалій. Журнал іноземної літератури «Всесвіт» у ХХ сторіччі (1925–2000): Бібліографічний покажчик змісту

Степан Захаркін ・ Травень 2006
Київ: Видавничий дім «Всесвіт», 2004.
Якщо головний редактор «Всесвіту» Олег Микитенко виданням цієї книги хотів поставити пам’ятник своєму журналові – йому це вдалося. 700-сторінковий том, над підготуванням якого працював колектив бібліографів (укладачі – Олег Микитенко і бібліограф Національної парламентської бібліотеки України Галина Гамалій), перевершує всі дотеперішні українські журнальні бібліографії
456 переглядів

Андрей Ивченко. Вся Украина: Путеводитель

Дмитро Вортман ・ Квітень 2006
Киев: Картография, 2005.
Книжка складається з півтори тисячі статтей, кожну з яких присвячено або населеному пунктові (таких більшість), або природоохоронній території. Крім того, путівник має традиційну вступну частину, оглядові статті про кожний із реґіонів, карти областей і плани шістдесяти міст.
467 переглядів

Włodzimierz Wilczyński. Leksykon kultury ukraińskiej

・ Березень 2006
Kraków: Universitas, 2004.
Приємно, що словник зорієнтований на діялог культур – України з Заходом, зокрема з Польщею. Чітко простежується прагнення не просто створити інвентарний опис минулого, але й додати пікантний присмак сучасности. Але з цього погляду певних явищ і людей, що справили переломний вплив на розвиток української культури, у словнику бракує.
279 переглядів

А. К. Тарасёнков, Л. М. Турчинский. Русские поэты ХХ века. 1900–1955: Материалы для библиографии

Степан Захаркін ・ Листопад 2005
Москва: Языки славянской культуры, 2004.
Видана посмертно в 1966 році праця Тарасьонкова, яка обіймала всі можливі поетичні жанри (в тому числі й віршовану драматургію та поезію в прозі), донедавна залишалася незамінним посібником кожного, кого фахово цікавила історія російської літератури ХХ століття. Водночас для знавців не були таємницею і разюча неповнота цього довідника (зумовлена, зокрема, умовами цензури), і наявність у ньому численних фактичних неточностей, тож потреба в новому, виправленому й доповненому, виданні покажчика назріла давно.
305 переглядів

Лесь Герасимчук. Artlex: Англійсько-український мистецтвознавчий словник

Тетяна Дзядевич ・ Листопад 2005
Київ: Криниця, 2004.
Словник, що містить понад 5000 слів та понять і є радше сучасним додатком до давніших академічних видань, заповнює певні лінґвістичні лакуни, які українське мовознавство успадкувало ще від радянських часів, й ознайомлює користувача з академічними термінами, розмовною мовою, сленґовими новотворами сучасности.
471 переглядів