-. Права людини в Україні – 2004: Доповідь правозахисних організацій

Вікторія Росіхіна ・ Жовтень 2005
Харків: Фоліо, 2005.
Складання таких доповідей є традиційним засобом довести до відома громадськости інформацію про порушення прав людини. В Україні, на жаль, річних доповідей, у яких від імені громадянського суспільства було би комплексно та на високому рівні висвітлено становище з правами людини, раніше не готували.
348 переглядів

Под общей редакцией Д. Северюхина. Самиздат Ленинграда. 1950-е – 1980-е. Литературная энциклопедия

・ Жовтень 2005
Москва: Новое литературное обозрение, 2003.
Неофіційна література, відома з імен Л. Аронзона, І. Бродського, Б. Вахтіна, В. Губіна, В. Кривуліна, А. Міронова, Є. Шварц, Вл. Ерля та інших, з її особливими внутрішніми взаєминами, самоорганізацією, спільною долею постає зі сторінок видання такою парадоксально успішною культурною інституцією, що автори вживають слів «видавнича і просвітницька діяльність».
299 переглядів

Ольга Лучук, Тарас Лучук (заг. ред.), Роксоляна Зорівчак (наук. ред.). Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914–1939): бібліографічний покажчик

Степан Захаркін ・ Вересень 2005
Львів: 2003.
В історії міжнародних зв’язків української літератури, зокрема в історії українського художнього перекладу, міжвоєнна Галичина творить осібну й дуже цікаву сторінку. Тодішнє геополітичне становище краю, який традиційно був нашим «вікном в Европу», сприяло тому, що протягом двох найдраматичніших для модерної української культури десятиліть саме тут...
31 переглядів

-. Спецфонд Книжкової палати України (1917–1921 рр.): Науково-допоміжний бібліографічний покажчик

Степан Захаркін ・ Серпень 2005
Київ: 2003.
Довідник, що його випустила Книжкова палата України, окрім очевидного практичного значення, викликає теоретичне зацікавлення принаймні в двох аспектах: як збірник матеріялів до репертуару українського друку та як джерело з історії цензури в Радянській Україні, котре, на відміну від головлітівських списків, дає уявлення не про програму цензурних вилучень, а про її практичне застосування – цензуру в дії.
387 переглядів

-. Українські історики XX століття: Біобібліографічний довідник

・ Квітень 2005
Київ, Львів: 2003.
(Серія «Українські історики»; Вип. 2, частина 1, вип. 2, частина 2)
Над довідником працює чималий колектив істориків і бібліографів з різних міст України. Переважна частина матеріялів ориґінальна й досі ніде не була опублікована. Упорядники намагалися жодним чином не редаґувати дані про істориків, зважаючи на ідеологічні моменти: чи йдеться про історика компартії України, чи про українського історика, що працював у міжвоєнній Польщі.
987 переглядів

Укладачі Олена Нуньєс, Олена Кравченко; Григорій Зленко. І. К. Тобілевич (Карпенко-Карий) в Одесі: Бібліографічний покажчик; Галина Комарівна (Галина Михайлівна Комарова): Біобібліографічний покажчик

・ Березень 2005
Одеса: 2004.
В покажчику відображено одеські публікації творів драматурга, його листи, писані в Одесі або зі згадками про Одесу, спогади та дослідницькі матеріяли про Карпенкове перебування в Одесі.
385 переглядів

Вениамин Бабаджан. Из творческого наследия: В 2 томах

Степан Захаркін ・ Березень 2005
Одесса: Optimum, 2004.
Спадщині далеко не кожного першорядного поета – і в нас, і за кордоном – щастить дочекатися на таке поважне наукове видання, як цей двотомовик творчого доробку напівзабутого одеського російсько-єврейського поета, художника, мистецького критика й видавця 1910-х років Вєніаміна Бабаджана, чиє життя урвала на 27-му році куля чекіста.
455 переглядів

-. Арка, 1947–1948: Бібліографічний покажчик змісту

・ Травень 2004
Київ: КМ Академія, 2003.
Покажчик змісту «Арки» – цього, либонь, найкращого з-поміж українських еміґраційних журналів першого повоєнного п’ятиріччя – заповнює ще одну прогалину нашої журнальної бібліографії. Випустила його Наукова бібліотека «Могилянки». Не все у фаховому підготуванні книжки бездоганно (особливо те, як тут розкрито псевдоніми авторів журналу), проте...
27 переглядів

Б.І.Черняков, І.М.Забіяка. Вісник Київського національного університету. Серія: Журналістика. Покажчик змісту, 1993–2002

・ Квітень 2004
Київ: 2003.
Ні для кого не таємниця, що вишівські продовжувані збірники (всілякі «Записки», «Вісники», «Праці» тощо), дарма що містять силу-силенну інформації, не належать до найбільш запотребуваних у дослідницькому обігу видань. І річ тут не лише у фаховій неоднорідності матеріялів, публікованих у цих виданнях, а й у його недостатньому відображенні у...
27 переглядів

Євдокія Бабич (упор.). Наука і культура. Україна. Вип. 1–31 (1966–2002)

・ Квітень 2004
Київ: 2003.
Парламентська бібліотека випустила ще один корисний бібліографічний довідник: систематичний покажчик змісту щорічника «Україна. Наука і культура» за весь час його виходу. Важливою особливістю покажчика, якого упорядкувала Євдокія Бабич, є те, що в ньому розписано (хоча, на жаль, далеко не повно) не лише текстовий матеріял (статті, нотатки, інтерв’...
32 переглядів