-. Права людини в Україні – 2004: Доповідь правозахисних організацій

Вікторія Росіхіна ・ Жовтень 2005
Харків: Фоліо, 2005.
Складання таких доповідей є традиційним засобом довести до відома громадськости інформацію про порушення прав людини. В Україні, на жаль, річних доповідей, у яких від імені громадянського суспільства було би комплексно та на високому рівні висвітлено становище з правами людини, раніше не готували.
275 переглядів

Под общей редакцией Д. Северюхина. Самиздат Ленинграда. 1950-е – 1980-е. Литературная энциклопедия

・ Жовтень 2005
Москва: Новое литературное обозрение, 2003.
Неофіційна література, відома з імен Л. Аронзона, І. Бродського, Б. Вахтіна, В. Губіна, В. Кривуліна, А. Міронова, Є. Шварц, Вл. Ерля та інших, з її особливими внутрішніми взаєминами, самоорганізацією, спільною долею постає зі сторінок видання такою парадоксально успішною культурною інституцією, що автори вживають слів «видавнича і просвітницька діяльність».
221 переглядів

-. Спецфонд Книжкової палати України (1917–1921 рр.): Науково-допоміжний бібліографічний покажчик

Степан Захаркін ・ Серпень 2005
Київ: 2003.
Довідник, що його випустила Книжкова палата України, окрім очевидного практичного значення, викликає теоретичне зацікавлення принаймні в двох аспектах: як збірник матеріялів до репертуару українського друку та як джерело з історії цензури в Радянській Україні, котре, на відміну від головлітівських списків, дає уявлення не про програму цензурних вилучень, а про її практичне застосування – цензуру в дії.
293 переглядів

-. Українські історики XX століття: Біобібліографічний довідник

・ Квітень 2005
Київ, Львів: 2003.
(Серія «Українські історики»; Вип. 2, частина 1, вип. 2, частина 2)
Над довідником працює чималий колектив істориків і бібліографів з різних міст України. Переважна частина матеріялів ориґінальна й досі ніде не була опублікована. Упорядники намагалися жодним чином не редаґувати дані про істориків, зважаючи на ідеологічні моменти: чи йдеться про історика компартії України, чи про українського історика, що працював у міжвоєнній Польщі.
627 переглядів

Укладачі Олена Нуньєс, Олена Кравченко; Григорій Зленко. І. К. Тобілевич (Карпенко-Карий) в Одесі: Бібліографічний покажчик; Галина Комарівна (Галина Михайлівна Комарова): Біобібліографічний покажчик

・ Березень 2005
Одеса: 2004.
В покажчику відображено одеські публікації творів драматурга, його листи, писані в Одесі або зі згадками про Одесу, спогади та дослідницькі матеріяли про Карпенкове перебування в Одесі.
290 переглядів

Вениамин Бабаджан. Из творческого наследия: В 2 томах

Степан Захаркін ・ Березень 2005
Одесса: Optimum, 2004.
Спадщині далеко не кожного першорядного поета – і в нас, і за кордоном – щастить дочекатися на таке поважне наукове видання, як цей двотомовик творчого доробку напівзабутого одеського російсько-єврейського поета, художника, мистецького критика й видавця 1910-х років Вєніаміна Бабаджана, чиє життя урвала на 27-му році куля чекіста.
339 переглядів

-. Забута колекція. Художнє зібрання князів Репніних (з колекцій музеїв Києва)

・ Березень 2004
Київ: 2004.
За останні три роки побачили світ каталоги кількох виставок, зорганізованих Музеєм (мистецтва середньовічної Персії, західноевропейського живопису з приватних колекцій, японських нецке тощо). Цього року першим став каталог нової виставки, присвяченої мистецькій збірці князів Рєпніних.
250 переглядів

Олесь Федорук, Микола Жулинський, Євген Нахлік та ін.. Львівському відділенню Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України – 10 років

・ Березень 2004
Львів: Ліга-Прес, 2003.
Новий випуск «Бібліографічної серії» Львівського відділення Інституту літератури НАНУ є своєрідним творчим звітом цього, либонь, наймолодшого, але вже цілком поважного осередку літературознавства у Львові.
167 переглядів

-. Енциклопедія постмодернізму

Олег Сидор-Гібелинда ・ Березень 2004
Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2003.
Близько пів тисячі сторінок дрібного, проте доволі читкого шрифту покликані зліквідувати чималу лакуну в свідомості читача, привабленого коротким і страшним словом «постмодернізм». Загалом книзі, створеній зусиллями 144-х високовчених авторів, переважно викладачів американських і канадських університетів, це вдається.
351 переглядів

Борис Грановський. Історія національного друку України в бібліографії за 1483–2000 рр. Довідник (desiderata)

Степан Захаркін ・ Березень 2004
Київ: 2003.
Нова праця київського бібліографа – монументальний том великого формату, що обіймає понад 12 тисяч бібліографічних записів і кілька допоміжних покажчиків. Автор поставив перед собою безпрецедентне завдання, впоратися з яким, далебі, не під силу одній людині: створити максимально повну бібліографію літератури, що стосується історії та сучасного стану друкарської і видавничої справи в Україні
266 переглядів