-. Забута колекція. Художнє зібрання князів Репніних (з колекцій музеїв Києва)

・ Березень 2004
Київ: 2004.
За останні три роки побачили світ каталоги кількох виставок, зорганізованих Музеєм (мистецтва середньовічної Персії, західноевропейського живопису з приватних колекцій, японських нецке тощо). Цього року першим став каталог нової виставки, присвяченої мистецькій збірці князів Рєпніних.
314 переглядів

Олесь Федорук, Микола Жулинський, Євген Нахлік та ін.. Львівському відділенню Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України – 10 років

・ Березень 2004
Львів: Ліга-Прес, 2003.
Новий випуск «Бібліографічної серії» Львівського відділення Інституту літератури НАНУ є своєрідним творчим звітом цього, либонь, наймолодшого, але вже цілком поважного осередку літературознавства у Львові.
227 переглядів

-. Енциклопедія постмодернізму

Олег Сидор-Гібелинда ・ Березень 2004
Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2003.
Близько пів тисячі сторінок дрібного, проте доволі читкого шрифту покликані зліквідувати чималу лакуну в свідомості читача, привабленого коротким і страшним словом «постмодернізм». Загалом книзі, створеній зусиллями 144-х високовчених авторів, переважно викладачів американських і канадських університетів, це вдається.
422 переглядів

Борис Грановський. Історія національного друку України в бібліографії за 1483–2000 рр. Довідник (desiderata)

Степан Захаркін ・ Березень 2004
Київ: 2003.
Нова праця київського бібліографа – монументальний том великого формату, що обіймає понад 12 тисяч бібліографічних записів і кілька допоміжних покажчиків. Автор поставив перед собою безпрецедентне завдання, впоратися з яким, далебі, не під силу одній людині: створити максимально повну бібліографію літератури, що стосується історії та сучасного стану друкарської і видавничої справи в Україні
342 переглядів

Укладач Віталій Жугай. Видатні українці світу: 30 інтерв’ю

Редакція Критики ・ Листопад 2003
Ужгород: Мистецька лінія, 2002.
Можна лише пошкодувати, що Жугай орієнтувався лише на людей відомих, здебільшого не молодих (1920–1930-х років народження), бо це погляд на роль діяспори (й бачення України з діяспори) тільки старшого покоління. Хочеться почути і молодші голоси, людей, які невдовзі визначатимуть обличчя української діяспори. Тож будемо сподіватися, що ця збірка не остання.
338 переглядів

Олександр Кривенко, Володимир Павлів. Енциклопедія нашого українознавства

Редакція Критики ・ Листопад 2003
Київ: Дух і Літера, 2003.
Ця книжечка з дуже, ну, страшенно серйозною, просто академічною назвою та грайливим, жвавим змістом, що приміряє личину часом тонкої іронічности, а часом хамуватої безцеремонности, виходить другим виданням. Серед відгуків на перше (воно з’явилося у Львові 1997 року) траплялися насмішкуваті, в тон самій «енциклопедії», зауваження, що здавалися тоді цілком влучними (втім, і дотепер здається, що й були такими): мовляв, молодіж зовсім з’їхала з глузду
372 переглядів

Укладачі Галина Гамалій, Віталій Шевченко. Григорій Сковорода. 1722–1794. Бібліографічний покажчик

Редакція Критики ・ Листопад 2003
Київ: 2002.
Укладачі виявили недостатню обізнаність навіть зі спеціяльною літературою про Сковороду, виданою в радянській Україні (зокрема, працями таких чільних дослідників біографії та творчости філософа, як Павло Попов та Леонід Махновець), – що вже казати про українські або російські еміґраційні (практично не відображені тут) видання. У вступному слові укладачі скромно застерігають, що «ряд матеріялів» їм «не вдалося опрацювати de visu», – правдивіше було б зізнатися, що вони не бачили в очі не менш як половину описаних публікацій, побудувавши свій покажчик чималою мірою на основі вторинних джерел.
130 переглядів

Укладачка Наталя Лощинська. «Червоний шлях» (1923–1936 рр.). Систематичний покажчик змісту

Редакція Критики ・ Листопад 2003
Київ: 2003.
Упродовж своєї чотирнадцятилітньої історії видання зазнало складних метаморфоз від часопису, близького ідеям троцкістської опозиції, до ортодоксального речника комуністичної ідеології, від одного з найкращих українських «товстих» журналів усіх часів, із яким тісно співпрацювали Хвильовий, Тичина, Зеров, Бажан, Йогансен, до нудного спілчанського офіціозу.
259 переглядів

І. Жучкова, Л. Мошкова, О. Турілов. Каталог славяно-русских рукописных книг XV века, хранящихся в Российском государственном архиве древних актов

Редакція Критики ・ Серпень 2003
Москва: Древлехранилище, 2000.
Видання, над яким працювали знані російські палеографи І. Жучкова, Л. Мошкова та О. Турілов, хронологічно продовжує «Каталог слов’яно-руських рукописних книг ХІ–ХІV століть», що був надрукований понад десять років тому. Ця книжка вийшла в рамках великої програми, що має на меті створити фундаментальний зведений каталог слов’яно-руських літописів і...
39 переглядів

Є. К. Чернухін. Грецька рукописна спадщина в Києві

・ Червень 2003
Київ: 2002.
Об’єкт дослідження монографії «Грецька рукописна спадщина в Києві. Історіографія та огляд матеріялів IV–XX ст.» – 152 грецькі кодекси (їхні фраґменти та інші джерела), зібрані насамперед в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, а також у фондах Національного Історико-культурного заповідника «Києво-Печерська лавра» й Центрального державного історичного архіву України в Києві.
287 переглядів