Укладач Віталій Жугай. Видатні українці світу: 30 інтерв’ю

Редакція Критики ・ Листопад 2003
Ужгород: Мистецька лінія, 2002.
Можна лише пошкодувати, що Жугай орієнтувався лише на людей відомих, здебільшого не молодих (1920–1930-х років народження), бо це погляд на роль діяспори (й бачення України з діяспори) тільки старшого покоління. Хочеться почути і молодші голоси, людей, які невдовзі визначатимуть обличчя української діяспори. Тож будемо сподіватися, що ця збірка не остання.
253 переглядів

Олександр Кривенко, Володимир Павлів. Енциклопедія нашого українознавства

Редакція Критики ・ Листопад 2003
Київ: Дух і Літера, 2003.
Ця книжечка з дуже, ну, страшенно серйозною, просто академічною назвою та грайливим, жвавим змістом, що приміряє личину часом тонкої іронічности, а часом хамуватої безцеремонности, виходить другим виданням. Серед відгуків на перше (воно з’явилося у Львові 1997 року) траплялися насмішкуваті, в тон самій «енциклопедії», зауваження, що здавалися тоді цілком влучними (втім, і дотепер здається, що й були такими): мовляв, молодіж зовсім з’їхала з глузду
294 переглядів

Укладачі Галина Гамалій, Віталій Шевченко. Григорій Сковорода. 1722–1794. Бібліографічний покажчик

Редакція Критики ・ Листопад 2003
Київ: 2002.
Укладачі виявили недостатню обізнаність навіть зі спеціяльною літературою про Сковороду, виданою в радянській Україні (зокрема, працями таких чільних дослідників біографії та творчости філософа, як Павло Попов та Леонід Махновець), – що вже казати про українські або російські еміґраційні (практично не відображені тут) видання. У вступному слові укладачі скромно застерігають, що «ряд матеріялів» їм «не вдалося опрацювати de visu», – правдивіше було б зізнатися, що вони не бачили в очі не менш як половину описаних публікацій, побудувавши свій покажчик чималою мірою на основі вторинних джерел.
94 переглядів

Укладачка Наталя Лощинська. «Червоний шлях» (1923–1936 рр.). Систематичний покажчик змісту

Редакція Критики ・ Листопад 2003
Київ: 2003.
Упродовж своєї чотирнадцятилітньої історії видання зазнало складних метаморфоз від часопису, близького ідеям троцкістської опозиції, до ортодоксального речника комуністичної ідеології, від одного з найкращих українських «товстих» журналів усіх часів, із яким тісно співпрацювали Хвильовий, Тичина, Зеров, Бажан, Йогансен, до нудного спілчанського офіціозу.
188 переглядів

Є. К. Чернухін. Грецька рукописна спадщина в Києві

・ Червень 2003
Київ: 2002.
Об’єкт дослідження монографії «Грецька рукописна спадщина в Києві. Історіографія та огляд матеріялів IV–XX ст.» – 152 грецькі кодекси (їхні фраґменти та інші джерела), зібрані насамперед в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, а також у фондах Національного Історико-культурного заповідника «Києво-Печерська лавра» й Центрального державного історичного архіву України в Києві.
217 переглядів

Микола Томенко (ред.). Абетка української політики. Випуск 5

Редакція Критики ・ Червень 2003
Київ: Смолоскип, 2002.
П’ятий випуск довідкового видання «Абетка української політики», присвяченого насамперед структурі законодавчої, виконавчої та судової гілок влади України, продовжує серію, започатковану Інститутом політики в 1997 році. Готує її авторський колектив під керівництвом директора цього інституту Миколи Томенка.
248 переглядів

Лірвак з-над Сяну. Перемиські друки середини ХІХ століття

・ Лютий 2003
Перемишль: 2001.
У томі, що його впорядкував Володимир Пилипович, зроблено спробу скласти корпус творів української літератури, музики та графіки, котрі з’явилися друком у Перемишлі в 30–60-х років ХІХ століття. У вступному слові упорядник слушно наголошує на «феномені Перемишля як рівного Львову центру галицько-української культури у ХІХ столітті»
426 переглядів

Вадим Карпенко, Юрій Федько. Франція. Мовно-країнознавчий словник

・ Лютий 2003
Київ: Видавець Вадим Карпенко, 2002.
Кожний читач закордонної періодики знає, як легко заганяє в глухий кут незнання якихось реалій, добре відомих тамтешньому газетяреві, через що той не вважає за потрібне розписувати їх докладніше, обмежуючися побіжною згадкою чи навіть натяком.
226 переглядів

Євдокія Бабич, Лариса Коцирій, Валентина Патока (укл.). «Слово і час». Систематичний покажчик змісту (1990–1999)

Редакція Критики ・ Листопад 2002
Київ: Стилос, 2002.
У довіднику, якого підготували бібліографи Національної парламентської бібліотеки України Євдокія Бабич, Лариса Коцирій і Валентина Патока, описано зміст журналу «Слово і час» за перші десять років його існування. Неупереджена бібліографічна праця якнайкраще виявляє вади редакційної політики «СіЧі» 1990-х років, що їх журнал не позбувся і в новому...
22 переглядів

-. Європейський Союз: Словник-довідник

Редакція Критики ・ Вересень 2002
Київ: К.І.С., 2001.
Мета цього словника-довідника – допомогти зорієнтуватися в безлічі складних та нових для широкого загалу понять і термінів. Перша частина подає загальні відомості про Европейський Союз – його інституції, хронологію головних подій його історії, дані про інформаційні ресурси ЕС в інтернеті, глосарій основних термінів. У другій частині наведено...
21 переглядів