Алєксєй Алєксєєв, Ігор Бураковський, Олексій Гарань. Політичні та економічні перетворення в Росії і Україні

Редакція Критики ・ Серпень 2003
Москва: Три квадрата, 2003.
Дві збірки однакового змісту, випущені в Москві російською та українською мовами у видавництві, яке вочевидь зацікавилося українською тематикою (анотацію на іншу його книжку, збірку «Апологія України», див. у торішньому вересневому числі «Критики»), є підсумком дослідницького проєкту, здійсненого за сприяння Інституту Кенана. Його учасники –...
51 переглядів

Стефан П. Робінс, Девід А. ДеЧенцо. Основи менеджменту

Редакція Критики ・ Липень 2002
Київ: Основи, 2002.
Підручник побудовано на основі чотирьох традиційних функцій менеджменту: планування, організації, керівництва та контролю. Автори докладно розглядають стосунки менеджера та працівника, мотивації професіоналів, формування довіри до керівного складу, насильство на робочому місці тощо.
117 переглядів

Євген Крикавський, Наталія Чухрай. Промисловий маркетинґ

Редакція Критики ・ Квітень 2002
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002.
Найважливіший з погляду формування макроекономічної перспективи ринок товарів промислового призначення в економіці промислово розвинутих країн є водночас найскладнішим для прогнозування, оскільки вони мають триваліші порівняно зі споживчими товарами життєві цикли. У підручнику викладено основні принципи теорії та практики управління промисловим...
61 переглядів

Антон Філіпенко. Україна і світове господарство. Взаємодія на межі тисячоліть

・ Січень 2002
Київ: Либідь, 2002.
У посібнику для студентів, до написання якого було залучено провідних науковців Київського університету ім. Шевченка, Академії наук, а також кваліфікованих менеджерів-практиків, з'ясовуються місце і роль економіки України в сучасному світовому господарстві.
334 переглядів

Наталія Полонська-Василенко. Історія України

・ Січень 2002
Київ: Либідь.
У 2 томах, 4-те вид.
Цей загальний нарис національної історії, свого часу підготовлений як підручник для вищих шкіл, висвітлює передусім політичну історію України, трактуючи її як боротьбу за Державність.
431 переглядів

Вінод Томас, Мансур Дайламі, Ашок Дарешвар та ін. Якість економічного зростання

・ Січень 2002
Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи».
Переклали з англійської Володимир Дзюб, Сергій Ширинських, Надія Гайдукевич. Переднє слово до книжки написав Джеймс Д. Вулфенсон.
Ця книжка – результат тривалої дослідницької роботи колективу працівників Світового банку, який, власне, і спричинився до виходу в світ українського перекладу.
251 переглядів

Марк Блауґ. Економічна теорія в ретроспективі

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Київ: Основи, 2001.
Переклав з англійської Іван Дзюб
Вперше надрукована 1962 року, ґрунтовна синтеза британського науковця Марка Блауґа вже перевидана мовою ориґіналу п’ять разів із виправленнями та доповненнями, та ще й додаткові стереотипні наклади у другій половині 80-х і наприкінці 90-х виходили щороку. За той час сам автор досить радикально змінив свої погляди на предмет і методологію...
107 переглядів

Йосиф Петрович, Алла Дубодєлова, Ірина Устінова, Ігор Новаківський. Менеджмент організацій: методи виконання випускних робіт

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000.
Вперше узагальнено методичні вимоги до виконання дипломних проектів і маґістерських робіт зі спеціальності «Менеджмент організацій», зокрема до їх тематики і структури, написання окремих розділів, використання статистичних і економіко-математичних методів і досягнень сучасної інформатики у розв’язанні проблем управління, нових підходів до...
62 переглядів

Джон Ролз. Теорія справедливості

Редакція Критики ・ Вересень 2001
Київ: Основи, 2001.
Переклад з англійської
Джон Ролз обґрунтовує засади справедливості як такі принципи, що їх вибрали би вільні та раціональні особи у початковій ситуації рівності.
248 переглядів

Дон Гелріґел, Джон В. Слокум-молодший, Річард В. Вудмен, Н. Сью Бренінґ. Організаційна поведінка

Редакція Критики ・ Вересень 2001
Київ: Основи, 2001.
Переклад з англійської
В книжці наведено сучасні теоретичні підходи та передову практику організації праці, її оплати, стимулювання працівників тощо.
84 переглядів