Олександр Кириченко, Ігор Гіленко, Анатолій Ятченко. Банківський менеджмент

Редакція Критики ・ Липень 1999
Київ: Основи, 1999.
Посібник для вищих навчальних закладів розглядає організаційну структуру банків, традиційні та перспективні різновиди банківських послуг, методи мобілізації засобів для кредитної та інвестиційної діяльності, показано, як банківська справа співвідноситься з економікою і банківською системою України.
136 переглядів

-. Аналіз вигід і витрат. Практичний посібник

Редакція Критики ・ Липень 1999
Київ: Основи, 1999.
Переклад канадського посібника сприятиме запровадженню в Україні закордонного досвіду аналізу вигід і витрат. В книжці викладено методику оцінки доцільності державних проектів різного спрямування (законодавчих, інституційних, інвестиційних), визначення прямих і непрямих витрат і вигід, пов’язаних із їх реалізацією.
234 переглядів

Мирослав Мельник. Українські проблеми. Збірник статей і коментарів

Редакція Критики ・ Травень 1999
Київ: Смолоскип, 1999.
До книжки ввійшли статті відомого українського вченого з діаспори, доктора економічних наук Мирослава Мельника, якого в Україні знає поки що обмежене коло читачів. Автор підходить до економічних проблем комплексно, розглядаючи їх на політичному тлі, не оминає національної та культурної проблематики.
189 переглядів

Н.І.Костіна, А.А.Алєксєєв, О.Д.Василик. Фінанси: система моделей і прогнозів

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Київ: Четверта хвиля, 1998.
Відомі економісти, автори численних праць із теорії фінансів, підготували навчальний посібник, у якому подали систему теоретичних і прикладних знань, потрібних для аналізу та прогнозування фінансових показників на основі використання сучасних методів і моделей в умовах ринкової економіки.
115 переглядів

Осип Мороз. Україна: шляхи вдосконалення держави

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Львів: Універсум, 1998.
Доктор економіки, американець українського походження Осип Мороз міркує про перспективи реформування в Україні, будівництва структури управління та появи фахової адміністрації.
92 переглядів

Джордж Сорос. Криза глобального капіталізму. Відкрите суспільство під загрозою

Редакція Критики ・ Березень 1999
Київ: Основи, 1999.
Відомий фінансист доводить у своїй книжці потребу реформування глобальної капіталістичної системи, зокрема посилення практики реґулятивних дій, і застерігає від безоглядної віри в ринкові сили та заміщення загальнолюдських цінностей монетарними. Автор обстоює концепцію відкритого суспільства, вбачаючи в ньому порятунок не тільки світової...
180 переглядів

Олександр Бандурка, Марк Коробов, Павло Орлов, Катерина Петрова. Фінансова діяльність підприємства. Підручник

Редакція Критики ・ Грудень 1998
Київ: Либідь, 1998.
На базі чинного фінансового законодавства розглядається фінансова діяльність підприємства як суб’єкта цивільно-правових відносин. Розкривається цілий комплекс питань, пов’язаних із формуванням і використанням фінансових ресурсів підприємства, усіх організаційно-правових форм і форм власності, оподаткуванням, безготівковими та готівковими...
142 переглядів