Корней Чуковский, Лидия Чуковская. Переписка. 1912–1969

Степан Захаркін ・ Лютий 2006
Москва: Новое литературное обозрение, 2003.
Для українського читача книга ця буде цікава ще й сюжетами та мотивами, пов’язаними з Україною. Їх чимало – і це не дивно, коли згадати про родинний стосунок Чуковських до України (Чуковський – син українки, до 22 років мешкав в Одесі; киянином був другий чоловік Лідії Чуковської, який загинув у ҐУЛАҐу) та їхні зв’язки з українською культурою, передусім спільний внесок у вивчення й популяризацію Шевченкової творчости.
347 переглядів

Михайло Горинь. Листи з-за ґрат

Вадим Дивнич ・ Грудень 2005
Харків: Права людини, 2005.
Гориневі листи в 70-х роках випустив у самвидав Іван Гель, супровівши коротенькою передмовою (в цьому виданні її повторено й додано нову, де він докладніше пояснює сьогоднішньому читачеві тогочасні обставини) та примітками, потрібними для з’ясування реалій, для адресатів самозрозумілих – їх так само повторено і теж із додачею нових, від редакції
311 переглядів

Jan Nowak-Jeziorański. Głos wolnej Europy

Олесь Герасим ・ Грудень 2005
Warszawa: Zeszyty, 2005.
Невеличка збірка есеїв, статтей, документів і листів має на меті показати зв’язок Яна Новака-Єзьоранського з молодими друзями із кола часопису «Зешити літерацкі», що його заснували в Парижі під час військового стану в Польщі молоді інтелектуали-втікачі з ПНР за підтримки старших еміґрантів: Чеслава Мілоша, Константи Єленського, а передовсім Яна Новака-Єзьоранського.
216 переглядів

Wybrała, wstępem i przypisami opatrzyła Bogumiła Berdychowska. Jerzy Giedroyc – emigracja ukraińska. Listy 1950–1982. Archiwum «Kultury»

Олег Маєвський ・ Серпень 2005
Warszawa: Czytelnik, 2004.
Ґедройцеві контакти з українцями та налагодження багатолітньої співпраці демонструють різні способи реалізації програми «Культури», яка передбачала принципово новий підхід до стосунків поляків зі своїми сусідами, у цьому разі – з українцями, який ґрунтувався не на роз’ятрюванні травм і плеканні історичних порахунків, а на розумінні майбутнього співіснування в новій геополітичній ситуації.
356 переглядів

Упорядник Володимир Мазний. Листи до Михайла Коцюбинського. Том 1: Айхельбергер – Гнатюк

Редакція Критики ・ Листопад 2003
Київ: Українські пропілеї, 2002.
Серед кореспондентів Коцюбинського, чиї листи представлено в томі, – Христя Алчевська, Ганна Барвінок, Олександр Барвінський, Володимир Винниченко, Микола Вороний, Володимир Гнатюк та інші. Попри запевняння упорядника (-ів?), ніби листи ці – «переважно недруковані», насправді більшість їх у різний час було опубліковано; з тих, що справді друкуються вперше, варто виокремити листи Володимира Бирчака та вчителя-поляка Євгена Галдзевича.
202 переглядів

Іван Забіяка. Епістолярна спадщина Василя Горленка

Редакція Критики ・ Жовтень 2003
Київ: ВПЦ «Київський університет», 2002.
Симпатична постать Василя Горленка (1853–1907) – дослідника і ентузіяста української культури, постійного дописувача журналу «Киевская старина» – хоч і не належить до малознаних чи призабутих, проте варта далеко більшої уваги, ніж та, яку досі приділяли їй у науковій літературі. Книжка київського історика Івана Забіяки не знімає потреби адекватної...
45 переглядів

Ієремія Айзеншток. Автобіографія. Вибрані листи (1910-і – 1920-і роки)

Редакція Критики ・ Вересень 2003
Київ: Критика, 2003.
Наукова й організаційна діяльність відомого історика літератури Ієремії Айзенштока (1900–1980) залишила помітний слід в історії українського академічного літературознавства XX століття. З його ім’ям пов’язано переосмислення феномена «котляревщини» в українському письменстві 1800-х – 1830-х років, нове прочитання спадщини українських письменників-...
38 переглядів

Вячеслав Липинський. Листування. Том 1

Редакція Критики ・ Серпень 2003
Київ–Філадельфія: 2003.
Східноевропейський дослідний інститут імені В. К. Липинського (Філадельфія) та Інститут европейських досліджень НАН України розпочали спільно з київським видавництвом «Смолоскип» випуск повного видання творчої спадщини чільного ідеолога українського консерватизму Вячеслава Липинського (1882–1931). Масштабний проєкт розраховано на 25 томів і...
34 переглядів

Марко Роберт Стех, Ігор Павлюк, Анатолій Шевченко. Кур’єр Кривбасу, 2002, № 151, червень

Редакція Критики ・ Червень 2002
У «Витоках» уміщено листи Олександра Олеся до Івана Липи 1904–1906 років з архіву Марти Липи-Гуменецької та виступ на громадському суді над КПРС Сергія Білоконя «Теорія й практика комуністичного терору в СРСР».
320 переглядів

Михайлина Коцюбинська. Зафіксоване і нетлінне: Роздуми про епістолярну творчість

・ Березень 2002
Київ: Дух і Літера, Харківська правозахисна група, 2001.
Особливо репрезентативними є розвідки, присвячені епістолярній спадщині шістдесятників та окреме дослідження – «Етюд на тему листів Катерини Білокур». Втім, поділ на розділи видається досить умовним, не дотримано формальної дослідницької структури.
441 переглядів