Ешаягу А. Елинек. Карпатская диаспора. Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948)

Сергій Гірік ・ Січень 2014
Ужгород: Издательство В. Падяка, 2011.
Переклад Маргарити Єгорченко, Сергія Гурбича та Едуарда Ґрінберґа, за участи Сергія Біленького та Ольги Клименко.
Переклад монографії ізраїльського історика родом із Закарпаття Єшаягу Єлінека побачив світ у видавництві, у центрі уваги якого традиційно перебуває русинська тематика. Видання зроблено на основі англійського перекладу. Книжка охоплює історію закарпатського єврейства (у цьому виданні, як і слід було очікувати, щодо нього послідовно застосовують термін «підкарпатське») від угорської революції 1848 року та, передусім, утворення 1867 року двоєдиної австро-угорської монархії до майже цілковитого знищення єврейської громади реґіону під час Голокосту, пунктирно обмальовуючи долю нових/ старих громад.
1209 переглядів

Леся Ставицька. Український жарґон. Словник

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2005.
496 с. Видання 2-ге, виправлене і розширене
У словнику, якого уклала доктор філологічних наук, завідувачка відділу соціолінґвістики Інституту української мови НАН України Леся Ставицька, зібрано сучасну жарґонну лексику різнотипного соціяльного походження, а також лексику розширеного вживання, що поповнила (жарґонізовану) розмовну мову. Словник розкриває значення слова, подає його соціяльну та стилістичну характеристику, а також короткий етимологічний коментар. Загалом словник містить понад 4066 слів і 656 стійких словосполучень.
6387 переглядів

Наталя Хобзей, Оксана Сімович, Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш. Лексикон львівський: поважно і на жарт

Соломія Бук ・ Липень 2013
Львів: Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, 2009.
Упорядниці «Лексикону львівського поставили собі за мету зафіксувати особливості мовлення Львова XX століття. Праця містить тлумачення багатьох іноді вже підзабутих слів, сталих словосполук, фразеологізмів, прислів’їв та приказок (понад 12 тисяч одиниць). Джерелами її стали насамперед власні спостереження авторок за лексиконом мовців міста, художня та мемуарна література авторів-львів’ян, а також приватний архів Івана Лучука. «Лексикон львівський» фіксує мовлення Львова таким, яким воно є, не підганяючи під рамки граматик і правописів. Авторки зуміли передати особливий дух Львова, коло
2812 переглядів

Отець Патрік Дебуа. Хранитель спогадів. Кривавими слідами Голокосту

Ірина Склокіна ・ Липень 2013
Київ: Дух і літера, 2011.
Книга о. Патрика Дебуа постала з багаторічної роботи автора як голови Комісії зі зв’язків із юдаїзмом Французької конференції єпископів, а також співзасновника та голови організації «Yahad-In Unum», що має на меті пошук і дослідження поховань жертв Голокосту. Особистий і родинний досвід автора, що почувається покликаним дізнаватися правду про минулі трагедії та складати пошану загиблим, щільно переплітається із текстами інтерв’ю зі свідками, поясненнями та коментарями автора щодо обставин дослідження, його методів, осмисленням результатів і реконструкцією загальної картини минулого.
1238 переглядів

Упорядник Юрій Садловський. Дайни: Латиські народні пісні

Василь Маліков ・ Квітень 2013
Львів: Видавництво «Астролябія», 2011.
Упорядник збірки власних перекладів латиських народних дайн Юрій Садловський п’ять років навчався у Латвії за спеціяльною програмою для літераторів, які бажають зробити зближення та порозуміння між культурами своїм фахом. Тож збірка не лише знайомить зі зразками латиських народних пісень, а й відкриває українським читачам латиську культуру й уявлення латишів про устрій світу, взаємини людини з природою та з іншими людьми.
491 переглядів

Станіслав Росовецький. Тарас Шевченко і фольклор

Олександр Боронь ・ Лютий 2013
Київ: Київський університет, 2011.
Станіслав Росовецький здійснив плідну спробу, з одного боку, його словами кажучи, «з позицій тверезого позитивізму» ревізувати деякі стереотипи у розумінні низки проблем, зокрема поетового фольклоризму; а з другого – заповнити суттєві прогалини у їх вивченні.
477 переглядів

Наталія Ханенко-Фрізен. Інший світ або етнічність у дії. Канадська українськість кінця двадцятого століття

Марія Маєрчик ・ Серпень 2012
Київ: Смолоскип, 2011.
Авторка стартує зі знайомого й часто обговорюваного питання: що таке етнічність, зокрема «українськість», у чому вона полягає, як зберігається. Матеріялом для монографії стали повсякденні практики і свята української діяспорної громади маленького містечка Мандери в Західній Канаді, що їх авторка досліджує впродовж п’яти років.
503 переглядів

Юрій Винничук (упорядник). Сороміцькі оповідки

Дмитро Полячок ・ Червень 2012
Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2008.
Можливо, націонал-моралістів ця книжка обурює. Решті читачів ця збірка українських народних оповідок, що їх якісно і стильно видала літературна аґенція «Піраміда», не може не сподобатися. Вона цікава та цінна. Цінна передусім для фольклористів, етнографів, філологів, сексологів, психологів, культурологів.
550 переглядів

Жюльетт Кадио. Лаборатория империи: Россия / СССР, 1890–1940

Сергій Гірік ・ Травень 2012
Москва: Новое литературное обозрение, 2010.
Перевод с французского Эмилии Кустовой
Головною темою праці є вплив наукових досліджень етнографів кінця XIX – початку XX століття на підготовку думки як нових правлячих еліт раннього СССР, так і широких мас населення, до сприйняття сконструйованого в той-таки час етніцистського та територіялістського (із поєднанням цих двох концепцій) розуміння націй та їх інституціоналізації на мапі та в державно-правовому сенсі.
423 переглядів

Оксана Косміна. Традиційне вбрання українців. У 2-х книгах

Марина Гримич ・ Квітень 2012
Київ: Балтія-друк, 2008.
Видання оприлюднює те, що впродовж років, а часом і десятиліть, ховалося в музейних фондах і приватних колекціях. За сприяння видавців було виконано цикл фотосесій із живими моделями, які демонструють традиційні костюмні комплекси, характерні для різних історико-етнографічних зон України.
858 переглядів