Дмитро Дорошенко. Слов’янський світ у його минулому й сучасному. Томи I–III

Світлана Хутка ・ Травень 2008
Ужгород: Ґражда, 2005, 2005.
Відповідальний редактор Юліан Тамаш; науковий редактор Любомир Белей
Енциклопедична Дорошенкова праця була доволі актуальною на час свого завершення, зважаючи на малу кількість публікацій такого штибу (тим більше україномовних), і була розрахована найперше на українців. Дванадцять розділів трьох томів присвячено описові племен, що їх визначено як слов’янські, приналежні до «арійської, або індоєвропейської сім’ї людськості, разом з кельтами, германцями, романами, греками, литовцями, індусами та іншими племенами».
364 переглядів

Володимир Маслійчук. Провінція на перехресті культур. Дослідження з історії Слобідської України XVII–XIX століть

Світлана Хутка ・ Вересень 2007
Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2007.
Залучення елементів соціологічної теорії до описування та пояснення взаємодії модерних практик, що їх упроваджував російський імперський уряд, з українськими звичаєвими традиціями творить доволі цікаву картину соціяльної історії «суспільства прикордоння», яке існувало у Слобідській Україні.
526 переглядів

С. А. Григорьева, Н. В. Григорьев, Г. Е. Крейдлин. Словарь языка русских жестов

Леся Ставицька ・ Червень 2007
Москва–Вена: Языки русской культуры; Венский славистический альманах, 2001.
Всього у виданні вміщено 59 словникових статтей жестів. У кожній подано певну інформацію про жест: його схематичне зображення (малюнок), номінацію жесту з урахуванням його багатозначности; наведено стилістичні позначки (немарковані й марковані: грубі, непристойні, іронічні тощо).
391 переглядів

Составители Валентина Мордерер, Мирон Петровский. Ах романс. Эх романс. Ох романс: Русский романс на рубеже веков

Інна Булкіна ・ Травень 2007
Санкт-Петербург: 2005.
Тут предметом є романс не як авторський текст, а як текст фольклорний, що передбачає цілком інші принципи текстології та організації матеріялу. Перед нами своєрідний синхронічний зріз – «романс на зламі століть», критерієм розрізнення текстів є «характер емоційности», а засобом остаточної класифікації – вигуки: виділено три великих розділи «Ах-романси» (або салонні, міщанські), «Ех-романси» (романси табору) й «Ох-романси» (жорстокі романси).
429 переглядів

Укладачі Деян Айдачич, Наталія Дацькова, Тетяна Добко, Надія Моісеєнко. Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях. 1837–2004. Матеріали до бібліографії

Степан Захаркін ・ Травень 2007
Київ: 2005.
Посібник, що його випустила Національна бібліотека України ім. Вернадського (укладачі – Деян Айдачич, Наталія Дацькова, Тетяна Добко та Надія Моісеєнко), продовжує (хоч і, як свідчить зіставлення, не перекриває) працю попередників, доводячи її хронологічно до 2004 року
431 переглядів

Станіслав Росовецький. Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 1: Теорія фольклору

Наталя Якубчак ・ Квітень 2007
Київ: Фітосоціоцентр, 2005.
Книжка Станіслава Росовецького, попри те, що теж названа посібником для університетів, за рівнем не поступається науковій монографії, але мізерний наклад видання (300 примірників) потверджує невеселий стан галузі.
798 переглядів

Ю. Дядищева-Росовецька. Фольклор. Мова. Поетична мова

Наталя Якубчак ・ Квітень 2007
Київ: Фітосоціоцентр, 2005.
Курс лекцій Юлії Дядищевої-Росовецької, виданий як посібник до спецкурсу «Лінґвофольклористика як дискурс сучасного гуманітарного знання», зосереджений на специфіці цієї інтердисциплінарної галузі.
493 переглядів

Нэнси Рис. «Русские разговоры». Культура и речевая повседневность эпохи перестройки

Мар'яна Мусій ・ Квітень 2007
Москва: Новое литературное обозрение, 2005.
Етнографічним матеріялом для дослідження стали особисті розмови автора з московською інтеліґенцією, чиновниками та представниками інших прошарків московського суспільства, а також російські теле- й радіорепортажі, публікації в тогочасній пресі.
422 переглядів

Микола Сулима. Грђхи розмаитїи: єпитимійні справи ХVІІ–ХVІІІ ст.

Тетяна Мельник ・ Квітень 2007
Київ: Фенікс, 2005.
Микола Сулима зробив внесок в досліджування теми гріха: на основі виявлених у фондах Київської, Білгородської, Волинської, Катеринославської, Переяславсько-Бориспільської, Слобідської, Херсонської та Чернігівської духовних консисторій судових документів розглянув і піддав аналізові єпитимійні справи ХVІІ–ХVІІІ століть.
484 переглядів

Василь Голобородько. «Соловейку, сватку, сватку...»

Редакція Критики ・ Червень 2003
Луганськ: 2002.
Книга Василя Голобородька – «видання Гуртка із вивчення українських народних казок “Летючий корабель” у м. Луганському» – витвір «самопальний», виготовлений коштом автора й не обтяжений ретельним дотриманням видавничих вимог. А проте вона, безумовно, здатна збурити досить спокійну й помірковану вітчизняну фольклористику.
330 переглядів