-. Українська старовина із приватних збірок: Мистецтво Гуцульщини та Покуття

Редакція Критики ・ Вересень 2002
Київ: Родовід, 2002.
Каталог започатковує серію видань про витвори народного мистецтва, які зберігаються у приватних колекціях і дотепер не були доступні широкому загалові. На 360 сторінках подано фотографії понад 600 ікон на склі, кахлів, жіночих і чоловічих прикрас (зґард, нагрудних хрестів), ручних дерев’яних хрестів, глиняних мисок, свічників XIX століття. Кожен...
53 переглядів

Микола Зінчук (зібрав та записав). Казки та леґенди Сколівщини

Редакція Критики ・ Травень 2002
Львів: Піраміда, 2002.
Це перша книга із запланованої серії «Казкова скарбниця Галичини» від Юрія Винничука. Казки та леґенди Сколівщини взято з колекції записів відомого фольклориста Миколи Зінчука, багатотомного наукового зібрання українських народних казок. Книжка розрахована на широкий загал, отож видавництво не дотримувалося засад, обов’язкових для наукового...
93 переглядів

Іван Сабадош, Тетяна Ястремська, Михайло Бігусяк та ін.. Гуцульські говірки. Лінґвістичні та етнолінґвістичні дослідження

・ Березень 2002
Львів: Інститут українознавства ім. Крип’якевича, 2001.
До збірки, присвяченої пам’яті дослідниці Ярослави Закревської, ввійшли нариси різної проблематики, пов’язаної з дослідженням одного з найархаїчніших українських говорів.
359 переглядів

Р.Ф.Кайндль. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Чернівці: Молодий буковинець, 2000.
Доцент Чернівецького університету доктор Раймунд Фрідріх Кайндль за цісарської доби зажив слави найкомпетентнішого знавця Буковини. Його побудована за традиційною етнографічною схемою («Дитина», «Сватання й весілля», «Дім і двір» тощо аж до «Смерті й похорону», а ще «Чорти і примари», «Чаклунство», «Космогонія» й таке інше) та видана 1894 року по-...
107 переглядів

Тетяна Кара-Васильєва. Шедеври церковного шитва України (ХІІ–ХХ століття)

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Київ: Інформаційно-видавничий центр УПЦ, 2000.
Книжка вперше в нашому мистецтвознавстві розглядає народне шитво України в широкому історичному діапазоні (з XII до XX століття). Тісно пов’язане з іконописом і фрескою, а пізніше – з гравюрою, мистецтво шитва було їхнім продовженням та ориґінальною парафразою в іншому матеріалі та жанрі. Ґрандіозні плащаниці, гаптований одяг високого...
100 переглядів

Віра Манько. Українська народна писанка

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Львів: Свічадо, 2001.
Книжка львівської писанкарки Віри Манько представляє не лише виробничу технологію народного писанкарства, але й загострює увагу на функціональному аспекті писанки, на символіці її орнаменту – знакового коду прадавнього мистецтва, що своїм корінням сягає дохристиянських часів. Окремий розділ праці присвячено використанню писанок і крашанок у...
155 переглядів

Упорядник Михайло Пазяк. Українські прислів’я, приказки та порівняння з літературних пам’яток

・ Жовтень 2001
Київ: Наукова думка, 2001.
Збірку впорядковав відомий фольклорист Михайло Пазяк – автор досліджень «Українські прислів’я та приказки. Проблеми пареміології та пареміографії» (1984), «Українські прислів’я та приказки. Проблеми генези та жанрово-поетичної структури» (1991), укладач збірок прислів’їв та приказок (1976 та спільно з С.В.Мишаничем – 1984). 1993 року науковець...
1091 переглядів

Упорядник Микола Сулима. Бандурка: Українські сороміцькі пісні

・ Жовтень 2001
Київ: Дніпро, 2001.
Вперше зібрані в одному виданні українські сороміцькі пісні в записах З.Доленги-Ходаковського, М.Максимовича, П.Лукашенка, М.Гоголя, Т.Шевченка, П.Чубинського, Хв.Вовка, І.Франка, В.Гнатюка – лише частина величезного матеріалу, який зберігається в архівних та бібліотечних фондах або почасти публікувався в раритетних виданнях. Упорядкував цю книжку...
601 переглядів

Вільям Нолл. Трансформація громадянського суспільства. Усна історія української селянської культури 1920–30 років

Редакція Критики ・ Травень 2000
Київ: Центр досліджень усної історії та культури; Родовід, 1999.
Вільям Нолл – американець, автор понад 20 наукових праць з етномузикології, етнографії, соціології, антропології. Від 1992 року мешкає в Києві. В книжці зібрано розповіді очевидців про колективізацію 1920–1930-х років. Ці записи мають змогу скласти уявлення про пов’язані з нею примусові трансформації культурного та суспільного життя українських...
44 переглядів

-. Лемківщина. Історико-етнографічне дослідження. У 2-х томах. Том 1: Матеріальна культура

Редакція Критики ・ Квітень 2000
Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999.
Авторський колектив узагальнює написані раніше праці про лемків, використовує архівний, музейний і польовий матеріал, істотно поповнюючи й уточнюючи відомості про матеріальну та духовну культуру цієї етнографічної групи українців.
175 переглядів