Упорядник Степан Мишанич . Михайло Драгоманов. Фольклористичні студії

Світлана Хутка ・ Жовтень 2011
Донецьк: Норд-Прес, 2006.
Під спільними обкладинками кількатомника Михайла Драгоманова зібрано його давні книжки, що давно вже стали бібліографічною рідкістю. Упорядник цього факсимільного перевидання Степан Мишанич написав для нього вступну статтю, де серед іншого він звертає увагу на деякі «фольклористичні аберації» Драгоманова й окреслює контури порівняльного методу, до якого той удавався, студіюючи фольклор.
430 переглядів

Юлія Дядищева-Росовецька; Станіслав Росовецький. Фольклор. Мова. Поетична мова; Український фольклор у теоретичному висвітленні. Частина 1: Теорія фольклору

Юрій Мосенкіс ・ Квітень 2007
Київ: Фітосоціоцентр, 2005.
Дві ґрунтовні праці об’єднані не тільки видавництвом і не лише тим, що автори є подружжям, а й високим фаховим рівнем, критичним ставленням до попередніх і сучасних досягнень у досліджуваних галузях, баченням перспектив філологічної науки.
395 переглядів

Упор. Олександра Бріцина, Галина Довженок, Наталя Шумада . Український фольклор. Хрестоматія 5-11

・ Січень 2002
Освіта.
2-ге видання
Упорядники цієї хрестоматії Олександра Бріцина, Галина Довженок і Наталя Шумада включили до неї найкращі зразки фольклору від язичницької давнини до сучасности. Вони прагнули показати багатство варіянтів фольклорної творчости та її регіональне розмаїття, засвідчене мовно-стилістичними особливостями.
359 переглядів

Євген Шевченко. Народна деревообробка в Україні. Словник народної термінології

Редакція Критики ・ Січень 1999
Київ: Артанія, 1997.
Словник містить близько 2800 термінів і понять, уживаних народними майстрами з деревообробки. Автор опрацював друковані й рукописні джерела, а також використав власний польовий матеріал. Власне словниковій частині передує розповідь про це традиційне ремесло та про різні породи дерев. Книжка вміщує також відомості про народні (нееталонні) міри...
299 переглядів