Ірина Скубій. Торгівля в Харкові в роки НЕПу (1921–1929): економіка та повсякденність

Оксана Булгакова ・ Червень 2018
Харків: Раритети України, 2017.
В основу дослідження авторка поклала традиційний для років непу поділ торгівлі на державну, кооперативну та приватну. Перші кроки становлення державного підприємництва розглянуто в контексті ідеологічного протистояння зі «стихією ринку» та прагнення не залишатися «байдужим глядачем», а перетворитися на керівника ринку. Відтак проаналізовано розвиток державної гуртової, роздрібної та акціонерної торгівлі.
258 переглядів

Tomaš Bubik & Henryk Hoffmann (ed.). Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Opened. The Academic Study of Religion in Eastern Europe

Олег Кисельов ・ Червень 2018
Leiden, Boston: Brill, 2015.
Книжка, назву якої можна перекласти як «Вивчення релігій за закритою і відкритою “залізною завісою”. Наукове дослідження релігії у Східній Европі», об’єднала вісім нарисів про розвиток релігієзнавства у Чехії, Словаччині, Польщі, Угорщині, Естонії, Латвії, Україні та Росії. Редакторами є чеський та польський релігієзнавці Томаш Бубік та Генрик Гофман (до речі, переклад Гофманової книжки «Історія релігієзнавства в Польщі» вийшов в Україні 2010 року у видавництві «Дух і Літера»).
423 переглядів

Іза Хруслінська. Розмови про Україну. Ярослав Грицак

Світлана Ославська ・ Червень 2018
Київ: Дух і Літера, 2018.
Переклад з польської Богдани Матіяш
У 300-сторінковому інтерв’ю співрозмовники торкаються різних аспектів української реальности: історичної науки, формування ідентичности, політики пам’яті, стосунків із сусідами тощо. Вдумливими запитаннями Хруслінська допомагає співрозмовникові розкрити кожну тему. Відправною тезою Грицака є «нормальність історії України»: наша історія не є винятковою в сенсі нещасть чи навпаки; вона є нормальною, хоч і має свою специфіку.
491 переглядів

Владислав Верстюк, Віталій Скальський, Галина Басара-Тиліщак, Володимир Бойко (упор.). Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.)

Андрій Блануца ・ Червень 2018
Київ–Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2017.
У збірнику подано виступи 36 учасників Міжнародної наукової конференції до сторіччя Української революції 1917–1921 років, представлено стан і поточні результати дослідження проблеми.
300 переглядів

Ірина Колесник. Інститут історії України: Нове українське відродження

Андрій Блануца ・ Травень 2018
Київ: Інститут історії України НАН України, 2016.
В українському історичному процесі «нове українське відродження», як зазначає авторка, «це доба незворотних змін, розпочатих перебудовою, краху тоталітарних режимів, утворення незалежної держави України, вирішальних зрушень в усіх сферах життя українського суспільства». В Інституті історії України у цей період відбулася демократизація наукового життя і зміна умов праці історика.
157 переглядів

Олексій Ясь. «На чолі республіканської науки...» Інститут історії України (1936–1986): Нариси з інституціональної та інтелектуальної історії (До 80-річчя установи)

Андрій Блануца ・ Травень 2018
Київ: Інститут історії України НАН України, 2016.
Монографія історіографа Олексія Яся аналізує діяльність Інституту історії України НАН України в радянську добу. Окрім розлогих шести розділів, книжка містить 13 додатків і хронологію Інституту за 1936–1986 роки. Видання відкриває серію «Студії з інституціональної історії».
162 переглядів

Ален Безансон. Свята Русь

Олег Сидор-Гібелинда ・ Квітень 2018
Київ: Кліо, 2017.
Переклав з французької Тарас Марусик
Дослідження, обсяг якого ледве перевищує сотню сторінок, цілком можна було би перевести у формат брошури, як це, наприклад, сталося з «Лихом століття», виданим 1999 року в Москві і нещодавно в нас (у повноцінному книжковому форматі). Але це таки міні-монографія, де розглянуто витоки й тактичні переваги російського імперіялізму
547 переглядів

Девід Саттер. Менше знаєш, краще спиш. Шлях Росії до терору та диктатури за Єльцина і Путіна

Орися Грудка ・ Квітень 2018
Київ: Дух і Літера, 2016.
Переклад з англійської Наталії Комарової
У Сатеровому трактуванні сумнів Заходу стосувався самого стрижня сучасної Росії: абсолютного нехтування людським життям. У приватизації державної власности за Єльцина, методах приходу Путіна до влади виявляємо, що всі засоби годяться. Після подій на Донбасі, на думку Сатера, світ почав оговтуватися від своєї сліпоти.
580 переглядів

Олена Подобєд. Свята та дозвілля переміщених українців повоєнної Західної Німеччини

Оксана Булгакова ・ Квітень 2018
Житомир: Видавництво Євенок О. О., 2017.
Монографію присвячено святам і дозвіллю українців, які з різних обставин у роки Другої світової війни опинилися в Німеччині, а після завершення війни відмовилися від репатріяції і замешкали переважно у таборах для переміщених осіб у Західній Німеччині.
399 переглядів

Heleen Zorgdrager, Michіel Driebergen. The Jews of Lemberg: A Journey to Empty Places

Володимир Шелухін ・ Квітень 2018
London, Portland: Vallentine Mitchell, 2017.
English translation: Jantine van der Knaap, Kristie Szalanski
Книжка «Євреї Львова: подорож порожніми місцями» є англомовним перекладом нідерландського ориґіналу 2014 року. Умовно кажучи, це прочитання сучасного міського простору крізь єврейську призму. Вулиці та будівлі прив’язано до історії єврейської громади міста, і вони свідчать про багату і конфліктну її траєкторію.
330 переглядів