Катерина Мандрик-Куйбіда. Вибрані твори

Олег Коцарев ・ Лютий 2018
Київ: Смолоскип, 2017.
Вірші Мандрик-Куйбіди, що складають основний матеріял книжки, лише підтверджують: ця постать має незрівнянно більше історичне і політичне значення, ніж власне літературне. Особливо це стосується ранніх її творів, вельми наївних, зате показових щодо доби та середовища.
700 переглядів

Марко Роберт Стех. Есеїстика у пошуках джерел

Володимир Шелухін ・ Листопад 2016
Київ: Пенмен, 2016.
Велика за обсягом книжка добре знаного в Україні та за кордоном культуролога, літературознавця й письменника Марка Роберта Стеха об’єднує майже півтора десятка есеїв і полемічних статтей за приблизно півтора десятиліття і вісім розмов за 2007–2015 роки. Певною мірою, це етапне видання, яке має на меті підсумувати значущий відрізок шляху і не дати зробленій за тривалий час роботі розпорошитися між безліччю видань різними мовами на кількох континентах.
1531 переглядів

Григорій Грабович, Олесь Федорук, Тарас Шевченко. Факсимільна публікація першодруку Шевченкової поеми «Гайдамаки» (1841)

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2013.
Три книги, з яких складається видання: факсиміле «Гайдамаків» 1841 року, монографія професора Григорія Грабовича «Шевченкові “Гайдамаки”: Поема і критика» та праця Олеся Федорука «Перше видання Шевченкових “Гайдамаків”: Історія книжки».
Факсимільне видання «Гайдамаків» відтворює першодрук із граничною точністю: кількість сторінок, їх розмір, ґатунок паперу і, найважливіше, текст. Розвідка-інтерпретація з пера проф. Грабовича по-новому й у глобальному контексті осмислює як рецепцію твору, так і його форму та зміст, а також роль поеми у становленні Шевченка як національного поета. У щедро ілюстрованому дослідженні-коментарі Олеся Федорука переглянуто та узагальнено друковані й архівні джерела, пов’язані з історією написання, виходу в світ і поширення поеми. У додатку вміщено критично вивірений текст першого видання «Гайдамаків»
6865 переглядів

Лідія Стефановська. Антонич. Антиномії

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2006.
312 с
Це нове дослідження мистецьких пошуків Богдана Ігоря Антонича, погляд на його інтелектуальну біографію під кутом діялогу культур і модерністських аналогій мистецтва з «іншою дійсністю». Книжка, як то вважає Юрій Андрухович, «і неукраїнська, і нетипова. Неукраїнська вона в тому сенсі, що радикально піддає сумнівові або й переглядові цілий ряд українських уявлень про Антонича, його час і його спадщину. А нетипова – бо такого рівня розвідки були й залишаються на нашому літературознавчому полі великою рідкістю, з огляду передусім на значно багатший і ширший дискурсивний засяг...
1557 переглядів

Володимир Свідзінський. Твори у двох томах

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2004.
1 том: 588 с., 2 том: 512 с. Видання підготувала Елеонора Соловей-Гончарик. Серія «Відкритий архів»
Доля Володимира Свідзінського – либонь, найпохмуріший парадокс історії української літератури XX століття. Усвідомлення своєї несуголосности радянській добі, котре зробило поета «внутрішнім еміґрантом», зрештою коштувало йому життя. Приховуючи страхітливу загибель поета, режим намагався просто «викреслити» його звідусіль; згодом це неймовірно ускладнило справу повернення його в літературу. Постання творчої спадщини Свідзінського - порта, черно народила скрута і нагородила - мова.
1692 переглядів

Віра Агеєва. Апологія модерну: обрис XX віку

Максим Карповець ・ Лютий 2011
Київ: Грані-Т, 2011.
Збірка статтей та есеїв Віри Агеєвої є спробою не тільки окреслити дискурс українського модернізму і літератури модерної в цілому, а також довести, що ці тексти є органічною частиною европейських ідейних та естетичних пошуків. Попри «ризоматичний» спосіб письма Віри Агеєвої, її робота є цілісною реконструкцією українського та европейського модерну, апогей якого припадає на минуле століття.
3090 переглядів

Упорядник Іван Лучук. Дивоовид. Антологія української поезії ХХ століття

Роксоляна Свято ・ Червень 2010
Тернопіль: Богдан, 2007.
Антологія української поезії XX століття
Цей приватний екстракт української поезії упорядник Іван Лучук витворив як альтернативу дотеперішнім поетичним антологіям (їх він докладно розглядає в передмові), адже «якщо мене не влаштовує чиясь робота, то єдиний вихід – самому зробити краще». Майже барокова довершеність форми відповідає і вишуканому змістові. Відмовившись від наукових коментарів, Лучук, подає й лаконічні, на кілька речень, портрети авторів. Добірка-ж текстів справді тішить - відібрано таки справжнє і вартісне.
1149 переглядів

Іван Франко. Баляди і розкази

Степан Захаркін ・ Листопад 2008
Львів: 2007.
Дослідник аналізує збірку «Баляди і розкази» в найрізноманітніших аспектах і контекстах (стиль, жанрова природа, поетика, місце у Франковій творчості тощо), виявляючи неабияку винахідливість у відчитуванні її прихованих сенсів.
722 переглядів

Юліан Шпол. Вибрані твори

Євгенія Гай ・ Травень 2008
Київ: Смолоскип, 2007.
До книжки ввійшли вірші, проза (зокрема роман «Золоті лисенята»), драматургія (комедія «Катіна любов або будівельна пропаґанда»), а також і публіцистика. Не меншою за самі твори принадою видання є вміщений тут літературно-критичний матеріял, що дає змогу уявити, як сприймали тих-таки «Золотих лисенят» сучасники
856 переглядів

Михайло Слабошпицький. 25 поетів української діаспори

Оксана Плаксій ・ Червень 2007
Київ: Видавництво «Ярославів Вал», 2006.
Слабошпицький часто наводить цитати зі спогадів про поетів, не обходить увагою взаємини героїв своїх есеїв, і з дрібних деталей мозаїчно витворюється контекст, завдяки якому читач має змогу бачити в літературних постатях цікаві особистості, а не збронзовілі погруддя іконостасу національної культури.
520 переглядів