Adam Pomorski. Imperialna baba

Андрій Савенець ・ Вересень 2005
Warszawa: OPEN, 2003.
У книжці вміщено дві студії, присвячені функціонуванню збірних стереотипів у Польщі в 90-х роках XX століття. Дві, здавалося б, непорівнювані теми – особливості висвітлення російської тематики на сторінках опінієтворчого видання «Тиґоднік повшехни» та візія літературно-культурної освіти, втілена в польських гімназійних підручниках після проведення...
95 переглядів

Н.П.Карамишева. Логіка. Пізнання. Евристика

Катерина Максименко ・ Травень 2004
Львів: Астролябія, 2002.
Ця книжка справляє двоїсте враження. Звісно, треба вітати кожну появу ориґінального українського підручника, адже проблему їх нестачі ще далеко не розв’язано. Головна перевага викладу Неллі Карамишевої – точність і прозорість. Роз’яснено основні поняття, терміни й принципи логіки, епістемології та семіотики. Кожен розділ підручника супроведений...
62 переглядів

Олександр Гриценко, Валентин Солодовник. Пророки, пірати, політики і публіка: культурні індустрії й державна політика в сучасній Україні

Богдана Матіяш ・ Квітень 2004
Київ: К.І.С., 2003.
У монографії доволі докладно прописано сучасний стан українських культурних індустрій: книговидавничої справи, кінематографії, музичного та шоу-бізнесу, а також проаналізовано формування та здійснення культурної політики в сучасній Україні. Сьогоднішній стан вітчизняної культури окреслено як межовий: з одного боку, не можна не зважати на традиції...
75 переглядів

Елена Петровская. Антифотография

Редакція Критики ・ Грудень 2003
Москва: Три квадрата, 2003.
Єлєна Пєтровська продовжує розмову, яку вона розпочала в торішній книжці «Непроявлене. Нариси з філософії фотографії». Втім, уже в передмові до нової дослідниця окреслює її як книжку не про фотографію, оскільки фотографія – причина, теоретична рамка розмови про інші речі. Тієї фотографії, винайдення якої так по-справжньому образило Бодлера через...
100 переглядів

Боґуслав Бакула (ред.). Polska-Ukraina: partnerstwo kultur

Редакція Критики ・ Жовтень 2003
Poznań: Wydawnicnwo naukowe UAM, 2003.
Видавництво Познанського університету ім. Адама Міцкевича опублікувало збірник доповідей на конференції «Моделі та практика польсько-українських культурних зв’язків: література, мистецтво, філософія, історія XX століття» (Познань, грудень 2000 року). Збірник розпочинається передмовою його редактора – керівника Майстерні літературної...
80 переглядів

Тимофій Гаврилів (укл.). Експресіонізм: збірник наукових праць

Редакція Критики ・ Жовтень 2003
Львів: Класика, 2002.
Збірник, якого уклав Тимофій Гаврилів, присвячено масштабному культурному явищу першої третини XX століття – німецькому (німецькомовному) експресіонізмові. Кілька українських ентузіястів пропонують цю надзвичайно багату тему европейського модерну до засвоєння в українському культурологічному дискурсі. Матеріяли збірника є свого роду методологічною...
161 переглядів

Карл Е. Шорске. Віденський fin-de-siècle: Політика і культура

Редакція Критики ・ Жовтень 2003
Львів: ВНТЛ-Класика, 2003.
Серед величезної кількости книжок і статтей, присвячених історичній та культурній спадщині Габсбурзької монархії взагалі й феномену Відня як культурної метрополії на зламі ХІХ–ХХ століть зокрема, твір американського науковця, що його переклала для українського читача Олеся Коцюмбас, не загубиться. А професор Ярослав Грицак навіть запевняє, що...
161 переглядів

Віталій Тельвак, Віктор Брехуненко, Михайло Руднєв. Схід–Захід. Випуск V

Редакція Критики ・ Серпень 2003
П’ятий випуск історико-культурологічного збірника, що його видає Східний інститут українознавства імені Ковальських у Харкові, публікує низку матеріялів симпозіюму «Україна в російській історіографії» (2002). Науковці з різних дослідницьких центрів України здійснили спробу об’єктивно проаналізувати рецепцію української національної проблематики в...
98 переглядів

Олег Аронсон. Богема: опыт сообщества (Наброски к философии асоциальности)

Редакція Критики ・ Червень 2003
Москва: Прагматика культура, 2002.
Аронсон означує богему як «дивну соцiяльну групу», бо ніхто не знає правил, за якими та чи та особа потрапляє чи не потрапляє в цю групу. Це, радше, й не група навіть, а соцiяльна нiша, опанована тими представниками суспiльства, якi живуть так, нiби норми людського iснування їх не стосуються, викликаючи своїм стилем життя незадоволення та зневагу законослухняних громадян.
491 переглядів

Володимир Кулик, Вадим Дивнич (ред.). Діалоги на межі століть: стенограми міждисциплінарних семінарів імені Івана Лисяка-Рудницького. Київ, 1996–2000 рр.

Редакція Критики ・ Червень 2003
Київ: Дух і Літера, 2003.
Появу Міждисциплінарного гуманітарного та суспільно-політичного семінару імені Івана Лисяка-Рудницького зініціював навесні 1996 року соціолог Леонід Фінберґ, і на кілька наступних років суботні зібрання спершу в аґенції УНІАН, а згодом під дахом Києво-Могилянської академії стали прикметною рисою київського інтелектуального життя.
360 переглядів