Джеймс Лалл. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід

Редакція Критики ・ Травень 2002
Київ: К.І.С., 2002.
Ця книжка – широкий і захопливий вступ до медія-досліджень і культурних досліджень. Автор, один із провідних фахівців у цій ділянці науки, професор Університету Сан-Хосе (Каліфорнія), розглядає ключові поняття й теорії сучасної культури та комунікацій, аналізує найновіші тенденції, що проявляються в різних частинах світу, а також показує, як...
314 переглядів

Жаклин Шенье-Жандрон. SЮR-реализм

Редакція Критики ・ Травень 2002
Москва: Новое литературное обозрение, 2002.
Праця відомої французької дослідниці вирізняється залученням величезного обсягу матеріялу й прагненням висвітлити найактуальніші елементи філософії, естетики й практики сюрреалізму. А їх виявилося не так уже й мало: увага до світу снів і несвідомого, етика ризику, філософія насилля й прямої дії, еротизм, анархізм тощо. Книжку складають розділи про...
166 переглядів

Лариса Левчук, Олена Онищенко. Основи естетики. Навчальний посібник

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Київ: Вища школа, 2000.
Книжку змонтовано з двох частин: «Естетика як культуротворча наука» (Лариса Левчук) і «Мистецтво в структурі естетичної науки» (Олена Онищенко).
187 переглядів

Валерий Берлин. Бессмертный человек с разными песнями

Редакція Критики ・ Вересень 2001
Харьков: Ранок, 2001.
«У пошуках тіней культурного минулого» – так автор означив спрямування своєї книжки, що стала підсумком багаторічних історико-краєзнавчих і культурологічних пошуків. Спираючись на низку матеріялів, зібраних із різних недосяжних широкому читачеві джерел, Валерій Берлін створив детальну картину соціяльного простору, який сформувався навколо Фьодора...
134 переглядів

В.П.Подкопаєв, В.Г.Чернець (заг. ред.); Олександр Різник (наук. ред.-упор.). Культурна політика в Україні у контексті світових трансформаційних процесів

Редакція Критики ・ Вересень 2001
Київ: 2001.
Основу збірки, що її видали в світ Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв і Український центр культурних досліджень, складають тези та тексти доповідей і виступів на Міжнародній науково-практичній конференції «Культурна політика в Україні у контексті світових трансформаційних процесів» (Київ, 12–13 грудня 2000 року).
109 переглядів

Боґуслав Бакула (наук. ред.). Porównanie jako dowód. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890–1999

Редакція Критики ・ Вересень 2001
Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001.
Університет імені Адама Міцкевича у Познані випустив під науковою редакцією Боґуслава Бакули книжку «Порівняння як доказ» збірку матеріалів наукової конференції, в якій брали участь науковці зі Львівського університету, Києво-Могилянської Академії та Познанського університету.
137 переглядів

Борис Дубин. Слово–письмо–литература: Очерки по социологии современной культуры

Критика ・ Червень 2001
Москва: Новое литературное обозрение, 2001.
Автор досліджує форми усної, письмової та масової комунікації (чутка, анекдот, пісня, газета, часопис, книжка, реклама), аналізує окремі писемні жанри та формули (біографія та автобіографія, фантастика, бойовик і детектив, історико-патріотичний роман), розглядає роль цензури у суспільстві, символіку успіху та поразки в культурі, описує принципи роботи репродуктивних систем соціуму (видавництв, бібліотек, музеїв).
333 переглядів

Здзіслав Краснодембський. На постмодерністських роздоріжжях культури

Редакція Критики ・ Квітень 2001
Київ: Основи, 2000.
Переклала з польської Роксана Харчук
Польський автор, дискутуючи з поглядами на новочасну та післяновочасну культуру, що їх висловлювали Гусель, Плеснер, Рорті, Бауман, Ґеллнер, наголошує передусім чи не найважливіший, на його думку, фактор нинішньої культурної ситуації, а саме занепад комунізму
154 переглядів

Пітер Берк. Популярна культура в ранньомодерній Європі

Редакція Критики ・ Квітень 2001
Київ: УЦКД, 2001.
У книжці описуються не лише культурні практики та світоглядні уявлення та цінності селян і ремісників, моряків і жебраків, але й участь вищих верств у творенні популярної культури, а також цілий світ професійних митців та «розважальників» (менестрелів, ворожбитів, оповідачів), який охоплював усю ранньомодерну Європу від Ірландії до Уралу.
348 переглядів

Едвард Саїд. Орієнталізм

Редакція Критики ・ Березень 2001
Київ: Основи, 2001.
Американський професор Едвард Саїд (з походження араб із Палестини) є автором понад двадцяти книжок і багатьох статей, здебільшого з проблем орієнталістики. Пропонована праця дає аналіз цілісної системи західних уявлень про Схід. Автор переконливо показує, що Захід завжди надавав далеко більшої ваги власним упередженням та апріорним схемам, аніж...
448 переглядів