Лариса Брюховецька (ред.). Світова кінокласика. Збірник статей студентів НаУКМА

Редакція Критики ・ Березень 2001
Київ: Видавничий дім «КМ Асаdemia», 2000.
(Бібліотека журналу «Кіно-Театр»)
Збірник під редакцією Лариси Брюховецької – це перша спроба акумулювати дослідницьку діяльність києво-могилянської студентської молоді, яка аналізує кінематограф, спираючись на засади культурології та філософії, й сприймає його не тільки як самоцінне і самодостатнє мистецтво, а й як частину культурно-інформаційного простору, переважно через...
116 переглядів

Олександр Гриценко. Культура і влада: Теорія і практика культурної політики в сучасному світі

Редакція Критики ・ Січень 2001
Київ: Український центр культурних досліджень, Інститут культурної політики, 2000.
Книга відомого культуролога, директора Інституту культурної політики УЦКД Олександра Гриценка має посприяти заповненню своєрідного «вакууму» культурної політики, який утворився в Україні протягом 90-х років.
254 переглядів

Олена Джеджора. Історія європейської цивілізації. Частина І: До кінця XVIII століття

Редакція Критики ・ Січень 2000
Львів: Видавництво ЛБА, 1999.
Спільне видання Львівської Богословської Академії та Інституту історичних досліджень Львівського державного університету є першою й загалом успішною спробою створити якісний вузівський посібник для істориків та культурологів.
384 переглядів

Анатолій Свідзинський. Самоорганізація і культура

Редакція Критики ・ Грудень 1999
Київ: Видавництво ім. Олени Теліги, 1999.
Відомий український учений, постійний автор журналу «Сучасність», синтетично висвітлює ключові проблеми культурології. Серед двадцяти розділів книги привертають увагу «Критичний розгляд концепцій сучасної культурології», «Культура як феномен самоорганізації ноосфери», «Культура як процес і як потенціал», «Релігія як фундаментальний компонент...
262 переглядів

Олександр Гриценко (ред.-упор.). Герої та знаменитості в українській культурі

Редакція Критики ・ Грудень 1999
Київ: Український центр культурних досліджень, 1999.
Колективну монографію (редактор-упорядник – Олександр Гриценко) присвячено проблематиці культурних героїв і знаменитостей в українській культурі протягом кількох століть. Вона становить продовження досліджень, розпочатих у «Нарисах української популярної культури» (1998). Кожен із кільканадцяти розділів присвячено окремим видатним постатям...
249 переглядів

Сергій Аверинцев. Софія-Логос. Словник

Редакція Критики ・ Листопад 1999
Київ: Дух і Літера, 1999.
Сергієві Аверинцеву особливо точно пасує означення «учений-енциклопедист»: не менше за його фахові праці з класичної філології та теорії культури відомі статті, які він написав для авторитетних енциклопедичних видань («Філософська енциклопедія», «Коротка літературна енциклопедія», «Міфи народів світу», «Християнство»). Їх уперше зібрано під однією...
245 переглядів

Ігор Андрущенко. Культура Австро-Угорщини кінця XIX – початку XX століть. Духовний злет доби історичного занепаду

Редакція Критики ・ Листопад 1999
Київ: Альтерпрес, 1999.
Монографія талановитого поета й перекладача Ігоря Андрущенка присвячена австрійській літературі її «золотої доби» – творчості Петера Альтенберґа, Артура Шніцлера, Гуґо фон Гофмансталя, Франца Кафки, Ґустава Майрінка, Бруно Шульца, Йозефа Рота. До останнього розділу – про Галичину як складову частину Австро-Угорської імперії – введено також...
272 переглядів

Іван Крип’якевич (заг. ред.). Історія української культури

Редакція Критики ・ Липень 1999
Київ: Либідь, 1994.
Цю ґрунтовну працю створили в 30-х роках видатні українські історики й мистецтвознавці Іван Крип’якевич, Володимир Радзикевич, Микола Голубець, Степан Чарнецький і Василь Барвінський. У яскравій та доступній формі подано основні відомості про розвиток українського письменства, образотворчого мистецтва, театру та музики від княжої доби до першої...
518 переглядів

Тереза Валяс (ред.). Народи і стереотипи

Редакція Критики ・ Липень 1999
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1999.
Краківський міжнародний центр культури видав у німецькому перекладі книжку «Народи і стереотипи» («Stereotypen und Nationen»), польський оригінал якої за редакцією Терези Валяс побачив світ чотири роки тому. Тоді ж вийшов і її англійський переклад. 370-сторінкову збірку укладено на основі доповідей однойменної конференції, проведеної наприкінці...
199 переглядів

Олександр Гваньїні, Юрій Мицик, Антон Ясинський, Олена Новикова, Євген Кабанець, Дмитро Наливайко, Ян Гус, Петро Хельчицький , Як Амос Коменський, Володимир Піскорський, Лариса Івченко, Павло Шафарик, Олександр Шульгин. Хроніка–2000. Український культурологічний альманах

Редакція Критики ・ Травень 1999
Два чергових випуски українського культурологічного альманаху «Хроніка–2000» присвячено українсько-чеським зв’язкам та співпраці. Число 25–26 подає матеріали про давнішу історію: розділ «Хроніка ІХ–ХVІ ст.» уміщує «Стислу історію Богемії» Олександра Гваньїні (переднє слово до публікації написав Юрій Мицик) та «Самобутній розвиток соціального і...
271 переглядів