Аннотированный указатель: В 2 томах. Русская интеллигенция. Автобиографии и биобиблиографические документы в собрании С. А. Венгерова

Степан Захаркін ・ Травень 2011
Санкт-Петербург: Наука, 2010.
Том 2: М–Я
Далеко не кожному дослідникові з тих, кому не судилося завершити свій opus magnum, пощастило так, як Сємьону Вєнґерову (1855–1920). Через кілька десятиліть по смерті науковця його праця над багатотомовим незавершеним «Критично-біографічним словником російських письменників і науковців» знайшла продовжувачів, які дали друге життя його робочим матеріялам, видавши покажчик письменницьких автобіографі
605 переглядів

Єжи Фіцовський. Регіони великої єресі та околиці

Альбіна Позднякова ・ Квітень 2011
Київ: Дух і Літера, 2010.
Переклад з польської Андрія Павлишина
Під обкладинкою цієї книжки зібрано все, що Єжи Фіцовський писав про Бруна Шульца – рятуючи митця від забуття, клаптик за клаптиком складаючи після війни його життєпис, віднаходячи листи, рисунки та публікації. Іще 18-річним юнаком майбутній видатний польський поет, захоплений Шульцовою творчістю, написав письменникові листа, але адресат на той час уже опинився у дрогобицькому ґеті. А Фіцовський 1943 року написав про геніяльного земляка першу хаотичну розвідку й дав їй назву «Реґіони великої єресі». Отже, це книжка, яку шанувальник митця писав усе життя.
435 переглядів

Леонід Череватенко. Наш Лукаш

Альбіна Позднякова ・ Жовтень 2010
Київ: Видавничий дім «Києво-Мигилянська академія», 2009.
Книга 1
Збірка спогадів про Миколу Лукаша прикметна ледве не молитовним схилянням перед видатним перекладачем. Опісля совєтського недрукування й незгадування, як завше, кидаємось у інші крайнощі: формуємо культ. Родичі, сусіди, однокласники, одногрупники, а також письменники та поети, яким випало спілкуватися із Лукашем, квапляться повідати світові, яка то була їм честь. А проте, вознесячи «нашого» Миколу Лукаша на високий п’єдестал, його ніби зумисне відділяють від нас – не його власними досягненнями, а радше патосом, із яким про них пишуть...
1263 переглядів

Володимир Даниленко. Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес

Олексій Сінченко ・ Червень 2010
Київ: Академвидав, 2008.
В українському літературознавстві важко знайти щось вартісне про сучасний літературний процес, тож я радо купив книжку Володимира Даниленка, спокушений анотацією, в якій видавці пообіцяли, що для мене як філолога ця книжка стане цінним надбанням. Із цікавістю прочитав невибагливі навкололітературні плітки, оповідки про гонорари радянських...
2858 переглядів

Міхал Павел Марковський. Роль гуманістики в сучасному суспільстві

Наталя Якубчак ・ Листопад 2008
Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2007
Блискучий літературознавець, відомий критик і есеїст, перекладач Фуко, Дериди, Барта, Дельоза, Ліотара, Пруста, професор Яґелонського університету Міхал Павел Марковський спробував продіягностуваги кризове становище гуманітарних наук і запропонувати свій варіант виходу.
197 переглядів

Юрій Клим’юк. Лірика Івана Франка як система жанрів

Елеонора Соловей ・ Серпень 2008
Чернівці: Рута, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2006.
Загалом у шерезі книжок, що з’явилися на хвилі Франкового ювілею, Клим’юкова монографія посіла особливе місце: водночас і поважне, і майже виклично скромне. Вона є результатом багатолітньої праці, а з ювілеєм її поява збіглася якось аж ніби випадково.
448 переглядів

Юліан Шпол. Вибрані твори

Євгенія Гай ・ Травень 2008
Київ: Смолоскип, 2007.
До книжки ввійшли вірші, проза (зокрема роман «Золоті лисенята»), драматургія (комедія «Катіна любов або будівельна пропаґанда»), а також і публіцистика. Не меншою за самі твори принадою видання є вміщений тут літературно-критичний матеріял, що дає змогу уявити, як сприймали тих-таки «Золотих лисенят» сучасники
744 переглядів

Ева М. Томпсон. Трубадури імперії. Російська література і колоніалізм

Володимир Ричка ・ Червень 2007
Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2006.
Переклад з англійської Марії Корчинської
Книжка американської дослідниці демонструє, як засобами літератури було словесно присвоєно значну частину неросійської території та придумано традиції, які урівнювали околиці імперії з Москвою, роблячи їх так само беззаперечно російськими. Першим російським інтелектуалом, що започаткував у російській історичній думці напрям, названий у Еви Томпсон «текстуальною імперією», був, на думку авторки, Карамзін.
801 переглядів

Роман Мних. Дрогобичанин Бруно Шульц

Світлана Петрова ・ Червень 2007
Дрогобич: Коло, 2006.
Книжку Романа Мниха можна назвати радше брошурою. Навіть не через обсяг, а через нерозробленість загалом цікаво засиґналізованих проблем. Цілком у науково-популярному стилі – широкими штрихами, які, однак, нічого не окреслюють, – автор малює історію Дрогобича від часу заснування до міжвоєнного періоду.
481 переглядів

Людмила Скорина. Література та літературознавство української діаспори

Світлана Петрова ・ Червень 2007
Черкаси: Брама-Україна, 2005.
Зміст посібника неабияк вражає: відсутністю будь-якого канону, очевидною неповнотою «портретної ґалереї», незрозумілою структурою праці (вона ані чітко хронологічна, ані в жодному разі стильова). Своїх критеріїв «іншости» цієї літератури авторка не пропонує. Жодної власної праці з цієї обширної теми в численних бібліографіях – так само.
787 переглядів