Леонід Череватенко. Наш Лукаш

Альбіна Позднякова ・ Жовтень 2010
Київ: Видавничий дім «Києво-Мигилянська академія», 2009.
Книга 1
Збірка спогадів про Миколу Лукаша прикметна ледве не молитовним схилянням перед видатним перекладачем. Опісля совєтського недрукування й незгадування, як завше, кидаємось у інші крайнощі: формуємо культ. Родичі, сусіди, однокласники, одногрупники, а також письменники та поети, яким випало спілкуватися із Лукашем, квапляться повідати світові, яка то була їм честь. А проте, вознесячи «нашого» Миколу Лукаша на високий п’єдестал, його ніби зумисне відділяють від нас – не його власними досягненнями, а радше патосом, із яким про них пишуть...
883 переглядів

Володимир Даниленко. Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес

Олексій Сінченко ・ Червень 2010
Київ: Академвидав, 2008.
В українському літературознавстві важко знайти щось вартісне про сучасний літературний процес, тож я радо купив книжку Володимира Даниленка, спокушений анотацією, в якій видавці пообіцяли, що для мене як філолога ця книжка стане цінним надбанням. Із цікавістю прочитав невибагливі навкололітературні плітки, оповідки про гонорари радянських...
2071 переглядів

Юрій Клим’юк. Лірика Івана Франка як система жанрів

Елеонора Соловей ・ Серпень 2008
Чернівці: Рута, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2006.
Загалом у шерезі книжок, що з’явилися на хвилі Франкового ювілею, Клим’юкова монографія посіла особливе місце: водночас і поважне, і майже виклично скромне. Вона є результатом багатолітньої праці, а з ювілеєм її поява збіглася якось аж ніби випадково.
137 переглядів

Юліан Шпол. Вибрані твори

Євгенія Гай ・ Травень 2008
Київ: Смолоскип, 2007.
До книжки ввійшли вірші, проза (зокрема роман «Золоті лисенята»), драматургія (комедія «Катіна любов або будівельна пропаґанда»), а також і публіцистика. Не меншою за самі твори принадою видання є вміщений тут літературно-критичний матеріял, що дає змогу уявити, як сприймали тих-таки «Золотих лисенят» сучасники
301 переглядів

Ева М. Томпсон. Трубадури імперії. Російська література і колоніалізм

Володимир Ричка ・ Червень 2007
Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2006.
Переклад з англійської Марії Корчинської
Книжка американської дослідниці демонструє, як засобами літератури було словесно присвоєно значну частину неросійської території та придумано традиції, які урівнювали околиці імперії з Москвою, роблячи їх так само беззаперечно російськими. Першим російським інтелектуалом, що започаткував у російській історичній думці напрям, названий у Еви Томпсон «текстуальною імперією», був, на думку авторки, Карамзін.
295 переглядів

Роман Мних. Дрогобичанин Бруно Шульц

Світлана Петрова ・ Червень 2007
Дрогобич: Коло, 2006.
Книжку Романа Мниха можна назвати радше брошурою. Навіть не через обсяг, а через нерозробленість загалом цікаво засиґналізованих проблем. Цілком у науково-популярному стилі – широкими штрихами, які, однак, нічого не окреслюють, – автор малює історію Дрогобича від часу заснування до міжвоєнного періоду.
207 переглядів

Людмила Скорина. Література та літературознавство української діаспори

Світлана Петрова ・ Червень 2007
Черкаси: Брама-Україна, 2005.
Зміст посібника неабияк вражає: відсутністю будь-якого канону, очевидною неповнотою «портретної ґалереї», незрозумілою структурою праці (вона ані чітко хронологічна, ані в жодному разі стильова). Своїх критеріїв «іншости» цієї літератури авторка не пропонує. Жодної власної праці з цієї обширної теми в численних бібліографіях – так само.
362 переглядів

Marek Kwapiszewski. Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego

Тарас Шумейко ・ Травень 2007
Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2006.
Україна, сказав якось Міхал Мохнацький, – «це Шотландія Польщі». Принаймні, ситуацію в польській літературі середини – другої половини XIX століття ця «географічна» метафора відображає добре. І добру нагоду згадати її дає розвідка, присвячена «українській школі» в польському романтизмі.
90 переглядів

Составители Валентина Мордерер, Мирон Петровский. Ах романс. Эх романс. Ох романс: Русский романс на рубеже веков

Інна Булкіна ・ Травень 2007
Санкт-Петербург: 2005.
Тут предметом є романс не як авторський текст, а як текст фольклорний, що передбачає цілком інші принципи текстології та організації матеріялу. Перед нами своєрідний синхронічний зріз – «романс на зламі століть», критерієм розрізнення текстів є «характер емоційности», а засобом остаточної класифікації – вигуки: виділено три великих розділи «Ах-романси» (або салонні, міщанські), «Ех-романси» (романси табору) й «Ох-романси» (жорстокі романси).
171 переглядів

И. М. Дзюба. Сквозь завихрения времени. Том 1

Олександр Боронь ・ Квітень 2007
Київ: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2006.
У першому томі запланованого тритомника вибраного Іван Дзюба постає в дещо незвичному ретроспективному вимірі, до того ж російськомовному. Обізнаний читач пригадає той період у творчості критика, коли йому годі було й мріяти доступитися до друку в Україні.
132 переглядів