Леонід Череватенко. Наш Лукаш

Альбіна Позднякова ・ Жовтень 2010
Київ: Видавничий дім «Києво-Мигилянська академія», 2009.
Книга 1
Збірка спогадів про Миколу Лукаша прикметна ледве не молитовним схилянням перед видатним перекладачем. Опісля совєтського недрукування й незгадування, як завше, кидаємось у інші крайнощі: формуємо культ. Родичі, сусіди, однокласники, одногрупники, а також письменники та поети, яким випало спілкуватися із Лукашем, квапляться повідати світові, яка то була їм честь. А проте, вознесячи «нашого» Миколу Лукаша на високий п’єдестал, його ніби зумисне відділяють від нас – не його власними досягненнями, а радше патосом, із яким про них пишуть...
1064 переглядів

Володимир Даниленко. Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес

Олексій Сінченко ・ Червень 2010
Київ: Академвидав, 2008.
В українському літературознавстві важко знайти щось вартісне про сучасний літературний процес, тож я радо купив книжку Володимира Даниленка, спокушений анотацією, в якій видавці пообіцяли, що для мене як філолога ця книжка стане цінним надбанням. Із цікавістю прочитав невибагливі навкололітературні плітки, оповідки про гонорари радянських...
2434 переглядів

Міхал Павел Марковський. Роль гуманістики в сучасному суспільстві

Наталя Якубчак ・ Листопад 2008
Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2007
Блискучий літературознавець, відомий критик і есеїст, перекладач Фуко, Дериди, Барта, Дельоза, Ліотара, Пруста, професор Яґелонського університету Міхал Павел Марковський спробував продіягностуваги кризове становище гуманітарних наук і запропонувати свій варіант виходу.
87 переглядів

Юрій Клим’юк. Лірика Івана Франка як система жанрів

Елеонора Соловей ・ Серпень 2008
Чернівці: Рута, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2006.
Загалом у шерезі книжок, що з’явилися на хвилі Франкового ювілею, Клим’юкова монографія посіла особливе місце: водночас і поважне, і майже виклично скромне. Вона є результатом багатолітньої праці, а з ювілеєм її поява збіглася якось аж ніби випадково.
302 переглядів

Юліан Шпол. Вибрані твори

Євгенія Гай ・ Травень 2008
Київ: Смолоскип, 2007.
До книжки ввійшли вірші, проза (зокрема роман «Золоті лисенята»), драматургія (комедія «Катіна любов або будівельна пропаґанда»), а також і публіцистика. Не меншою за самі твори принадою видання є вміщений тут літературно-критичний матеріял, що дає змогу уявити, як сприймали тих-таки «Золотих лисенят» сучасники
495 переглядів

Ева М. Томпсон. Трубадури імперії. Російська література і колоніалізм

Володимир Ричка ・ Червень 2007
Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2006.
Переклад з англійської Марії Корчинської
Книжка американської дослідниці демонструє, як засобами літератури було словесно присвоєно значну частину неросійської території та придумано традиції, які урівнювали околиці імперії з Москвою, роблячи їх так само беззаперечно російськими. Першим російським інтелектуалом, що започаткував у російській історичній думці напрям, названий у Еви Томпсон «текстуальною імперією», був, на думку авторки, Карамзін.
525 переглядів

Роман Мних. Дрогобичанин Бруно Шульц

Світлана Петрова ・ Червень 2007
Дрогобич: Коло, 2006.
Книжку Романа Мниха можна назвати радше брошурою. Навіть не через обсяг, а через нерозробленість загалом цікаво засиґналізованих проблем. Цілком у науково-популярному стилі – широкими штрихами, які, однак, нічого не окреслюють, – автор малює історію Дрогобича від часу заснування до міжвоєнного періоду.
337 переглядів

Людмила Скорина. Література та літературознавство української діаспори

Світлана Петрова ・ Червень 2007
Черкаси: Брама-Україна, 2005.
Зміст посібника неабияк вражає: відсутністю будь-якого канону, очевидною неповнотою «портретної ґалереї», незрозумілою структурою праці (вона ані чітко хронологічна, ані в жодному разі стильова). Своїх критеріїв «іншости» цієї літератури авторка не пропонує. Жодної власної праці з цієї обширної теми в численних бібліографіях – так само.
537 переглядів

Marek Kwapiszewski. Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego

Тарас Шумейко ・ Травень 2007
Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2006.
Україна, сказав якось Міхал Мохнацький, – «це Шотландія Польщі». Принаймні, ситуацію в польській літературі середини – другої половини XIX століття ця «географічна» метафора відображає добре. І добру нагоду згадати її дає розвідка, присвячена «українській школі» в польському романтизмі.
229 переглядів

Составители Валентина Мордерер, Мирон Петровский. Ах романс. Эх романс. Ох романс: Русский романс на рубеже веков

Інна Булкіна ・ Травень 2007
Санкт-Петербург: 2005.
Тут предметом є романс не як авторський текст, а як текст фольклорний, що передбачає цілком інші принципи текстології та організації матеріялу. Перед нами своєрідний синхронічний зріз – «романс на зламі століть», критерієм розрізнення текстів є «характер емоційности», а засобом остаточної класифікації – вигуки: виділено три великих розділи «Ах-романси» (або салонні, міщанські), «Ех-романси» (романси табору) й «Ох-романси» (жорстокі романси).
313 переглядів