Надія Трач. «Разом — сила!»: Риторика українського спротиву. Соціолінгвістичні есеї

В'ячеслав Левицький ・ Липень 2015
Київ: Кліо, 2015.
У центрі уваги Трач перебуває понад вісімсот гасел, що їх розглянуто в межах українського політичного дискурсу. Його проаналізовано з огляду на риторику протестів у Росії, Сирії, Туреччині.
617 переглядів

Михайло Бриних. Шидеври світової літератури. Хрестоматія доктора Падлючча. Том 1

Анастасія Левкова ・ Березень 2014
Київ: Laurus, 2013.
Стверджувати, що «Шидеври» написано суржиком, – це безперечне спрощення. «Шидеври» написано сумішшю суржику з жарґоном, англіцизмами, але також і «солов’їними» словами. Іншими словами, тут задіяно всі реґістри мови.
1483 переглядів

Леся Ставицька. Український жарґон. Словник

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2005.
496 с. Видання 2-ге, виправлене і розширене
У словнику, якого уклала доктор філологічних наук, завідувачка відділу соціолінґвістики Інституту української мови НАН України Леся Ставицька, зібрано сучасну жарґонну лексику різнотипного соціяльного походження, а також лексику розширеного вживання, що поповнила (жарґонізовану) розмовну мову. Словник розкриває значення слова, подає його соціяльну та стилістичну характеристику, а також короткий етимологічний коментар. Загалом словник містить понад 4066 слів і 656 стійких словосполучень.
6387 переглядів

Джошуа А. Фішман. Не кидайте свою мову напризволяще: Приховані статусні наміри в корпуснопланувальній мовній політиці

Олена Синчак ・ Липень 2013
Київ: К.І.С., 2009.
У лінґвістиці дуже популярним стало вивчення зв’язку мови та влади, хоча підхід до трактування влади змінювався щонайменше тричі. Спершу мовознавча спільнота зосередилася на питанні влади з боку мови.
622 переглядів

Наталя Хобзей, Оксана Сімович, Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш. Лексикон львівський: поважно і на жарт

Соломія Бук ・ Липень 2013
Львів: Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, 2009.
Упорядниці «Лексикону львівського поставили собі за мету зафіксувати особливості мовлення Львова XX століття. Праця містить тлумачення багатьох іноді вже підзабутих слів, сталих словосполук, фразеологізмів, прислів’їв та приказок (понад 12 тисяч одиниць). Джерелами її стали насамперед власні спостереження авторок за лексиконом мовців міста, художня та мемуарна література авторів-львів’ян, а також приватний архів Івана Лучука. «Лексикон львівський» фіксує мовлення Львова таким, яким воно є, не підганяючи під рамки граматик і правописів. Авторки зуміли передати особливий дух Львова, коло
2808 переглядів

David Crystal. Internet Linguistics. A Student Guide

Тетяна Полякова ・ Лютий 2012
London, New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2011.
Кристел порівнює мову інтернету з усним та з письмовим мовленням, намагається визначити, чи робить електронне середовище мову, яка функціонує в інтернеті, відмінною від мови, призначеної для інших середовищ, і якщо так, то чому ці відмінності виникають.
454 переглядів

В. Брицын, Е. Рахилина, Т. Резникова, Г. Яворская (ред.). Концепт боль в типологическом освещении

Соломія Бук ・ Грудень 2011
Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009.
Книжка містить результати роботи над спільним російсько-українським проєктом «Лексико-семантичні системи російської та української мов у типологічному висвітленні». Статті демонструють способи позначення болю в польській (Г. Яворська, Т. Хайдер), російській (М. Козлова), сербській та хорватській (Е. Якушкіна), українській (Г. Зимовець), англійській (П. Новичков, А. Бонч-Осмоловська), німецькій (Т. Резнікова), іспанській (М. Козлова), французькій (Е. Ісаєва, Т. Резнікова), агульській (С. Мерданова), кримськотатарській (О. Тищенко-Монастирська), арабській (Ю. Лукіна, В. Цуканова) та ін. мовах.
487 переглядів

Юрій Мосенкіс, Петро Грабовий, Ольга Фурса. Феномен українського молодіжного сленгу (cутність, розвиток, контакти)

Ярослав Целуйко ・ Листопад 2011
Київ; Умань: 2009.
Існування та поширення сленґу у сучасній українській мові доводить її динамічність, а інтерес дослідників до нього зумовлений питомою вагою субстандартних елементів мови у комунікативному просторі сучасного соціюму.
359 переглядів

П. М. Грабовий (укл.), Ю. Л. Мосенкіса (ред.), П. М. Грабовий. Молодіжний соціолект міста Умані. Словник; Український молодіжний сленг: Сучасна картина світу

Оксана Тищенко ・ Листопад 2011
Київ, Умань: ПП Жовтий, 2009.
Український молодіжний сленг. Сучасна картина світу - 2010 рік видання.
Ґрунтовного лінґвістичного дослідження потребує будь-яке реальне мовне явище, особливо коли воно є живою, природною, а не обмеженою нормативними вимогами, оранжерейною мовною картиною світу. Саме тому з 1990-х років увагу мовознавців привертає така стихійна комунікативна інновація, як жарґонізована розмовна мова.
681 переглядів

Т. В. Ларина. Категория вежливости и стиль коммуникации. Сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций

Світлана Хутка ・ Квітень 2011
Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2009.
Книжку відкриває аналіз культури як стилетворчого чинника, що розгортається навколо вивчення культури в контексті комунікативних завдань, цінностей, особливостей невербальної комунікації, значення емоцій у культурі та мові, емоційність і емотивність у комунікації (зокрема, цікавими у цій частині є коротка нотатка про посмішку та сюжет про парадоксальність міжкультурного спілкування «стримані англійці vs емоційні росіяни»); питання національного характеру/національних стилів комунікації.
463 переглядів