Мирослав Трофимук, Олександра Трофимук. Латинсько-український словник

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Львів: Видавництво ЛБА, 2001.
Виданий у світ Інститутом неолатиністики словник Мирослава й Олександри Трофимуків містить переклади близько 30 тисяч латинських слів. Упорядники залучали до своєї «узагальненої компіляції» матеріали як сучасних двомовних словників (англійських, польських і російських), так і українських лексиконів межі XVII–XVIII століть. Спеціально під цей...
158 переглядів

Джеймс Светнам. Вступ до грецької мови Нового Завіту: Морфологія

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Львів: Видавництво ЛБА, 1998.
Друга частина підручника професора Папського Біблійного Інституту о. Джеймса Светнама містить довідковий матеріал із грецької морфології, укладений у списки й парадигми, а також алфавітний реєстр грецьких та українських слів із тематичним покажчиком до першої частини підручника. Переклад з англійської та редаґування Тараса Лучука.
103 переглядів

Алла Коваль. Спочатку було Слово. Крилаті вислови біблійного походження в українській мові

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Київ: Либідь, 2001.
Доктор філологічних наук, професор Алла Коваль відома читацькому загалові своїми науково-популярними книжками «Культура української мови», «Слово про слово», «Культура ділового мовлення», «Пригоди слова», «Культура ділового спілкування», «Життя і пригоди імен» тощо, а також такими філологічними працями, як підручник зі стилістики української мови...
254 переглядів

Ярослав Кохан. Українські аналітики й наукова коректність

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Київ: Смолоскип, 2001.
Поява цієї книжки, як твердить сам автор, зумовлена потребою «пояснити мислительні негаразди у висловлюваннях політологів» двох сучасних українських політико-аналітичних організацій – фонду «Українська перспектива» та журналу «Політична думка». Спираючись на дослідження Еріка Берна та Леона Шертока, автор пропонує власну психологічну концепцію...
167 переглядів

Микола Балла (укл.). Англо-український словник. У 2-х томах

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Київ: Освіта, 1996.
Нове видання найповнішого з англо-українських словників, розрахованого на професійного читача, містить понад 120 тисяч англійських слів (зокрема загальновживану лексику, включно з американськими варіантами та дієсловами з прийменниками та прислівниками, а також терміни з різних галузей знань, прислів’я, приказки, фразеологічні звороти тощо), на...
129 переглядів

Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови

Редакція Критики ・ Вересень 2001
Київ: Наша культура і наука, 2001.
У своїй праці «Історія української літературної мови» Іван Огієнко утверджує погляд, який заперечує обґрунтованість теорій щодо споконвічної єдності руських наріч і доводить безпідставність пошуків «спільної колиски» української, білоруської та російської мов.
149 переглядів

Олександр Пономарів. Культура слова. Мовностилістичні поради

Редакція Критики ・ Вересень 2001
Київ: Либідь, 2001.
В центрі уваги автора – найпоширеніші помилки та відступи від нормативного слововжитку, що їх припускаються мовці.
245 переглядів

Людмила Зубова. Современная русская поэзия в контексте истории языка

Редакція Критики ・ Вересень 2001
Москва: Новое литературное обозрение, 2000.
При доборі й аналізі поетичних текстів авторка зважала не на картину світу митця чи авторську стилістику, а на мову в динамічному аспекті, звертаючи увагу тільки на тексти з певною деформацією мовних елементів.
113 переглядів

Святослав Караванський. Пошук українського слова, або боротьба за національне «я»

Редакція Критики ・ Квітень 2001
Київ: Видавничий центр Академія, 2001.
Кожна наступна його мовознавча книжка, окрім наснаженої і загалом уже набридливої викривальної риторики (яку, зрештою, можна – і треба – випускати бодай при читанні, якщо цього не зроблено при редаґуванні), завжди містить конкретні пропозиції щодо українського слововжитку.
230 переглядів

В.М.Русанівський. Історія української літературної мови

Редакція Критики ・ Квітень 2001
Київ: АртЕк, 2001.
Якою була перша українсько-руська літературна мова? Звідки вона прийшла? Які були в ній стилі і яка була між ними відмінність?
227 переглядів