Леся Ставицька. Естетика слова в українській поезії 10–30-х рр. XX ст.

Редакція Критики ・ Січень 2001
Київ: Правда Ярославичів, 2000.
У цілком новаційній за методом і залученим матеріалом монографії молодого київського лінґвіста і лексикографа, доктора філології Лесі Ставицької висвітлюються лінґвофілософські та лінґвоестетичні аспекти теорії поетичної мови, особливості еволюції образного словника української поезії 10–30-х років XX століття.
136 переглядів

Ноам Хомський. Роздуми про мову

Редакція Критики ・ Листопад 2000
Львів: Ініціатива, 2000.
Це перший переклад українською мовою праці одного з найвидатніших сучасних лінґвістів і філософів мови. А тому, попереджає в передмові професор Флорій Бацевич, оскільки «в українському теоретичному мовознавстві відсутня будь-яка традиція перекладу праць Н.Хомського» й хоч трохи усталена термінологія генеративної граматики, у тексті поряд із...
88 переглядів

Олександр Пономарів. Культура слова. Мовностилістичні поради

Редакція Критики ・ Жовтень 1999
Київ: Либідь, 1999.
У посібнику даються поради щодо вибору слів, вимовних, наголосових та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови. Рекомендації автора ґрунтуються на мовному досвіді українського народу, відбитому в творах класичного та сучасного письменства.
472 переглядів

Петро Одарченко. Портрет вченого і дослідника. Статті, документи, листи

Редакція Критики ・ Травень 1999
Київ: Смолоскип, 1998.
До книжки ввійшли статті, документи і листи, що висвітлюють життєвий і творчий шлях відомого українського літературознавця і мовознавця з діаспори Петра Васильовича Одарченка.
267 переглядів

О.П.Блик. Українська мова. Частини І–ІІ

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Київ: Четверта хвиля, 1997.
В першій частині підручника подаються теоретичні відомості з фонетики, орфографії, будови слова, словотвору, морфології сучасної української літературної мови, висвітлюються різні аспекти формування фонетичних, орфографічних, словотворчих, граматичних умінь і навичок, шляхи піднесення культури усного та писемного мовлення. Для ефективного...
164 переглядів

Лариса Масенко. Мова і політика

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Київ: Соняшник, 1999.
Відомий мовознавець розглядає проблеми стану й функціонування української мови у двомовному соціумі, аналізує наслідки тривалого процесу русифікації в історичному, політичному та соціальному аспектах.
335 переглядів

Єлизавета Мансі. Англійська мова

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Київ: АртЕк.
Основна мета посібника – розвинути навички усної та письмової англійської мови на базі активного опанування фонетичним, лексичним і граматичним матеріалом. Посібник складено відповідно до вимог для середніх шкіл. Призначений для учнів початкових класів середніх шкіл, ліцеїв та гімназій.
148 переглядів

Євген Наконечний. Украдене їм’я. Чому русини стали українцями

Редакція Критики ・ Березень 1999
Львів: 1998.
Книжку присвячено проблемі функціонування українського та російського етнонімів у їхній історичній взаємодії та виникнення етноніма Україна.
297 переглядів

Юрій Шерех. Поза книжками і з книжок

Редакція Критики ・ Березень 1999
Київ: Час, 1998.
У книжці Юрія Шереха подано праці з мовознавства, мистецтвознавчі есеї, літературно-критичні статті про Шевченка, В.Домонтовича (Віктора Петрова), Леся Курбаса, художників Гніздовського та Курилика, про мову Сковороди, окремі розділи з монографії «Українська мова в першій половині XX ст.».
183 переглядів

-. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська Академія»

Редакція Критики ・ Січень 1999
Київ: Видавничий дім «КМ-Academia».
Том 1. Філософія та релігієзнавство Том 3. Історія Том 4. Філологія Том 5. Природничі науки Кожний том «Наукових записок» НаУКМА присвячено окремій галузі гуманітарного чи природничого знання і підготовлено працівниками відповідних кафедр університету. Всі випуски випустив Видавничий дім «КМ Асаdеmіа».
322 переглядів