Валентина Шарипова. Дни унижения и гнева

Олег Коцарев ・ Лютий 2015
Прага: VT — World Communication Agency, 2014.
Тексти Валєнтіни Шаріпової репрезентують один із нечисленних у публічному російському просторі голосів на підтримку України. Щоправда, часом їм властива деяка ідеалізація. Показова назва однієї з таких статтей — «Пора учить украинский».
1395 переглядів

Сєрґей Каштанов. Исследования по истории княжеских канцелярий средневековой Руси

Андрій Блануца ・ Лютий 2015
Москва: Наука, 2014.
Книжку знаного російського науковця в царині спеціяльних історичних дисциплін Сєрґея Каштанова, члена-кореспондента РАН, присвячено комплексному дослідженню такої галузі історичної науки, як дипломатика. Шляхом дипломатичного аналізу (що передбачає аналіз формуляра документів) ориґіналів та копій збережених актів XIV–XVI століть автор визначає характерні особливості діяльности протоканцелярій і канцелярій вищої світської влади середньовічної Русі (тут цей термін позначає Північні руські землі, що стали основою для формування Московської держави) на різних етапах її існування.
643 переглядів

Павел Коваль. Між Майданом і Смоленськом. Розмова з Пйотром Лєґутко та Доброславом Родзєвічем

Оксана Форостина ・ Листопад 2014
Львів: Літопис, 2013.
Переклад із польської Андрія Козицького
Східна політика Польщі — у фокусі розмови трирічної давнини, яку цікаво читати й тепер, і чи не цікавіше, ніж 2013 року, коли з’явився друком український переклад. Прогнози та оцінки Коваля епохи президента Януковича — корисна лектура, аби оцінити, як далеко насправді відхилилася Україна від приготованої для неї стежки лише за рік після виходу книжки.
247 переглядів

Кирило Галушко, Лідія Смола. Пределы падения – варианты украинского будущего. Аналитико-прогностические исследования

Віталіна Буткалюк ・ Вересень 2013
Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2010.
Редакція Кирила Галушка та Лідії Смоли
Збірник аналітичних матеріялів, підготовлений фахівцями в галузях економіки, соціології, демографії, політології, військової безпеки, інформаційних технологій, охорони культурного спадку протягом 2007–2008 років (з урахуванням реалій 2010-го), – це не лише соціяльно-економічний аналіз українського суспільства, але й прогноз дальшого розвитку України до 2020 року.
1215 переглядів

Яцек Жуковський, Анджей Менцвель, Анджей Целінський.... Partie i zmiany granic polityki

Сергій Гірік ・ Вересень 2013
Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 2009.
Збірник «Партії та зміни меж політики», який видала Фундація ім. Стефана Баторія, містить виступи відомих польських інтелектуалів та політиків різних напрямів – «лівого» (власне, лівоцентристського), «правого» (консервативного) і «ліберально-центристського» – на круглому столі, що його провела ця організація 1 липня 2008 року.
259 переглядів

За редакцією Павла Коваля, Яна Олдаковського, Моніки Зухняк. Ми не є українофілами. Польська політична думка про Україну і українців

Таїсія Зарецька ・ Вересень 2013
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2012.
Переклад із польської Сергія Гіріка
Український переклад збірки, виданої у Варшаві (вже двічі – 2002-го і 2008 року), Сергій Гірік доповнив власним словом «Від перекладача», подавши в ньому оцінку загального спрямування зібраних у книжці текстів, із наголосом на тому, що «представлено погляди тих польських політичних мислителів, котрі намагалися віднайти шляхи співпраці з українцями у спільних інтересах».
236 переглядів

Николай Копосов. Память строгого режима. История и политика в России

Володимир Склокін ・ Квітень 2013
Москва: Новое литературное обозрение, 2011.
Знаний російський історик Ніколай Копосов зізнається, що взятися за дослідження сучасної російської історичної свідомости і політики пам’яті його спонукали цілком практичні міркування: потреба відреаґувати на рішення російської влади запровадити меморіяльне законодавство, спрямоване на боротьбу з «фальсифікаціями» російської історії.
338 переглядів

Nicu Popescu, Andrew Wilson. Przekształcić obecność w siłę. Doświadczenie sąsiedztwa wschodniego

Владислав Яценко ・ Лютий 2013
Londyn–Warszawa: Europejska Rada Spraw Zagranicznych, Fundacja im. Stefana Batorego, 2011.
Здійснюючи ретроспективу взаємин ЕС зі східними сусідами, дослідники зазначають, що політика Брюселя щодо використання «пряників і не вживання батогів» хоч і приносила певні успіхи у реґіоні, але не змогла загальмувати неґативні тенденції.
246 переглядів

Andrew Wilson. Belarus. The Last European Dictatorship

Богдан Павліш ・ Лютий 2013
London: Yale University Press, 2011.
Давши у першій частині книжки розлогу ствердну відповідь на запитання, чи може Білорусь називатися повноцінною державою, Вілсон у другій частині береться з’ясовувати природу авторитарного режиму, який уже понад півтора десятиліття стійко опирається спробам демократизації.
364 переглядів

Георгій Касьянов. Danse macabre. Голод 1932–1933 років у політиці, масовій свідомості та історіографії (1980-ті – початок 2000-х)

Яків Яковенко ・ Лютий 2013
Київ: Наш час, 2010.
Касьянов аналізує метаморфози заявленої теми на пострадянських теренах: її суспільно-політичну інструменталізацію, вибіркову апропріяцію елементів наукової дискусії між прибічниками тоталітарної та ревізіоністської шкіл західної совєтології, утвердження термінологічного словника та комеморативні практики.
335 переглядів