Кирило Галушко, Лідія Смола. Пределы падения – варианты украинского будущего. Аналитико-прогностические исследования

Віталіна Буткалюк ・ Вересень 2013
Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2010.
Редакція Кирила Галушка та Лідії Смоли
Збірник аналітичних матеріялів, підготовлений фахівцями в галузях економіки, соціології, демографії, політології, військової безпеки, інформаційних технологій, охорони культурного спадку протягом 2007–2008 років (з урахуванням реалій 2010-го), – це не лише соціяльно-економічний аналіз українського суспільства, але й прогноз дальшого розвитку України до 2020 року.
1131 переглядів

Яцек Жуковський, Анджей Менцвель, Анджей Целінський.... Partie i zmiany granic polityki

Сергій Гірік ・ Вересень 2013
Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 2009.
Збірник «Партії та зміни меж політики», який видала Фундація ім. Стефана Баторія, містить виступи відомих польських інтелектуалів та політиків різних напрямів – «лівого» (власне, лівоцентристського), «правого» (консервативного) і «ліберально-центристського» – на круглому столі, що його провела ця організація 1 липня 2008 року.
195 переглядів

За редакцією Павла Коваля, Яна Олдаковського, Моніки Зухняк. Ми не є українофілами. Польська політична думка про Україну і українців

Таїсія Зарецька ・ Вересень 2013
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2012.
Переклад із польської Сергія Гіріка
Український переклад збірки, виданої у Варшаві (вже двічі – 2002-го і 2008 року), Сергій Гірік доповнив власним словом «Від перекладача», подавши в ньому оцінку загального спрямування зібраних у книжці текстів, із наголосом на тому, що «представлено погляди тих польських політичних мислителів, котрі намагалися віднайти шляхи співпраці з українцями у спільних інтересах».
179 переглядів

Николай Копосов. Память строгого режима. История и политика в России

Володимир Склокін ・ Квітень 2013
Москва: Новое литературное обозрение, 2011.
Знаний російський історик Ніколай Копосов зізнається, що взятися за дослідження сучасної російської історичної свідомости і політики пам’яті його спонукали цілком практичні міркування: потреба відреаґувати на рішення російської влади запровадити меморіяльне законодавство, спрямоване на боротьбу з «фальсифікаціями» російської історії.
257 переглядів

Nicu Popescu, Andrew Wilson. Przekształcić obecność w siłę. Doświadczenie sąsiedztwa wschodniego

Владислав Яценко ・ Лютий 2013
Londyn–Warszawa: Europejska Rada Spraw Zagranicznych, Fundacja im. Stefana Batorego, 2011.
Здійснюючи ретроспективу взаємин ЕС зі східними сусідами, дослідники зазначають, що політика Брюселя щодо використання «пряників і не вживання батогів» хоч і приносила певні успіхи у реґіоні, але не змогла загальмувати неґативні тенденції.
178 переглядів

Andrew Wilson. Belarus. The Last European Dictatorship

Богдан Павліш ・ Лютий 2013
London: Yale University Press, 2011.
Давши у першій частині книжки розлогу ствердну відповідь на запитання, чи може Білорусь називатися повноцінною державою, Вілсон у другій частині береться з’ясовувати природу авторитарного режиму, який уже понад півтора десятиліття стійко опирається спробам демократизації.
289 переглядів

Георгій Касьянов. Danse macabre. Голод 1932–1933 років у політиці, масовій свідомості та історіографії (1980-ті – початок 2000-х)

Яків Яковенко ・ Лютий 2013
Київ: Наш час, 2010.
Касьянов аналізує метаморфози заявленої теми на пострадянських теренах: її суспільно-політичну інструменталізацію, вибіркову апропріяцію елементів наукової дискусії між прибічниками тоталітарної та ревізіоністської шкіл західної совєтології, утвердження термінологічного словника та комеморативні практики.
262 переглядів

Под редакцией Йоганнеса Поллака, Фрица Загера, Ульриха Сарцинелли, Аннетте Циммер. Политика и личность

Дмитро Шевчук ・ Лютий 2013
Харьков: Гуманитарный центр, 2012.
Міжнародна конференція політологічних об’єднань Австрії, Німеччини та Швейцарії, матеріяли якої покладено в основу цієї книжки, відбулася 2006 року. Основна проблема, яку на ній обговорювали, – роль особистости в сучасній політиці.
201 переглядів

Marcel Viёtor. Europa und die Frage nach seinen Grenzen im Osten. Zur Konstruktion «europäischer Identität» in Geschichte und Gegenwart

Іван Іващенко ・ Листопад 2012
Stuttgart: ibidem-Verlag, 2010
Книжку Марселя Віетора «Европа та питання про її кордони на Сході. До конструкції “европейської ідентичности” в історії та сучасності» присвячено проблемі, яка на тлі розширення політичних кордонів ЕС у східному напрямку набула для західних дослідників надзвичайної актуальности.
112 переглядів

А. В. Гарань. Ukraine in Europe: Questions and Answers / Украина в Европе: вопросы и ответы

Андрій Газін ・ Серпень 2012
Київ: Стилос, 2009.
Російськомовну брошуру видано 2010 року.
Дві брошури політолога Олексія Гараня адресовано різним авдиторіям – европейській та російській відповідно, але вони майже ідентичні за змістом (російськомовна версія вийшла пізніше, отож вона повніша).
367 переглядів