Под редакцией Йоганнеса Поллака, Фрица Загера, Ульриха Сарцинелли, Аннетте Циммер. Политика и личность

Дмитро Шевчук ・ Лютий 2013
Харьков: Гуманитарный центр, 2012.
Міжнародна конференція політологічних об’єднань Австрії, Німеччини та Швейцарії, матеріяли якої покладено в основу цієї книжки, відбулася 2006 року. Основна проблема, яку на ній обговорювали, – роль особистости в сучасній політиці.
255 переглядів

Marcel Viёtor. Europa und die Frage nach seinen Grenzen im Osten. Zur Konstruktion «europäischer Identität» in Geschichte und Gegenwart

Іван Іващенко ・ Листопад 2012
Stuttgart: ibidem-Verlag, 2010
Книжку Марселя Віетора «Европа та питання про її кордони на Сході. До конструкції “европейської ідентичности” в історії та сучасності» присвячено проблемі, яка на тлі розширення політичних кордонів ЕС у східному напрямку набула для західних дослідників надзвичайної актуальности.
153 переглядів

А. В. Гарань. Ukraine in Europe: Questions and Answers / Украина в Европе: вопросы и ответы

Андрій Газін ・ Серпень 2012
Київ: Стилос, 2009.
Російськомовну брошуру видано 2010 року.
Дві брошури політолога Олексія Гараня адресовано різним авдиторіям – европейській та російській відповідно, але вони майже ідентичні за змістом (російськомовна версія вийшла пізніше, отож вона повніша).
473 переглядів

Tomasz Piątek. Antypapież

Дмитро Шевчук ・ Серпень 2012
Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011.
У Польщі, де майже 89% населення – римо-католики, а Івана Павла II вважали всенародним духовним провідником, поява книжки Томаша Пьонтека «Антипапа» спричинила неабиякий резонанс. Автор зробив спробу своєрідної деконструкції мітів про «папу-поляка», маючи намір побороти «ідолопоклонницький культ Войтили» у польській масовій свідомості.
290 переглядів

Александр Бобраков-Тимошкин. Проект «Чехословакия». Конфликт идеологий в Первой Чехословацкой республике (1918–1938)

Ігор Целуйко ・ Серпень 2012
Москва: Новое литературное обозрение, 2008.
Перша Чехословацька республіка, вважає автор, суттєво відрізнялася від інших держав, що виникли в Центральній та Східній Европі після Першої світової війни, передусім тим, що засади її утворення, окрім націоналізму, мали ширше ідеологічне забарвлення.
398 переглядів

Монтсеррат Ґібернау. Ідентичність націй

Віталій Пономарьов ・ Серпень 2012
Київ: Темпора, 2012.
Переклад з англійської Петра Таращука
Національну ідентичність зазвичай творять, підтримують і «перезавантажують» інтелектуали, проте насаджує її насамперед держава. Вона, пише Монтсерат Ґібернау, формує та поширює через систему освіти та ЗМІ певні образи нації, «доброго громадянина» і«спільного ворога», а також ідеї, символи та ритуали, покликані виплекати в індивідів почуття взаємної симпатії та солідарности.
332 переглядів

Kateryna Pishchikova. Promoting Democracy in Postcommunist Ukraine. The Contradictory Outcomes of US Aid to Women’s NGOs

Александра Грицак ・ Серпень 2012
First Forum Press, a Division of Lynne Rienner Publishers, 2011.
Аналіз дискурсу розвитку та його місцевих прочитань, що його здійснює дослідниця, пояснює мотивацію, яка спричиняє відновлення совєтських стилів прагматичного прийняття місцевими НУО нових офіційних категорій, через які охочі отримати ґранти мають навчитися розуміти політику та громадську діяльність.
289 переглядів

Дмитро Шевчук. Сучасна політична філософія

Максим Карповець ・ Червень 2012
Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012.
Поняття політичної філософії в українському гуманітарному просторі не так популярне, як, скажімо, у Франції, Італії чи США, тож Дмитро Шевчук у передмові до своєї праці про цей феномен указує на множинність його тлумачень та інтерпретацій, а особливо наголошує необхідність філософського підґрунтя політики та політичного як своєрідного порятунку від буденного поневолення
520 переглядів

Галина Яворська, Олександр Богомолов. Непевний об’єкт бажання. Європа в українському політичному дискурсі

Юлія Ємець-Доброносова ・ Травень 2012
Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010.
Автори аналізують образ Европи в сучасному українському політичному дискурсі, усвідомлюючи непевність і неоднозначність цього образу. Вони звертають увагу на симптоматичні його прояви й у такий спосіб мають аналізувати не лише концептуальні метафори або схеми моделювання політико-географічного простору, але й ширший горизонт їх джерел.
303 переглядів

Дмітрій Фурман, Лєв Ґудков, Єнс Зиґерт... Osteuropa

Юлія Бентя ・ Березень 2012
2011, № 10. Scheidewege. Sackgassen, Umwege und Auswege
У фокусі випуску «Osteuropa», що має назву «На роздоріжжі. Глухі кути, об’їзди та прямі шляхи», – Росія та російське суспільство. На думку московського історика Дмітрія Фурмана (торік у липні він передчасно пішов із життя), Російська Федерація не стала ані демократичною країною, ані національною державою росіян; їхня самосвідомість досі ховається в імперському та радянському коконах.
203 переглядів