Александр Бобраков-Тимошкин. Проект «Чехословакия». Конфликт идеологий в Первой Чехословацкой республике (1918–1938)

Ігор Целуйко ・ Серпень 2012
Москва: Новое литературное обозрение, 2008.
Перша Чехословацька республіка, вважає автор, суттєво відрізнялася від інших держав, що виникли в Центральній та Східній Европі після Першої світової війни, передусім тим, що засади її утворення, окрім націоналізму, мали ширше ідеологічне забарвлення.
214 переглядів

Монтсеррат Ґібернау. Ідентичність націй

Віталій Пономарьов ・ Серпень 2012
Київ: Темпора, 2012.
Переклад з англійської Петра Таращука
Національну ідентичність зазвичай творять, підтримують і «перезавантажують» інтелектуали, проте насаджує її насамперед держава. Вона, пише Монтсерат Ґібернау, формує та поширює через систему освіти та ЗМІ певні образи нації, «доброго громадянина» і«спільного ворога», а також ідеї, символи та ритуали, покликані виплекати в індивідів почуття взаємної симпатії та солідарности.
158 переглядів

Kateryna Pishchikova. Promoting Democracy in Postcommunist Ukraine. The Contradictory Outcomes of US Aid to Women’s NGOs

Александра Грицак ・ Серпень 2012
First Forum Press, a Division of Lynne Rienner Publishers, 2011.
Аналіз дискурсу розвитку та його місцевих прочитань, що його здійснює дослідниця, пояснює мотивацію, яка спричиняє відновлення совєтських стилів прагматичного прийняття місцевими НУО нових офіційних категорій, через які охочі отримати ґранти мають навчитися розуміти політику та громадську діяльність.
116 переглядів

Дмитро Шевчук. Сучасна політична філософія

Максим Карповець ・ Червень 2012
Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012.
Поняття політичної філософії в українському гуманітарному просторі не так популярне, як, скажімо, у Франції, Італії чи США, тож Дмитро Шевчук у передмові до своєї праці про цей феномен указує на множинність його тлумачень та інтерпретацій, а особливо наголошує необхідність філософського підґрунтя політики та політичного як своєрідного порятунку від буденного поневолення
271 переглядів

Галина Яворська, Олександр Богомолов. Непевний об’єкт бажання. Європа в українському політичному дискурсі

Юлія Ємець-Доброносова ・ Травень 2012
Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010.
Автори аналізують образ Европи в сучасному українському політичному дискурсі, усвідомлюючи непевність і неоднозначність цього образу. Вони звертають увагу на симптоматичні його прояви й у такий спосіб мають аналізувати не лише концептуальні метафори або схеми моделювання політико-географічного простору, але й ширший горизонт їх джерел.
133 переглядів

Дмітрій Фурман, Лєв Ґудков, Єнс Зиґерт... Osteuropa

Юлія Бентя ・ Березень 2012
2011, № 10. Scheidewege. Sackgassen, Umwege und Auswege
У фокусі випуску «Osteuropa», що має назву «На роздоріжжі. Глухі кути, об’їзди та прямі шляхи», – Росія та російське суспільство. На думку московського історика Дмітрія Фурмана (торік у липні він передчасно пішов із життя), Російська Федерація не стала ані демократичною країною, ані національною державою росіян; їхня самосвідомість досі ховається в імперському та радянському коконах.
71 переглядів

Ніколай Бабілунґа, Дмитро Чубашенко, Олег Процик, Андрій Волентир, Ігор Букатару.... Приднестровье в макрорегиональном аспекте черноморского побережья

Тарас Шульга ・ Лютий 2012
Саппоро: Slavic Research Center Hokkaido University, 2008.
Притягальна сила Евросоюзу для Молдови, особливо на тлі успішної евроінтеґрації Румунії, є такою, що російські проєкти розв’язання конфлікту так само не досягають бажаного результату. Кумулятивним ефектом такої ситуації є збереження кризи у замороженому стані.
157 переглядів

Тарас Возняк, Олександр Ірхін, Олексій Волович.... Ї

Тарас Шульга ・ Лютий 2012
2010, № 61
Відкриваючи випуск, присвячений переважно безпеці у Чорноморському реґіоні («Україна. Чорне море. Україна–Крим»), Тарас Возняк описує перші етапи утвердження сучасного режиму в Україні та висловлює побоювання щодо майбутнього держави: через антиукраїнську владу і недолугу опозицію, через російський експансіонізм і пасивність західних держав (утім, в іншій своїй статті він визнає, що для цієї пасивности є об’єктивні причини – принаймні в американському випадку).
106 переглядів

Олександр Литвиненко, Тарас Возняк, Віктор Борщевський.... Ї

Тарас Шульга ・ Лютий 2012
2010, № 60
Це число «Ї» фактично є збіркою досить різнопланових публікацій, об’єднаних заголовком «Україна – ЕС. Україна – НАТО» доволі умовно: насправді вони помітно виходять поза межі рефлексій на теми української співпраці (навряд чи інтеґрації) зі структурами европейської та північноатлантичної спільнот.
105 переглядів

Вадзім Кароль, Валянцін Мазець, Таццяна Маржала.... ARCHE

Віталій Пономарьов ・ Лютий 2012
2011, № 10 (109) 1950-ыя гады ў Беларусі: ад сталінізму да застою
«Відлига» розпочалася смертю Сталіна, яка, пише Вадзім Кароль («Радість і горе: смерть Сталіна для мешканців БРСР»), припала на апогей культу особи диктатора і тому більшістю населення сприймалась як справжня трагедія та «кошмарний сон». Спогади очевидців у записі Ірини Кашталян («Ой, більше ніж мати втратити…») відтворюють тодішню розгубленість багатьох білорусів: «це ж без нього життя на землі скінчиться», «кінець світу, що тепер буде», «нас розіб’ють американці чи хто там, німці».
136 переглядів