Мілада Анна Вахудова. Нерозділена Європа. Демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму

Володимир Гушулей ・ Грудень 2010
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009.
Тверда обкладинка 379 ст., формат: 60x90/16
Стисло аналізуючи розвиток їхньої внутрішньої політики, дослідниця поділяє їх на ліберальні та неліберальні за головним критерієм: якістю владних еліт після оксамитових революцій 1989 року. Саме еліти, а не політичний устрій відіграють засадничу роль у здатності реалізувати політичні та економічні реформи. Центрально-східноевропейські країни потребують поновного творення держави, тож можливості...
1082 переглядів

П’єр Розанвалон. Демократична легітимність: безсторонність, рефлексивність, наближеність

Дмитро Шевчук ・ Жовтень 2010
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009.
Французький історик і політолог П’єр Розанвалон обстоює ідею принципової незавершености демократії як політичної, економічної та соціяльної форми організації суспільства. Передусім Розанвалон звертає увагу на кризу подвійної леґітимности. Від початку XX століття певну основу демократичним режимам забезпечували дві перехресні її форми – процедурна та субстанційна. Однак наприкінці минулого століття система подвійної леґітимности зазнала краху. Причиною цього стали десакралізація та релятивізація функції виборів, зміна поняття більшости, зростання уваги до іміджу та комунікації в представництві.
1287 переглядів

Ентоні Д. Сміт. Культурні основи націй: ієрархія, заповіт і республіка

Василь Кононенко ・ Жовтень 2010
Київ: Темпора, 2009.
Переклад з англійської Петра Таращука
Націоналізм, за Смітом, не слід плутати з такими загальнішими поняттями, як національні почуття та національна свідомість. Саме вони часто були притаманні націям до націоналізму модерного часу. Автор доводить, що публічні ритуали, церемонії та символи мали більше значення для виникнення націй, ніж створені простонародною мовою літератури. Такі культурні ресурси «національного» як міти про походження та обраність Батьківщини і поетичні краєвиди, орієнтація на золотий вік, жертву і долю в історії народу були притаманними протягом усієї історії людства.
1320 переглядів

Олександр Слободян. Політика, що не проминає

Дмитро Шевчук ・ Вересень 2010
Київ: Дух і Літера, 2009.
Загалом Слободянова праця пропонує своєрідну концепцію теології політики, яка постає як система метафізичних цінностей. Такий підхід має тенденцію не лише сприяти осмисленню політичних феноменів, а й здійснювати вплив на політичне життя.
201 переглядів

Борис Бельґе, Кляус Ґества, Єнс Нідергут, Іґорь Полянський, Симон Доніґ, Франк Дитман, Андреас Ніферґельт, Люмініта Ґатежель, Штефан Родевальд. Osteuropa, 2009, № 10

Юлія Бентя ・ Вересень 2010
Портрет Юрія Ґаґаріна з радянського плаката, перенесений на обкладинку «Osteuropa», прозоро натякає, що в цьому числі йтиметься про технічний проґрес у XX столітті, а саме про роль науки і техніки, а також технологічних запозичень у Холодній війні.
604 переглядів

Ґема Перцґен, Андреас Гайнеман-Ґрюдер, Інна Мельниковська, Райнер Швайкерт, Ян Айхлєр, Ніка Гінека, Райнгольд Фетер, Кляус Бахман, Надєжда Бєлякова, Стефан Кубе, Дємьян Бєляєв, Катарина Уль, Алєкса фон Вінінґ . Osteuropa, 2009, № 9

Юлія Бентя ・ Вересень 2010
Автори вересневого числа часопису «Osteuropa», що отримав назву «Маршовий стрій: спроби контролю та брак компетенції», якщо не концентрують увагу на проблемах російського суспільства, то «привид Росії» так чи інакше виринає у зв’язку із зовнішньою політикою Третього Риму. Зокрема розглянуто відносини Росії з країнами Східної Европи, тему віри та релігії на посткомуністичному просторі, водночас статті на початку випуску аналізують внутрішньополітичні реалії Російської Федерації.
715 переглядів

Едвард Лукас. Нова холодна війна. Як Кремль загрожує і Росії, і Заходу

Віталій Пономарьов ・ Червень 2010
Київ: Темпора, 2009.
З англійської переклав Петро Таращук
Американських, британських, голандських, італійських, німецьких, норвезьких читачів цієї книжки, либонь, насамперед зацікавлять подробиці того, як КҐБ прийшов до влади в Росії.
287 переглядів

Норвал Морріс, Девід Дж. Ротмен. Оксфордська історія в’язниць. Практика покарання в західному суспільстві

Наталя Лаас ・ Червень 2010
Київ: Всесвіт, 2009.
Переклад з англійської Івана Яндола, Владислава Носенка, Костянтина Кузьменка. За редакцією Норвала Морріса та Девіда Дж. Ротмена.
«Оксфордська історія в’язниць» за своєю формою та структуризацією матеріялу є досить типовим прикладом тематичних узагальнювальних наукових видань в англо-американській гуманітаристиці. Хоча редактори більше схильні до соціяльної історії, насправді це дослідження радше міждисциплінарне і залучає також методики політичної історії, історії ідей, історії права (напрям, близький до того, що в українській науці означено як «історія держави і права зарубіжних країн») тощо.
1040 переглядів

Оксана Лобко, Андрій Горук, Оксана Винник.... Польські студії. 2008, №20

Віталій Пономарьов ・ Лютий 2010
Дух і Літера.
Чергове число київського часопису видано у форматі збірки наукових статтей з історії українсько-польських стосунків.
214 переглядів

Елен Блан. Родом із КГБ. Система Путіна

Володимир Гушулей ・ Лютий 2010
Київ: Темпора, 2009.
Переклав з французької Петро Таращук
Політолог із Національного Центру наукових досліджень Франції та редактор журналу «Transition et Sociétés» Елен Блан уже не перший рік вивчає політичні процеси в СССР і Росії.
224 переглядів