Штефан Ауер, Марґарета Момзен, Курт Шар.... Osteuropa. Zur Erinnerung. Identität dient Legitimität

Юлія Бентя ・ Травень 2011
2010, № 8.
В черговому числі берлінського часопису «Osteuropa» з назвою «На згадку: ідентичність на службі леґітимности» наскрізною темою є проблема пам’яті.
323 переглядів

Роберт Остин, Інта Брикше, Боріс Дубін, Вікен Четерян, Марта Дичок, Тамара Берекашвілі, Маша Ліпман. Media, Democracy and Freedom: The Post-Communist Experience

Володимир Кулик ・ Лютий 2011
Bern: Peter Lang, 2009.
Збірка статтей за редакції Марти Дичок і Оксани Ґаман-Ґолутвіної є чи не першим в Україні оглядом еволюції способу функціювання та суспільної ролі мас-медій у різних посткомуністичних країнах. Автори зосереджуються на ролі медій і медійників у процесі посткомуністичної політичної та економічної трансформації, торкаючися різних аспектів їхнього функціювання: зміни форм власности й механізмів господарювання, стосунків із владою та сприйняття серед авдиторії, суспільної (без)відповідальности та (браку) професійної солідарности журналістів тощо.
1234 переглядів

Martin Müller. Making Great Power Identities in Russia: An Ethnographic Discourse Analysis of Education at a Russian Elite University

Андреас Умланд ・ Грудень 2010
Zürich: LIT Verlag, 2008.
Дослідження Мартина Мюлєра про зміст і структуру освіти й соціялізації у МҐІМО (Московський державний інститут міжнародних відносин) створює враження, що сьогодні студентів МҐІМО навчають, за західною шкалою, у правоконсервативний спосіб. Їх запевняють у вищості національного суверенітету, статусу Росії як великої держави та неоімперського мислення. Хоча серед майбутньої московської еліти випускники МҐІМО, як і до того, можуть становити лівацьке крило російського політичного істеблішменту XXI століття...
1051 переглядів

Кімітакі Мацукато (ред.). Регионы Украины. Хроника и руководители. 3: Крым и Николаевская область

Тарас Шульга ・ Грудень 2010
Sapporo: Slavic Research Center Hokkaido University, 2009.
Випуск славістичних студій під редакцією професора Кімітаки Мацузато подає два нариси, присвячені політичній історії 1989–2006 років двох південних реґіонів України: Криму (авторства Дмітрія Рябушкіна з Таврійського національного університету) і Миколаївської области (Олени Яцунської з миколаївського Національного університету кораблебудування).
918 переглядів

Мілада Анна Вахудова. Нерозділена Європа. Демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму

Володимир Гушулей ・ Грудень 2010
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009.
Тверда обкладинка 379 ст., формат: 60x90/16
Стисло аналізуючи розвиток їхньої внутрішньої політики, дослідниця поділяє їх на ліберальні та неліберальні за головним критерієм: якістю владних еліт після оксамитових революцій 1989 року. Саме еліти, а не політичний устрій відіграють засадничу роль у здатності реалізувати політичні та економічні реформи. Центрально-східноевропейські країни потребують поновного творення держави, тож можливості...
1385 переглядів

П’єр Розанвалон. Демократична легітимність: безсторонність, рефлексивність, наближеність

Дмитро Шевчук ・ Жовтень 2010
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009.
Французький історик і політолог П’єр Розанвалон обстоює ідею принципової незавершености демократії як політичної, економічної та соціяльної форми організації суспільства. Передусім Розанвалон звертає увагу на кризу подвійної леґітимности. Від початку XX століття певну основу демократичним режимам забезпечували дві перехресні її форми – процедурна та субстанційна. Однак наприкінці минулого століття система подвійної леґітимности зазнала краху. Причиною цього стали десакралізація та релятивізація функції виборів, зміна поняття більшости, зростання уваги до іміджу та комунікації в представництві.
1691 переглядів

Ентоні Д. Сміт. Культурні основи націй: ієрархія, заповіт і республіка

Василь Кононенко ・ Жовтень 2010
Київ: Темпора, 2009.
Переклад з англійської Петра Таращука
Націоналізм, за Смітом, не слід плутати з такими загальнішими поняттями, як національні почуття та національна свідомість. Саме вони часто були притаманні націям до націоналізму модерного часу. Автор доводить, що публічні ритуали, церемонії та символи мали більше значення для виникнення націй, ніж створені простонародною мовою літератури. Такі культурні ресурси «національного» як міти про походження та обраність Батьківщини і поетичні краєвиди, орієнтація на золотий вік, жертву і долю в історії народу були притаманними протягом усієї історії людства.
1560 переглядів

Олександр Слободян. Політика, що не проминає

Дмитро Шевчук ・ Вересень 2010
Київ: Дух і Літера, 2009.
Загалом Слободянова праця пропонує своєрідну концепцію теології політики, яка постає як система метафізичних цінностей. Такий підхід має тенденцію не лише сприяти осмисленню політичних феноменів, а й здійснювати вплив на політичне життя.
351 переглядів

Борис Бельґе, Кляус Ґества, Єнс Нідергут, Іґорь Полянський, Симон Доніґ, Франк Дитман, Андреас Ніферґельт, Люмініта Ґатежель, Штефан Родевальд. Osteuropa, 2009, № 10

Юлія Бентя ・ Вересень 2010
Портрет Юрія Ґаґаріна з радянського плаката, перенесений на обкладинку «Osteuropa», прозоро натякає, що в цьому числі йтиметься про технічний проґрес у XX столітті, а саме про роль науки і техніки, а також технологічних запозичень у Холодній війні.
769 переглядів

Ґема Перцґен, Андреас Гайнеман-Ґрюдер, Інна Мельниковська, Райнер Швайкерт, Ян Айхлєр, Ніка Гінека, Райнгольд Фетер, Кляус Бахман, Надєжда Бєлякова, Стефан Кубе, Дємьян Бєляєв, Катарина Уль, Алєкса фон Вінінґ . Osteuropa, 2009, № 9

Юлія Бентя ・ Вересень 2010
Автори вересневого числа часопису «Osteuropa», що отримав назву «Маршовий стрій: спроби контролю та брак компетенції», якщо не концентрують увагу на проблемах російського суспільства, то «привид Росії» так чи інакше виринає у зв’язку із зовнішньою політикою Третього Риму. Зокрема розглянуто відносини Росії з країнами Східної Европи, тему віри та релігії на посткомуністичному просторі, водночас статті на початку випуску аналізують внутрішньополітичні реалії Російської Федерації.
1025 переглядів