Максим Карповець. Місто як світ людського буття

Дмитро Шевчук ・ Листопад 2014
Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014.
Трансформації міст зумовлюють зміни людей, які в них мешкають. А тому філософська розмова про світ міста виводить на його окреслення як світу людських смислів.
452 переглядів

Под редакцией Елены Вишленковой и Ирины Савельевой. Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов

Дмитро Шевчук ・ Серпень 2014
Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013.
Хоч це й збірник наукових статтей різних авторів, видання цілком може претендувати на статус монографії, адже йдеться про результати вивчення різних аспектів однієї теми — професорського стану в Росії як спільноти, що творить свій особливий дискурс, практики взаємодії і сама класифікує власну діяльність.
383 переглядів

Даріуш Вояковський. Ментальні кордони в Європі без кордонів

Дмитро Шевчук ・ Серпень 2014
Київ: Ніка-Центр, 2012.
Переклад з польської Василя Сагана
Своєрідний антропологічно-соціологічний метод, презентований цим дослідженням, Даріюш Вояковський перетворює на інструмент для дослідження проблем ідентичности, мультикультуралізму, космополітизму, відношення «свій — чужий» у сучасній Европі.
495 переглядів

Елінор Остром. Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії

Дмитро Шевчук ・ Березень 2014
Київ: Наш час, 2012.
Переклад з англійської Тетяни Монтян
Відправною точкою для осмислення проблем управління спільними ресурсами Елінор Остром робить аналіз трьох найвпливовіших теоретичних моделей при розробці та застосуванні політичних рекомендацій щодо того, як шукати рішення у сфері спільного використання ресурсів.
1706 переглядів

Джон Перлін (заг. ред.). Злочини на ґрунті ненависті. Новий кримінальний феномен світового суспільства

Сергій Гірік ・ Березень 2014
Львів: Астролябія, 2011.
Доволі розмаїті за типом і гаданою авдиторією тексти у збірці за загальною редакцією Джона Перліна, українське видання якої підготували наукові редактори Олег Мартиненко та Юрій Бєлоусов, адресовано, певно, передусім працівникам системи МВС і прокуратури.
349 переглядів

Анастасія Рябчук, Тамара Марценюк (редакторки). Спільне. Випуск 6. Гендер і праця

Юлія Сорока ・ Березень 2014
Київ: 2013.
Випуск «Спільного», присвячений проблемі ґендерної та класової нерівности, репрезентує інтерсекційну тенденцію сучасного соціогуманітарного знання – себто коли теми окремих розвідок і широкі тематичні напрямки формуються на перетині вже наявних концептуальних полів.
393 переглядів

Анна Хвиль, Люїс Мамфорд, Роман Цибрівський.... Анатомія міста: Київ. Урбаністичні студії

Максим Карповець ・ Грудень 2013
Київ: Смолоскип, 2012.
Справді, в чотирьох розділах книжки, які є своєрідним структурним маркуванням логіки мислення авторів і водночас внутрішнього простору міста, нашу столицю розглянуто з різних кутів зору. Обрана метафора анатомії тут невипадкова, адже в намірах авторського колективу – спроба ретельного препарування складного міського організму.
441 переглядів

Наталя Яковенко. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2008.
472 с. Видання друге, переглянуте і виправлене
Монографію доктора історичних наук, професора НаУКМА Наталі Яковенко присвячено історії упривілейованого стану на теренах України у складі Великого князівства Литовського та Корони Польської, формуванню з розмаїтих груп військовослужбового населення та князівської верхівки єдиного «шляхетського народу» та його розвитку протягом понад двох століть...
8403 переглядів

Крістофер Раєн, Касільда Джета. Світанок сексу. Доісторичні витоки сучасної сексуальності

Анастасія Нечипоренко ・ Жовтень 2013
Київ: Темпора, 2012.
Переклад з англійської Вікторії Наріжної
Видана 2010 року у Нью-Йорку й доволі оперативно перекладена по-українському праця антропологів Кристофера Раєна і Касильди Джети рівною мірою може збурити суспільний скандал або стати ліками від усіляких прикрощів або й трагедій у стосунках між чоловіками та жінками.
1104 переглядів

Анн Вебер. Навчальний посібник з проблематики «мови ненависті»

Володимир Гушулей ・ Лютий 2012
Київ: Тютюкін, 2010.
Метою посібника є визначити саме поняття «мова ненависти» й надати рекомендації щодо критеріїв, які застосовує Европейський Суд із прав людини у розгляді справ з обмеження права на свободу вираження поглядів. У вступі авторка розкриває природу конфлікту права на свободу вираження поглядів, з одного боку, і права на свободу думки, совісти та релігії – з іншого.
691 переглядів