Наталія Прокопчук, Максим Буткевич, Юрій Чумак (упоряд.), Вікторії Сюмар (заг. ред.). Як уникати мови ворожнечі

Олена Синчак ・ Лютий 2012
Київ: Інститут масової інформації, 2008.
Говорячи про «мову ворожнечі» (hate speech), автори мають на думці «некоректні висловлювання на адресу етнічних, конфесійних чи певних соціяльних груп як спільнот і на адресу конкретних людей як представників цих груп. Подібні висловлювання можуть стосуватися групи людей, виокремленої за зовнішньою ознакою (напр., колір шкіри), етнічністю, віросповіданням тощо». Посібник подає це поняття у контексті міжнародних правових актів.
456 переглядів

Наталля Сліж, Ганна Павловська, Вольга Сабалєвська.... ARCHE

Віталій Пономарьов ・ Лютий 2012
2011, № 7–8 (106–107) Праз святы – да душы
Число ARCHE, присвячене білоруській культурі свят, відкриває стаття Аляксандри Вєращагіної «Формування християнських святкових традицій у Білорусі у Середньовіччі (XVI–XVII століття)». Ці традиції вирізнялися збереженням залишків язичницьких обрядів і міжконфесійною толерантністю, символом якої можуть бути відправи у Востробрамській каплиці у Вільні – у ній босі кармеліти служили і для православних, і для уніятів, і для католиків.
475 переглядів

Жан Бодріяр. Фатальні стратегії

Дмитро Шевчук ・ Грудень 2011
Львів: Кальварія, 2010.
Книжку Жана Бодріяра можна проінтерпретувати як своєрідну діягностику культурної, соціяльної, політичної катастрофи сучасности. Це передусім катастрофа смислу. Хоча ми не маємо певности, чи ця катастрофа вже сталася, а чи лише чекає на нас.
630 переглядів

Томас Бремер, Дженіфер Васмут, Детлєф Поляк.... Osteuropa. 2009, № 6. Glaubenssache. Kirche und Politik im Osten Europas

Юлія Бентя ・ Червень 2010
Релігійна проблематика не втрачає актуальности на східноевропейських теренах, про що свідчить навіть обсяг (понад 300 сторінок) цього числа «Osteuropa», тема якого – «Символ віри: церква і політика у Східній Европі».
308 переглядів

Вадім Руднєв, Єлєна Пєнська, Марія Віролайнен.... Семиотика скандала

Тетяна Дзядевич ・ Червень 2009
Париж; Москва: Русский институт, 2008.
Очевидним задумом серії є продемонструвати читачеві, як марґінальні нібито явища – безумство, страх, скандал – конструюють культуру, у який спосіб ці «марґінальні» механізми підсвідомо виявляються і як «творці» культурного простору цілком свідомо конструюють і прораховують їх.
313 переглядів

Ответственный редактор Леонид Васильев. Редактор-составитель Алексей Рябинин. Мы и они. Конформизм и образ «другого»

・ Серпень 2008
Москва: КДУ, 2007.
Збірку статтей на тему ксенофобії «Ми і вони» можна умовно поділити на дві частини: теоретичне осмислення природи та принципів виокремлення «своїх» і «чужих» у суспільстві (праці Лєоніда Васільєва та Свєтлани Лучицької) та описи конкретних випадків такого поділу.
284 переглядів

Николай Митрохин. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы

Віктор Єленський ・ Травень 2007
Москва: Новое литературное обозрение, 2004.
Книжку щільно залюднено живими та колоритними персонажами: уцерковленими гіпі й безсмертними бабусями, митрополитами, які зробили гроші на тютюні й горілці, священиками з напівзруйнованих сільських парафій, ієрархами, котрі оздоровлюються в Кремлівській лікарні, і народом Божим, що везе вбогих і скалічених до святих водоймищ.
370 переглядів

Marcin Wojciechowski. Pomarańczowy majdan

Анна Лазар ・ Травень 2007
Warszawa: WAB, 2006.
Відмінність реакцій показує, що польські читачі (принаймні рецензенти) потребують аналізу помаранчевої революції, але книжка Войцеховського належить до іншого жанру. Це репортажі, «гарячі огляди», не наукова праця про українські події, а емоційне враження від них. Книжку написано в тональності, на яку була налаштована польська молодь і яка наповнювала не лише київські, а й варшавські вулиці.
351 переглядів

Нэнси Рис. «Русские разговоры». Культура и речевая повседневность эпохи перестройки

Мар'яна Мусій ・ Квітень 2007
Москва: Новое литературное обозрение, 2005.
Етнографічним матеріялом для дослідження стали особисті розмови автора з московською інтеліґенцією, чиновниками та представниками інших прошарків московського суспільства, а також російські теле- й радіорепортажі, публікації в тогочасній пресі.
385 переглядів

Линор Горалик. Полая женщина: Мир Барби изнутри и снаружи

Наталя Якубчак ・ Березень 2007
Москва: Новое литературное обозрение, 2005.
Світ Барбі зсередини подано в розгорнутій картині змін зовнішности ляльки протягом 46 років існування, аналізу її атрибутів – аксесуарів, професій, приятельок. Особливу увагу (напевно, у зв’язку з нещодавнім «розлученням») зосереджено на стосунках Барбі й Кена.
273 переглядів