Сергій Єкельчик, Пітер ван дер Веер, Ірина Пярт.... Ab Imperio. 2006, № 3

Андрій Портнов ・ Лютий 2007
Редакційний вступ «Хор націй: конструювання та опис групової єдности» обґрунтовує важливість того, щоби звернути спеціяльну увагу на мову самоопису, використовувану в процесі творення соціяльної групи. Йдеться, зокрема, про те, що наука переживає відчутну втрату здатности «відчитувати» мови територіяльности, конфесії та походження поза телеологічною національною парадигмою.
326 переглядів

Марта Богачевська-Хом’як, Мирослав Попович, Вілен Горський.... Покликання університету

Наталя Іванова ・ Червень 2006
Київ: РІА «Янко», «Веселка», 2005.
Розмова про «сутність університету» частіше обертає його на умоглядну, символічну модель «пристановища» для інтелектуалів, де відбувається апробація сил і незалежности людського розуму, ніж на конкретне явище культурної дійсности. Тим більше, дійсности української.
345 переглядів

Аґнєшка Ґрафф. Cвіт без жінок

Богдана Матіяш ・ Травень 2006
Львів: Ахілл, 2005.
Книжка польської феміністки Аґнєшки Ґраф є досконалим свідченням того, що нинішній стан фемінізму як руху та світобачення позначено розмаїтістю поглядів і реакцій на позицію та права жінки в суспільстві.
274 переглядів

Алексей Левинсон. Опыт социографии

・ Березень 2006
Москва: Новое литературное обозрение, 2004.
Лєвінсон аналізує російську бюрократію як корпорацію, постійні суспільні коливання, «російський маятник» між вільним ринком і тотальним контролем, феномен та компоненти популярности нинішнього російського президента, динаміку ставлення до особи й ролі Сталіна протягом останніх 15 років.
221 переглядів

Під редакцією Барта Ван Стінбергена. Умови громадянства

Микола Скиба ・ Лютий 2006
Київ: Український центр духовної культури, 2005.
Редактор збірника у вступній статті застерігає, що традиційні поняття (цього разу – громадянство) не завжди відповідають дослідницькій меті. Він пропонує подивитися на громадянство під кутом зору процесів інклюзії – ексклюзії, а також інтернаціоналізації в контексті виникнення андеркласу.
367 переглядів

Фердинанд Тьоніс. Спільнота та суспільство. Основні поняття чистої соціології

Олексій Вєдров ・ Грудень 2005
Київ: Дух і Літера, 2005.
Тьоніс виводить свої соціологічні міркування з підвалин власної віталістської філософії, в основу якої покладено поняття волі; уже в самому цьому понятті він убачає підґрунтя соціяльної спрямованости (спів)життя: «індивідуальність людини є так само фіктивною, як індивідуальне та ізольоване існування мети та засобу її досягнення».
1093 переглядів

Укладач Вахтанґ Кіпіані. Влада Тьми і Темників

Вадим Дивнич ・ Жовтень 2005
Видавнича спілка «Просвіта», 2005.
Істориків пострадянської плюралістичної доби, з настанням якої, понуро пожартував один московський дотепник, «сменило ложь однообразную разнообразное враньё», очікує завдання складніше і цікавіше: зрозуміти механізми непохитної стайности журналістики пострадянської, коли стійло в кожного нібито своє, окреме, але спільність харчування забезпечує на виході спільність продуктів харчування.
354 переглядів

За загальною редакцією Захарія Варналія та Володимира Кампо. Політико-правове регулювання підприємництва в Україні: теорія і практика

Галина Волянська ・ Жовтень 2005
Київ: Знання України, 2005.
Важливим у монографії є розгляд проблем політико-правового реґулювання інноваційного та малого підприємництва, а також детінізації підприємницької діяльности. У праці також прописано питання основ правового захисту й державної реґуляторної політики у сфері підприємництва.
319 переглядів

-. Протизаконне насильство в органах внутрішніх справ: Соціологічний та історико-правовий аналіз

Вікторія Росіхіна ・ Жовтень 2005
Харків: Видавництво Національного університету внутрішніх справ; Харківська правозахисна група, 2005.
Вітчизняна практика здійснення влади, на відміну від усталеної в европейських країнах, була заснована радше на зневазі до звичайної людини, ніж на пошані до особистости. Брутальне поводження з громадянами, що його часто демонструють правоохоронні органи, є одним із проявів низької «вартости» пересічної людини в Україні.
292 переглядів

Пол Коннертон. Як суспільства пам’ятають

・ Серпень 2005
Київ: Ніка-Центр, 2004.
Український переклад книжки американського науковця Пола Конертона дає вітчизняному читачеві можливість ознайомитися з класичною позицією в надзвичайно популярному на Заході в останні двадцять років дослідницькому напрямі – антропології пам’яті.
694 переглядів