Зиґмунт Бауман. Глобалізація. Наслідки для людини та суспільства

Ігор Самохін ・ Вересень 2010
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008.
Переклав з англійської І. Андрущенко
Ми звикли повторювати, що тепер можна за лічені години дістатися з одного кінця світу в інший, а ще простіше за одну секунду послати електронний сиґнал будь-куди. Бауман розглядає цей факт на тлі розриву між багатими та бідними (підтверджуючи виклад разючою статистикою).
2266 переглядів

В. В. Кизима. Социум и Бытие

Богдан Шуба ・ Червень 2009
Київ: Парапан, 2007.
Кізіма здійснює спробу обґрунтувати онтологію соціюму як буттєвої тотальности в комплексі взаємодії «людина – соціюм – природа». Його цікавлять механізми самозбереження соціюму, що постає водночас суб’єктом і об’єктом, а завдяки цьому здатен конституювати власну буттєвість.
492 переглядів

Людмила Булавка. Феномен советской культуры

Катерина Сосніна ・ Червень 2009
Москва: Культурная революция, 2008.
Починаючи від пошуку коріння радянської культури, авторка переходить до характеристики її конкретних проявів. Основи радянської культури становить процес соціяльної творчости, тобто творення самими індивідами якісно нових суспільних відносин, що нівелюють владу зовнішніх сил відчуження.
442 переглядів

Тарас Лютий, Олег Ярош. Культура масова і популярна: теорії та практики

Ігор Самохін ・ Червень 2009
Київ: 2007.
Позитивним моментом є проведення поділу між «масовою» та «популярною» культурами, хоч у тексті його й не дотримано. Симпатію викликає також заява про потребу створити українськомовну мас-культуру, попри згадану авторську нелюбов до об’єкта дослідження. Немає лиш відповіді, як при цьому одночасно уникнути «шароварщини» і зберегти «національні» риси, як того хочуть автори.
691 переглядів

Мануель Кастельс, Пекка Хіманен. Інформаційне суспільство та держава добробуту. Фінська модель

Олена Іваненко ・ Квітень 2007
Київ: Ваклер, 2006.
Переклад з англійської О. Андреєва, С. Удовік, Е. Ганиш
Перекладена багатьма мовами книжка відомого дослідника глобалізаційних процесів та інформаційного суспільства Мануеля Кастельса і його фінського колеґи Пеки Хіманена ґрунтовно досліджує фінську модель інформаційного суспільства.
775 переглядів

Луїза Столл, Дін Фінк. Нова парадигма навчання

Наталя Іванова ・ Березень 2007
Харків: Акта, 2005.
В Україні ця книжка з’явилася через дев’ять років після виходу в світ, але напевно не виглядає «старшою» за нинішній стан української освітньої системи: з її реформуванням ми вочевидь спізнюємося. І коли взяти до уваги, що «менеджментом», що його справді професійно навчають іноземні експерти, справа аж ніяк не вичерпується, – то проблема змін у педагогіці потроху вислизає із рук реформаторів.
365 переглядів

Кристофер Мей. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд

Тамара Злобіна ・ Червень 2006
Київ: К.І.С., 2004.
Мей далекий від сліпого захоплення можливостями, що їх дають суспільству нові інформаційні та комунікаційні технології, і вказує на такі проблемні теми, як співвідношення інтернету й національних держав, політику приватности, анонімности й можливости нагляду, комерційні аспекти інтелектуальної власности й «кіберкомунізм», специфіку нового поділу праці, особливо інтелектуальної та праці вдома, політичний активізм в інтернеті тощо.
605 переглядів

Луиза Дж. Филипс, Марианне В. Йоргенсен. Дискурс-анализ. Теория и метод

・ Лютий 2006
Харьков: Гуманитарный центр, 2004.
Вибір тексту для першої публікації в Україні можна вважати вдалим, оскільки книжка шведки Маріяне Йорґенсен та данки Луїзи Філіпс розглядає і різні теорії дискурсу, й пропоновані в них методи конкретних соціяльно-зорієнтованих досліджень.
665 переглядів

Борис Дубин. Интеллектуальные группы и символические формы. Очерки социологии современной культуры

Ірина Кучма ・ Квітень 2005
Москва: Новое издательство, 2004.
Темою збірника автор називає соціологію «смислових утворень», процесів їх створення, сприйняття і відтворення (наприклад, простір і час, самоідентифікація, соціяльний і культурний «Інший», досвід, масмедії, візуальне й тілесне), соціяльні сили й інтелектуальні групи, які сприяють соціокультурному розвиткові чи його гальмують.
297 переглядів

Федір Веніславський, Віктор Колісник, Всеволод Речицький та ін. Конституційна реформа: Експертний аналіз

Любомир Чорній ・ Серпень 2004
Харків: Фоліо, 2004.
Збірник, укладачі якого зробили спробу подати аналіз конституційної реформи в Україні як комплексного політико-правового явища (в тому числі в міжнародному контексті), має зацікавити не тільки науковців, а й будь-кого, хто намагається відстежувати і розуміти актуальний процес трансформації українського суспільства.
263 переглядів