Катерина Єремєєва. Бити сатирою: журнал «Перець» в соціокультурному середовищі Радянської України

Єгор Брайлян ・ Жовтень 2018
Харків: Раритети України, 2018.
Чим був журнал «Перець» – провладною спробою задати відповідний тон настроям населення УРСР чи намаганням гострим пером сатири вказати на помилки управління на місцях? І яке місце посідало видання в повсякденних комунікативних практиках? Це головні запитання, на які прагне відповісти харківська дослідниця Катерина Єремєєва.
700 переглядів

Євген Пшеничний (упор.). Альманах бібліофілів. Книга 1

Сергій Гірік ・ Жовтень 2017
Дрогобич: Коло, 2015.
В Україні упродовж тривалого часу не існувало видання бібліофільського напрямку, аналогічного до московського «Альманаха библиофила». Певною мірою брак таких видань компенсовували присвячені бібліофілії випуски загальних колекціонерських журналів і наявність української тематики в позаукраїнських виданнях. З ініціятиви Євгена Пшеничного в Дрогобичі розпочато видання нового бібліофільського альманаху, у центрі уваги авторів якого переважають саме українські сюжети.
665 переглядів

Ярина Цимбал (упорядниця). Постріл на сходах. Антологія детективної прози 20–30-х років ХХ століття

Олег Коцарев ・ Травень 2016
Київ: Темпора, 2015.
До книжки увійшли твори Дмитра Бузька, Ґео Шкурупія, Юрія Смолича, Юрія Шовкопляса (цього автора, щоправда, призабуто, але в антології цей факт із надлишком компенсується). Однак із погляду чистоти і зрілости жанру «Постріл на сходах» є свідченням не блискучих досягнень наших детективістів, а, краще сказати, пошуку підходів до детективу, до якого вдавалися українські письменники, — пошуку художньо
813 переглядів

Валєрій Дубовський, Алєсь Смалянчук, Раман Цимберав... ARCHE, 2012, № 4 (115). Гуманітарны агляд II

Віталій Пономарьов ・ Червень 2012
Сяргей Астанковіч наводить промовисті цифри із видання «Історія білоруської книги»: упродовж 1942–1945 років у Білорусі 88% книг було видано білоруською мовою, натомість сьогодні такі книги складають 3,5% від кількости проданих у країні видань.
250 переглядів

Лариса Головата, Роберт Ліпельт, Лєшек Пухала.... Materiały do dziejów Podkarpacia we Lwowie i «ucrainica» na Podkarpaciu

Степан Захаркін ・ Червень 2010
Sanok, 2006; Odkrywcy i budziciele Łemkowszczyzny. Sanok, 2007
Краєзнавчі конференції, що їх організувала у 2006–2007 роках Сяноцька публічна бібліотека з ініціятиви її директора Лєшка Пухали й у співпраці з Львівською науковою бібліотекою НАНУ (в особі тодішнього заступника її директора Лариси Головатої), були безпрецедентними не так своєю тематикою, як джерелознавчим спрямуванням.
260 переглядів

Упорядник Олександр Морозов. Стародруки XVI – першої половини XVIII ст. з колекції «Polonica» бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Каталог

Степан Захаркін ・ Червень 2010
Ніжин: Гідромакс, 2010.
Відомо, що ніжинська бібліотека, що успадкувала велике зібрання дореволюційного історично-філологічного інституту та його попередниці – Гімназії вищих наук князя Безбородька, є однією з найстаріших і найбагатших книгозбірень української провінції.
304 переглядів

Володимир Кулик. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки

・ Червень 2010
Київ: Критика, 2010.
Ця книжка, видана за сприяння Українського наукового інституту Гарвардського університету , – про дискурс, явище, яке і далі залишається в україністиці радше обговорюваним, ніж аналізованим. «Я прагну показати, – пише автор, – як уживання мови відбиває та водночас витворює ідентичності мовців, адресатів та обговорюваних осіб і спільнот, стосунки...
2669 переглядів

-. Національний атлас України

・ Серпень 2008
Київ: Державне науково-виробниче підприємство «Картографія», 2007.
Видання виглядає надзвичайно солідно. Відзначимо грамотний дизайн і високу поліграфічну якість. Попри величезну ціну (1500 грн.) та вагу (9 кг), атлас жваво розкуповують. Згодом має з’явитися його електронна версія на компакт-диску. Але чи можна бути певним, що подана в атласі інформація повністю достовірна та коректна?
1292 переглядів

Джим Гол. Онлайнова журналістика

Тамара Злобіна ・ Червень 2006
Київ: К.І.С., 2005.
Переклав з англійської Кирило Булкін
В інформаційному суспільстві виникають такі явища, як «електронний капіталізм» та «приватизація інтернету», а відтак у книжці порушено питання взаємодії електронних ЗМІ й держави, цензурування та контролю потоку інформації, дотримання законодавства про авторське право та розроблення таких законів, які уможливлювали б реґулювання сучасної комунікаційної діяльности.
409 переглядів

-. Спецфонд Книжкової палати України (1917–1921 рр.): Науково-допоміжний бібліографічний покажчик

Степан Захаркін ・ Серпень 2005
Київ: 2003.
Довідник, що його випустила Книжкова палата України, окрім очевидного практичного значення, викликає теоретичне зацікавлення принаймні в двох аспектах: як збірник матеріялів до репертуару українського друку та як джерело з історії цензури в Радянській Україні, котре, на відміну від головлітівських списків, дає уявлення не про програму цензурних вилучень, а про її практичне застосування – цензуру в дії.
293 переглядів