Джон Дарем Пітерс. Cлова на вітрі. Історія ідеї комунікації

Дмитро Шевчук ・ Травень 2006
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005.

Поняття «комунікації», як стверджує її теоретик американець Джон Дарем Пітерс у книжці, виданій для українського читача в перекладі Андрія Іщенка, присвячена поняттю, що «часто є нетерпимим до очевидних недосконалостей мовної діяльности і обмежень у людських взаєминах». Саме проти такої «нетерпимости» налаштований автор, який у комунікації вбачає радше благословення, а не прокляття.

Книга представляє своєрідний критичний аналіз мрії про комунікацію як єднання душ. Визначаючи «комунікацію» однією з основних концепцій минулого століття, автор окреслює завдання свого дослідження: «виявлення джерел сучасних ідей комунікації, а також спроба з’ясування того, чому в наш час спілкування так часто супроводжується відчуттям загнаности у глухий кут».

Прагнучи висвітлити, як комунікація стала «великою проблемою» для сучасної людини, дослідник стверджує її історичність. Через це звертається до моментів минулого, з якими сучасність має спорідненість, зауважуючи тим самим, що минуле вибірково живе у сучасному. Автор переконаний, що за допомогою аналізу концепцій комунікації, які представили Ісус Христос, Сократ, Авґустин, Лок, Геґель, Маркс, К’єркеґор та інші, ми даємо коментар сучасним концепціям комунікації, а такі проблеми сучасности, як інтернет, клонування, віртуальна реальність тощо найкраще висвітлюються через звернення, наприклад, до психічних досліджень XIX століття, чи розвитку радіо в 1930-х роках.

Комунікація не є проблемою для всіх часів і всіх народів. Але, як зауважує Джон Дарем Пітерс, якщо тобі потрапила до рук ця книга, це означає, що ти належиш до суспільства, у якому висловлюються «тривоги з приводу того, як досягти контакту з людьми, далекими і близькими».

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!