Jan-Werner Müller. Constitutional Patriotism

Тетяна Провізіон ・ Листопад 2008
Princeton and Oxford, 2007

Для багатьох словосполучення конституційний патріотизм містить у собі певну суперечливість чи навіть узагалі поєднує абсолютно різні поняття. Проте деякі західні правники не лише не вважають цей термін дивним, а навіть розвивають на його основі цілі теорії.

У розумінні професора Принстонського університету Яна-Вернера Мюлера конституційний патріотизм – це явище, відмінне водночас і від ліберального націоналізму, і від космополітизму. Автор обґрунтовує його як форму політичної належности, самоусвідомлення громадян, яка базується на універсальних нормах, адаптованих до специфічних конституційних культур.

Мюлер розглядає історичні аспекти конституційного патріотизму – зародження та поширення концепції, яка полягає в тому, що політична прихильність має базуватися радше на нормах і цінностях ліберальної демократичної конституції, ніж національної культури чи «глобальної людської спільноти». Згадаймо, що Грушевський також добру конституцію ставив понад геніяльну поему.

Автор пропонує критичну концепцію громадянства, що залишає простір для висловлювання незгоди та громадянської непокори, не підважуючи потребу держави у стабільності. Тому не дивно, що базовим у визначенні природи конституційного патріотизму є його характеристика як «належности», «ідентичности», але водночас і «протистояння ідентифікації».

Мюлерова теорія конституційного патріотизму відповідає викликам мультикультуралізму сучасних держав, даючи ясні й конкретні політичні висновки щодо імміґрації та передумов громадянства.

Книжку побудовано на прикладах країн ЕС (зокрема й перспективах самого ЕС як наднаціонального витвору), проте її основні твердження можна успішно застосувати й до інших країн світу, зокрема й до України.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!