Borys A. Gudziak. Crisis and Reform. The Kyivan Metropolitanate, the Patriarchate of Constantinople, and the Genesis of the Union of Brest

Редакція Критики ・ Травень 1999
Cambridge, MA: Ukrainian Research Institute, Harvard University, 1998.
Борис Ґудзяк, Криза та реформа: Київська метрополія, Константинопольський патріархат і походження Берестейської унії; Гарвардська українознавча серія; 516 с., 25 іл. та мап (4 кольор.)

Книга директора Інституту історії церкви, проректора Львівської богословської академії Бориса Ґудзяка під назвою «Криза та реформа» є спробою з’ясувати й критично переоцінити одну з найсуперечливіших подій східнослов’янської церковної історії Берестейську унію (1596), внаслідок якої більшість українських православних ієрархів визнали верховенство Ватикана, зберігши водночас для своєї церкви слов’яно-візантійську літургію та етос.

Д-р Ґудзяк аналізує перебіг духовних і культурних реформ у Київській мерополії під кутом зору її традиційних зв’язків із Великою церквою Константинопольською та, з іншого боку, гострих проблем, поставлених на порядок денний протестантською Реформацією та католицьким реформізмом, що саме під той час набули розквіту в польсько-литовській Речі Посполитій і в ширшому європейському контексті. Вчений показує ті суперечності в українському суспільстві, які ще дужче поглибилися після поїздки константинопольського патріарха Єремії до Московії (1588–1589), де його змусили створити окремий патріархат, після чого почалися також далекосяжні зміни в Київській метрополії. Все це врешті спонукало українських ієрархів ініціювати вихід із-під юрисдикції константинопольського патріарха.

Книжка подає докладний огляд церковних структур на східнослов’янських землях від часу їхньої християнізації до кінця XVI століття, й ґрунтовно досліджує міжконфесійні відносини в Польщі та Литві перед і під час доби Реформ. Блискуче проаналізовано також узаємини східнослов’янського світу з грецьким православ’ям після остаточного падіння Візантії та захоплення Константинополя турками в 1453 році. Врешті, проникливо показано, як релігійні, культурні та політичні чинники тісно переплітались у мотивах дій церковних і світських еліт України та Білорусі перед укладенням унії.

Заслуговують на увагу також описи ранньомодерних звичаїв, психологічні портрети провідних діячів, портрети церковних ієрархів, полемістів, історичні місця, пов’язані з укладенням унії, інші ілюстрації та мани. Книга є незамінним джерелом інформації для істориків релігії та культури у Східній Європі, всіх, хто цікавиться історією й сучасністю реґіону.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!