Zvi Gitelman, Lubomyr A. Hajda, John-Paul Himka, Roman Solchanyk (eds.). Cultures and Nations of Central and Eastern Europe: Essays in Honor of Roman Szporluk

Редакція Критики ・ Листопад 2000
Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001.
Культури й нації Центральної та Східної Європи: Статті на честь Романа Шпорлюка

Цей том, виданий на честь одного з найвідоміших дослідників націоналізму та культури в Центральній і Східній Європі, містить статті тридцяти п’яти видатних науковців зі Сполучених Штатів, Канади, України та Польщі. Серед тем – піднесення української національної свідомості в Галичині та сучасне ставлення Росії до процесу українського націєтворення; виникнення приватної власності в Росії за часів правління Катерини ІІ та сучасний сербський націоналізм; аналіз впливу теорій націоналізму на дисципліну історії та критика «конструктивістської» теорії нації Ернста Ґеллнера. Статті віддзеркалюють широкий і компаративістський погляд на Центральну та Східну Європу Романа Шпорлюка. Подано також бібліографію праць науковця.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!