Упорядник Юрій Садловський. Дайни: Латиські народні пісні

Василь Маліков ・ Квітень 2013
Львів: Видавництво «Астролябія», 2011.

Упорядник збірки власних перекладів латиських народних дайн Юрій Садловський п’ять років навчався у Латвії за спеціяльною програмою для літераторів, які бажають зробити зближення та порозуміння між культурами своїм фахом. Тож збірка не лише знайомить зі зразками латиських народних пісень, а й відкриває українським читачам латиську культуру й уявлення латишів про устрій світу, взаємини людини з природою та з іншими людьми. Добре продумане оформлення, в якому використано репродукції акварелей латвійського етнографа та художника Рихарда Зариньша, дають змогу наочно уявити творців і виконавців дайн.

Хоча видання заявлено як літературно-художнє, упорядник дотримувався наукової систематизації, яку ще на межі ХІХ–ХХ століть виконав видатний дослідник і збирач фольклору Кришяніс Баранс у багатотомному виданні латвійських дайн. Для кожної пісні вказано також етнографічний район, де її записано. Все це, разом із передмовою та коментарями сучасного латвійського поета, перекладача та літературознавця Кнутса Скуєнієкса і післясловом його українського колеґи Івана Лучука, надає виданню також і наукової цінности.

Перші два розділи містять дайни, в яких відображено архаїчні уявлення про природні сили та мітичні божества. У наступних трьох послідовно подано пісні, які показують ставлення латишів до природи та праці, а також осмислення людського життя та долі. Дайни з п’яти останніх розділів, пов’язані з життєвим циклом людини, відкривають особливості міжлюдських узаємин, спілкування молоді та сімейні стосунки у латиській культурі. Також тут представлено сороміцькі пісні.

Попри невеликий обсяг збірника, укладачеві вдалося повною мірою репрезентувати цю вагому й багатогранну частину латиського фольклору. Видання стане цінним поповненням бібліотек для вітчизняних культурологів, етнологів, фольклористів, літературознавців і всіх небайдужих до латиської культури.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!