Валерій Тертичка. Державна політика. Аналіз та здійснення в Україні

Редакція Критики ・ Липень 2002
Київ: Основи, 2002.

Реформування суспільного життя України потребує кваліфікованих зусиль нового покоління аналітиків, експертів, консультантів, організаторів у сфері державного управління, в партіях і громадських організаціях, у засобах масової інформації. Одначе, як стверджує у вступі до цієї книжки її автор, досі в Україні практично не вироблено принципів фахового аналізу державної політики. Бракує методик, наукової та навчально-методичної літератури. Втрати суспільства в темпах реформування, вважає він, зумовлені відсутністю не так чіткого уявлення про мету й перспективи країни в світовому геополітичному просторі, як цілісної наукової програми соціяльно-політичного та економічного розвитку.

Посібник складається з чотирьох розділів: «Теоретико-методологічна доктрина аналізу державної політики», «Змістові й структурно-функціональні особливості державної політики», «Умови й динаміка державно-політичних процесів», «Шляхи реалізації державної політики: оцінювальні підходи й демократичні перспективи». Видання містить список літератури й покажчик.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!