Алейда Ассман. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика

Дмитро Шевчук ・ Лютий 2015
Москва: Новое литературное обозрение, 2014.
Російською мовою

У книжці німецької дослідниці культурної пам’яті Алейди Асман зосереджено увагу на дослідженні меморіяльної культури та історичної політики.

Сучасність актуалізує вивчення цих феноменів, оскільки можемо спостерігати, як часто меморіяльна культура переплітається із новими стратегіями і технологіями мобілізації уваги. Авторка зауважує, що у світі глобальних медій і транснаціональних організацій нація не може будувати мітологізовані уявлення про себе і конструювати власну національну пам’ять поза будь-якою критикою, а також не може дозволити собі забути про жертв власної історії.

Тож перед нами постають нові виклики для індивідуальних спогадів і колективної пам’яті, що можуть породжувати меморіяльні «аномалії». Ключем для розуміння меморіяльної культури та історичної політики вважають тріюмф і травму, які є протилежними полюсами національної пам’яті. Асман спирається на розуміння неґативної пам’яті в працях Райнгарта Козелека і ставить питання, як цей різновид пам’яті проявляється нині на національному і транснаціональному рівнях. Авторка стверджує, що ми живемо в «посттравматичну епоху», і вивчає динаміку індивідуальних та колективних спогадів, пов’язаних із «травматичним минулим».

Поняття «тінь», винесене у підзаголовок книжки, наголошує тиск позасвідомого, непрозорість травматичного досвіду, несвободу кожного наступного покоління від неґативної пам’яті. Звертаючись до Голокосту та Другої світової війни, Алейда Асман зосереджується передусім на їх сприйнятті в наступних поколіннях. Авторку цікавить, якими є індивідуальні спогади про ці події, як формується колективний досвід, як і за яких умов відбувається перехід від індивідуальних спогадів до колективної пам’яті, а також як ці дві форми пам’яті проявляються в публічному просторі, медіях, соціяльних ритуалах. Особливу увагу, як зазначає сама авторка, вона надає психічним диспозиціям індивідів та соціюмів, політичним і культурним умовам та окресленню закономірностей. Тому досить часто йдеться про констеляції, переплетіння, конфронтації спогадів.

Книжка складається з двох частин. У першій Алейда Асман прагне осмислити теоретичні та методологічні основи вивчення культурної пам’яті. Тут вона має на меті підняти меморіяльний дискурс на новий рівень міждисциплінарної інтеґрації. Для цього Асман чітко визначає основні поняття, що функціонують у цьому дискурсі, проводить різницю між різними видами пам’яті: індивідуальним і колективним конструюванням минулого, соціяльною та культурною, накопичувальною і функціональною пам’яттю. Крім того, у цій частині зосереджено увагу на механізмах «граматики» індивідуальної та колективної пам’яті. Однак слід уточнити, що «граматику» тут розуміємо як ґенеративний аспект, механізм породження. На основі цього Асман виокремлює найважливіші топоси пам’яті, серед яких, наприклад, переможці та переможені, жертви і злочинці, свідок, замовчування, забуття, траур.

У другій частині праці продемонстровано зв’язок теоретичного аспекту дослідження з конкретними темами й фактами новітньої історії, що стосуються індивідуальної та колективної пам’яті. Асман звертається до тем хибних спогадів і патологій ідентичности в ХХ столітті, некоректних спогадів і рамок пам’яті, стратегій витіснення (взаємозалік провини, екстерналізація, пробіли, замовчування, фальсифікація, асиметрія пам’яті). Окрім того, особливу увагу приділено переходу від живих індивідуальних спогадів до форм соціяльної, культурної чи колективної пам’яті. Наостанок Асман розглядає пам’ять про Голокост, конструкт ідентичности, проблеми толерантности як важливі аспекти европейської пам’яті, що дають змогу говорити про Европу як меморіяльну спільноту.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!