Патрик Гордон. Дневник. 1684–1689

Владислав Яценко ・ Жовтень 2013
Москва: Наука, 2009.

Четверта книга щоденника Патрика Ґордона, шотландця на польській, шведській та (з 1661 року) московській військовій службі, що охоплює 1684–1689 роки, разом з опублікованими раніше (у 2000, 2002 і 2005 роках) частинами його записок, є надзвичайно цінним свідченням про події другої половини XVII століття у військовому, політичному, культурному, економічному та повсякденному житті Московії, Гетьманщини, Речі Посполитої. Щоденник перекладено з ориґінальних нотаток, насамперед англомовних, що зберігаються у Російському державному архіві давніх актів, і вперше опубліковано без купюр. Окрім власне тексту щоденника, до видання ввійшли 13 листів Ґордона до шотландського сановника графа Мідлтона і купця Семюела Меверела, а також коментарі та наукова стаття перекладача і дослідника документу Дєніса Фєдосова.

З Ґордонових записів дізнаємося про систему вишколу й затягу на службу до московського війська; становище служилих чужоземців у Московії; політичні взаємини Кремля з дворами Европи, передусім Великою Британією, а також гетьманським реґіментом, донськими козаками; курси валют; перебіг війни країн Священної Ліґи з Османською імперією та її васалом Кримським ханатом; звичаї московської бюрократії; політичне розташування сил при троні Романових тощо. Для українських істориків надзвичайну цінність становлять відомості про збройне протистояння між Кримом і Річчю Посполитою під час королювання Яна III Собєського і роль у ньому правобережної козаччини. Добре обізнаний із політичним розподілом сил на Україні, де йому не раз випадало бувати й брати участь у найвідоміших воєнних кампаніях і битвах, як-от Чуднівській (1660), або Чигиринських походах (1677 і 1678), проникливий шотландець чимало уваги в своїх нотатках приділив постаті гетьмана Івана Самойловича, відзначаючи його політику і щодо Правобережжя й Запоріжжя, і всередині Гетьманщини.

Відчув він і напруження в козацько-московських узаєминах, зокрема, невдоволення козацтва Гетьманщини умовами, на яких Москва уклала Вічний Мир 1686 року. Як свідок Коломацької ради 1687 року Ґордон описав усунення від гетьманства Івана Самойловича та прихід до влади Івана Мазепи. Докладно повідомляючи про справу переяславського полковника Дмитрашки (Дмитра Райчі) і місію до Мазепи думного дворянина Фьодора Шакловітого у 1688 році, він констатував, що уряд Соф’ї Алєксєєвни ставився до свого ставленика з недовірою, не бажав, аби той мав таку саму владу, що й Самойлович, і волів підтримувати серед полковників опозиційних гетьманові осіб.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!