Григорій Грабович. До історії української літератури

Редакція Критики ・ Червень 2002
Київ: Критика, 2003.
Видання друге, виправлене та доповнене

Перше видання вибраних літературно-історичних студій відомого американсько-українського славіста Григорія Грабовича «До історії української літератури» (1997) розійшлося швидко й дістало високу оцінку фахової критики. Тамара Гундорова у розвідці «Історіографічна формула Григорія Грабовича» («Сучасність», 2001, ч. 6) пише: «Ця збірна книга концептуально важливіша й амбітніша для проф. Грабовича навіть порівняно з його студією про Шевченка. ...Історіографія Грабовича – різновид палімпсесту, який проглядає крізь уже читані й знані тексти й історії, які щоразу переписуються по-новому передусім задля нового читача». Базельський професор Ульріх Шмід вважає, що «у плані методологічного самоосмислення і компаративістичного спорядження праці Грабовича задають той високий масштаб, на який мало б рівнятися українське літературознавство у своїх пошуках нових орієнтирів» (Zeitschrift für Slavische Philologie, Bd. 59, No. 1, 2000).

Друге видання «До історії української літератури» доповнене кількома статтями, які розширюють саме історіографічний засяг цієї книжки. Перший есей, «У пошуках великої літератури», наголошує на деяких засадничих взаємопов’язаннях літератури та її соціяльного контексту, української еміґрації та її мрії про Україну, історії як пережиття та історії як концепції. Другий есей, присвячений українським літературознавчим парадигмам і їхнім підтекстам, указує як на авторові шевченкознавчі зацікавлення, так і на його загальніші студії з літературного іконо- та каноно-творення.

У післямові «Літературне історіописання та його контексти» (перша версія якої появилася у грудневому числі «Критики» за 2001 рік і вже встигла викликати жваву полеміку) автор критично осмислює сучасний стан української літературної історіографії, зокрема її офіційно-академічну, істеблішментову відміну.

Як і інші праці автора, книжка розрахована на дорослого читача.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!