Євген Слабченко. Дипломатична історія України

Андрій Блануца ・ Березень 2017
Київ: Кліо, 2016.

Книжка українського наукового і культурного діяча в еміґрації 1920–1930-х років Євгена Слабченка вперше виходить друком зусиллями Ірини Матяш (Інститут історії України НАН України). Машинопис праці українського науковця зберігається в архіві Осередку української культури і освіти у Канаді (Вініпеґ, Манітоба).

Текстові Слабченка (французький псевдонім — Ежен Деслав) передує розлогий біографічний нарис упорядниці видання. Матяш проаналізувала його діяльність у дипломатичній сфері, кіномистецтві, а також дослідила бібліотечне зібрання та дипломатичний архів українського еміґранта. Слабченко був другим аташе Надзвичайної дипломатичної місії УНР до США, причому отримав призначення у віці дев’ятнадцяти років за протекцією Володимира Винниченка. Уже після виїзду, у Парижі, він здобув фах кінорежисера і створив стрічку «Монпарнас».

Текст книжки відтворено за ориґінальним машинописним варіянтом. Він охоплює дипломатичний вимір тисячолітньої історії України від угоди київського князя Олега з візантійським імператором Левом IV 907 року до IV Універсалу Української Центральної Ради.

Автор виклав у книжці 121 дипломатичну подію, кожну з яких оформлено окремим невеликим нарисом. У п’яти нарисах Слабченко подав дипломатію на території України у період X — першої половини XVI століття. Від часів Української козацької держави пропорційно зростає кількість нарисів. За кінець XVI — середину XVIII століття — 42 нариси. Шістдесят нарисів присвячено подіям XIX — початку XX cтоліття. Завершальний блок нарисів стосується подій Української революції 1917–1921 років, свідком яких автор був до 1918 року.

На час написання книжка була першим комплексним дослідженням дипломатичних стосунків України крізь призму її історії. Сьогодні вона, окрім бібліографічного значення, має історіографічну цінність.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!