Borys Kudryk. Dzieje ukraińskiej muzyki w Galicji w latach 1829–1873

・ Лютий 2003
Przemyśl: 2001.

Історія музики як дисципліна гуманістики не може похвалитися надмірною увагою сучасних дослідників і видавців. Проте без неї годі уявити повний спектр історично-культурного феномену тої чи іншої нації. Тому копітка праця музикознавців завжди буде актуальною, своєчасною і корисною. Завдяки зусиллям українських і польських науковців побачила світ «Історія української музики в Галичині в роках 1829–1873» видатного українського музикознавця та композитора Бориса Кудрика. Книжка є повним текстом його докторської дисертації, захищеної у Львівському університеті 1932 року. Роботу розпочинає загальний опис розвитку української музичної культури в Галичині. Ґрунтовна музична освіта допомогла Кудрикові визначити чинники, що формували характерні риси української музики. Дослідник вказує на зв’язки між музичною культурою Наддніпрянщини та Галичини, між музикою XVIII і ХІХ століття, між музикою народною і музикою церковною та академічною тощо. Він детально аналізує доробок найвизначніших тогочасних українських композиторів: Михайла Вербицького, Івана Лавровського, Петра Любовича. Студіювання цієї праці дає відповіді на питання про українську музичну школу, її генезу і вплив на розвиток сакральної, хорової та сценічної музики. Упорядники видання спорядили його добрим академічним вступом і примітками.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!